27. niedziela zwykła 02.10.2016 roku

różaniec5*** Przeżywamy 27. niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj rozpoczynamy badanie dominicantes i communicantes.

*** Dzisiaj po sumie parafialnej odbędzie się pierwsze spotkanie z Rodzicami dzieci, które wezmą udział w przyszłorocznej uroczystości I Komunii św.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (04.10) — św. Franciszka z Asyżu

— środa (05.10) — św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy

— piątek (07.10) — NMP Różańcowej

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W ubiegłym tygodniu odbyła się zbiórka do puszek na rzecz pomocy dla ofiar kataklizmu we Włoszech. Zebrano kwotę 305,70 – została ona wpłacona na konto Legnickiej Kurii Biskupiej.

*** W sobotę rozpoczęliśmy miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w tygodniu będą się odbywały (wtorek-sobota) o godz. 16:30. W czwartki animować je będą kandydaci do Bierzmowania, w sobotę zaś – Parafialna Schola „Dzieciaki z Bożej Paki”. Do udziału serdecznie zapraszam dzieci oraz Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej.

*** Tradycyjnie, wraz w nabożeństwami październikowymi rozpoczynamy parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec, który zakończymy w sobotę (29.10). Przygotowane prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach: projekt 3D oraz rysunek.

*** Jutro, z racji I poniedziałku miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa z udziałem członków regionalnego koła Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej o godz. 18:00.

*** W środę zapraszam na spotkanie kandydatów do Bierzmowania – 2. rocznik. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W czwartek natomiast zapraszam osoby, które w tym roku chciałyby rozpocząć przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu.

*** Najbliższy piątek to I piątek miesiąca – okazja do spowiedzi od godz. 16:00. O godz. 17:00 odbędzie się kolejna msza św. z modlitwą o uzdrowienie, celebrowana przez O.Andrzeja Smołkę ss.cc.

*** Informuję o całkowitym braku zainteresowania organizacją zimowiska oraz reaktywowania funkcjonowania świetlicy parafialnej.

*** W gablocie został umieszczony plakat związany z działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W związku z tym poproszono o odczytanie poniższego komunikatu: „Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach działalności Dzieła Biblijnego i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie studiów można zapoznać się, w stopniu podstawowym, z naukami filozoficznymi, teologicznymi, biblijnymi, a także z psychologią i wiedzą o kulturze. Oprócz tego słuchacze mogą uczestniczyć w kursie komputerowym, pielgrzymkach oraz w różnych wydarzeniach kulturalnych. Program nauczania obejmuje naukę języków biblijnych oraz nowożytnych. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu i od tego roku będą się odbywały w Legnicy oraz w Jeleniej Górze. Informacje o zapisach oraz o inauguracji nowego roku akademickiego można uzyskać dzwoniąc pod zamieszczony na plakacie numer.”.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2016/2017. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Różaniec – skuteczny egzorcyzm”] przeczytamy m.in. o istocie tygodnia modlitwy za uchodźców; o międzynarodowym spotkaniu w Asyżu; o miłosierdziu jako dziele Boga; o św. siostrze Faustynie Kowalskiej; o jubileuszu 50. rocznicy koronacji figury Matki Boskiej w Limanowej; o problemie tzw. legalnej aborcji; o istocie adopcji oraz debacie sejmowej w sprawie nienarodzonych. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o uroczystościach rocznicowych w Węglińcu; o pielgrzymce do Legnickiego Pola; o przebiegu festynu rodzinnego w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy oraz akcji dożywiania dzieci w szkołach w jeleniogórskiej parafii św. Judy Tadeusza; o obchodach rocznicy sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku; o dniu skupienia dla szafarzy komunii św.; o przebiegu akcji „Lubań zatopiony w Miłosierdziu Bożym”. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o dyskusji i głosowaniu w polskim parlamencie w sprawie obrony życia; o niedawno zmarłym watykańskim egzorcyście o.Gabriele Amorcie; o rzezi wołyńskiej z reżyserem głośnego filmu „Wołyń”.

PIERWSZE CZYTANIE

Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności

Czytanie z Księgi proroka Habakuka

Ha 1,2-3;2,2-4

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: ”Krzywda mi się dzieje”, a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie.

I odpowiedział Pan tymi słowami: ”Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego
”Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

DRUGIE CZYTANIE

Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

2 Tm 1,6-8.13-14

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga.

Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

1 P 1,25

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowo Pana trwa na wieki,
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Służyć z pokorą

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 17,5-10

Apostołowie prosili Pana: ”Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: ”Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: »Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze«, a byłaby wam posłuszna.

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: »Pójdź i siądź do stołu«? Czy nie powie mu raczej: »Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił«? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono:

»Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: