25. niedziela zwykła 18.09.2016 roku

x-default

 

 

 

*** Przeżywamy 25. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA i Dzień Środków Społecznego Przekazu.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (20.09) — rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Legnicy (święto)

— środa (21.09) — św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)

— piątek (23.09) — św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek jako wsparcie ofiar kataklizmu we Włoszech.

*** Na dawnym stoliku prasowym zostały wystawione książeczki spowiedzi I-piątkowej.

*** Na regale prasowym zostały wystawione wstępne deklaracje udziału w zimowisku. Osoby zainteresowane proszę o ich zwrot do 30.09.2016 r.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2016/2017. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Dzień Środków Społecznego Przekazu”] przeczytamy m.in. o inauguracji jubileuszowego roku 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Jasnogórskiego; ; o beatyfikacji ks. Władysława Bukowińskiego; kolejny fragment książki „Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy”; o premierze filmu „Smoleńsk”; o 10-leciu Dzieła Pomocy „Ad Gentes”; o św. Ojcu Pio; o społecznym problemie narastającej w Wielkiej Brytanii niechęci do cudzoziemców; o obłudnej kampanii społecznej LGBT. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o pielgrzymce osób niepełnosprawnych do Krzeszowa; o przyznaniu ks. prał. Józefowi Gołębiowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Bolesławca; o inicjatywach związanych z przeżywaniem Roku Miłosierdzia w Złotoryi; o historii i planach KSM-u w 20. rocznicę jego powstania. Młodym czytelnikom polecam „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, czy Polacy mieszkający w Anglii mają się czego bać?; czym są świeckie instytuty życia konsekrowanego oraz jak życia dzieci nienarodzonych bronią w Czechach.

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg ukarze gnębicieli ubogich

Am 8, 4-7

Czytanie z Księgi proroka Amosa.

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: „Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powięk­szać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy psze­nicy będziemy sprzedawać”.

Przysiągł Pan na dumę Jakuba: „Nie zapomnę nigdy wszys­tkich ich uczynków”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 113(112), 1-2. 4-6. 7-8

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego

Chwalcie słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione,
teraz i na wieki.

Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg,
co ma siedzibę w górze,
i w dół spogląda na niebo i na ziemię.

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

DRUGIE CZYTANIE

Wspólne błagania za wszystkich ludzi

1 Tm 2, 1-8

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bo­giem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem — mówię prawdę, nie kłamię — nauczycielem po­gan w wierze i prawdzie.

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste bez gniewu i sporu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 8, 9

Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA

Przypowieść o nieuczciwym rządcy

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Łk 16, 1-13

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą».

Na to rządca rzekł sam do siebie: «Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wsty­dzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich do­mów, gdy będę usunięty z zarządu».

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu panu?» Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». On mu rzekł: «Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt». Następnie pytał drugiego: «A ty ile jesteś winien? » Ten odrzekł: «Sto korcy pszenicy». Mówi mu: «Weź swoje zobowiązanie i na­pisz: osiemdziesiąt». Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła.

Ja także wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół nie­godziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powie­rzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jed­nego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.

Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA Łk 16, 10-13.

Dodaj komentarz: