Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej 16.10.2016 roku

w-_jadwiga_2_269*** Przeżywamy uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska. Jest to jednocześnie rocznica wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową a w naszej parafii – NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Rozpoczynamy dzisiaj Rok Jadwiżański – trwający do 16.10.2017 roku.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (17.10) — św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

— wtorek (18.10) — św. Łukasza Ewangelisty (święto)

— czwartek (20.10) — św. Jana Kantego, prezbitera

— piątek (21.10) — bł. Jakuba Strzemię, biskupa

— sobota (22.10) — św. Jana Pawła II, papieża

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w tygodniu będą się odbywały (wtorek-sobota) o godz. 16:30. W czwartki animować je będą kandydaci do Bierzmowania, w sobotę zaś – Parafialna Schola „Dzieciaki z Bożej Paki”.

*** W czwartek (20.10.2016 r.) po mszy św. odbędzie się pierwsza próba „Refleksji Listopadowej” – zapraszam na nią młodzież, która podjęła się jej prowadzenia.

*** W sobotę (22.10) zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Leśnej 18-25a.

*** Tradycyjnie, wraz w nabożeństwami październikowymi rozpoczynamy parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec, który zakończymy w sobotę (29.10). Przygotowane prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach: projekt 3D oraz rysunek.

*** W ławkach zostały wystawione kartki wypominkowe wraz z porządkiem nabożeństw. Wypełnione kartki można składać do przygotowanej skrzynki przy ołtarzu lub na tacę.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2016/2017. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Niedzieli” [której tematem jest „Pierwsze piatki miesiąca”] przeczytamy m.in. o sejmowej batalii o życie; o ochronie życia poczętego; o kanonizacji br. Salomona Lecrerq’a (trzeciej i ostatniej podczas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia); o cudach przez wstawiennictwo bł. Ks. Jerzego Popiełuszki; o wielkiej roli modlitwy różańcowej; o prześladowaniu Kościoła Katolickiego na Węgrzech po roku 1945. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o inauguracji Roku Jadwiżańskiego; o spotkaniu dzieci z ERM i Podwórkowych Kół Różańcowych w Krzeszowie; o obchodach XVI Dnia Papieskiego; o dniu skupienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej w Zimnej Wodzie; o Małym Spotkaniu Młodych w Kamiennej Górze; o pierwszym w historii parafii festynie rodzinnym w Leśnej; o festynie parafialnym w Bolesławcu. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. co przedstawiają mozaiki zdobiące sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie (w dniu uroczystej konsekracji kościoła); co odkryli tegoroczni nobliści z medycyny, fizyki i chemii?; kim są nowi kardynałowie ogłoszeni przez papieża Franciszka?

PIERWSZE CZYTANIE

Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

Czytanie z Księgi Wyjścia

Wj 17,8-13

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim.

Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: „Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku”. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 121,1-2.3-4.5-6.7-8

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by się potknęła twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże,
jest cieniem nad tobą,
stoi po twojej prawicy.
Nie porazi cię słońce we dnie
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,
teraz i po wszystkie czasy.

DRUGIE CZYTANIE

Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

2 Tm 3,14-4,2

Najdroższy:

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Hbr 4,12

Alleluja, alleluja, alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 18,1-8

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: »Obroń mnie przed moim przeciwnikiem«. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: »Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie«”.

I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.

Dodaj komentarz: