24. niedziela zwykła 11.09.2016 roku

milosierdzie3*** Przeżywamy 24. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Rozpoczyna się Tydzień Wychowania – dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Inicjatywa ta ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (12.09) — Najświętszego Imienia Maryi

— wtorek (13.09) — św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

— środa (14.09) — Podwyższenie Krzyża Świętego (święto)

— czwartek (15.09) — NMP Bolesnej

— piątek (16.09) — św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** We wtorek odbędzie się kolejne Nabożeństwo Fatimskie. Msza św. o godz. 17:00 po czym nabożeństwo. Serdecznie na nie zapraszam.

*** W piątek (16.09) serdecznie zapraszam na godz. 18:30 radnych parafialnych na pierwszą powakacyjną sesję Rady Parafialnej.

*** W sobotę (17.09) obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka.

*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Chłopców z grupy I-komunijnej i rocznicowej zapraszam do włączenia się w spotkania grupy ministrantów. Zachęcam także do włączenia się w spotkania wszystkich grup działających w naszej parafii: Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej, Chóru „Maksymilianki”, Scholi „Dzieciaki z Bożej Paki” oraz diakonii Słowa Bożego i grupy dekoratorskiej. W przypadku zainteresowania z Państwa strony zostaną podjęte kroki w celu reaktywowania działalności świetlicy parafialnej (w tej sprawie proszę o kontakt osobisty ze mną).

*** W rozpoczynającym się roku szkolnym przypominamy wszystkim wierzącym rodzicom o katolickim wychowaniu swoich dzieci w domu i poza nim, np. w szkole. Według Prawa Kanonicznego wypisanie dziecka z lekcji religii jest złamaniem zobowiązań podjętych w sakramencie małżeństwa oraz publicznym wyparciem się wiary. Prosimy więc   o zapisywanie dzieci na lekcje religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dyrektorzy placówek oświatowych, przedszkoli i szkół wszystkich typów       są zobowiązani do organizowania lekcji religii dla swoich wychowanków i uczniów.

Chrześcijańscy rodzice mają obowiązek zapisywania swoich dzieci na katechezę i prawo żądania zorganizowania lekcji religii we wszystkich przedszkolach i szkołach.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło wszelkie potrzebne środki finansowe na ten cel, więc rodzice nie ponoszą żadnych kosztów,  a każda informacja mówiąca o jakiejś opłacie rodziców za lekcje religii jest nadużyciem i próbą wyłudzenia.

Jeśli w jakimś przedszkolu czy jakiejś szkole na terenie Lubania katecheza nie jest zorganizowana lub dyrekcja odmawia zorganizowania lekcji religii dla Państwa dzieci, prosimy o zgłoszenie tego faktu w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

*** Na dawnym stoliku prasowym zostały wystawione książeczki spowiedzi I-piątkowej.

*** Na regale prasowym zostały wystawione wstępne deklaracje udziału w zimowisku. Osoby zainteresowane proszę o ich zwrot do 30.09.2016 r.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2016/2017. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „bł. Ks. Władysław Bukowiński”] przeczytamy m.in. o kanonizacji Matki Teresy z Kalkuty; o treściach słowa skierowanego w Krakowie do duchowieństwa przez papieża Franciszka; o „dobrej zmianie” docierającej do szkół. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o pielgrzymce na Kalwarię w Męcince; o 9. Pieszej Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa; o obchodach odpustu w Świerzawie; o planowanych obchodach Dnia Sybiraka w Legnicy. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. obszerne fragmenty wyjątkowej książki „Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy”; czy Polacy na Wyspach Brytyjskich mają się czego bać? Oraz o tym, jak Opatrzność Boża może działać i przez ateistów. Najmłodszym Parafianom dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego” z ciekawą i edukacyjną grą planszową „Początek.pl”.


 

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg przebacza grzesznemu ludowi

Czytanie z Księgi Wyjścia

Wj 32,7-11.13-14

Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: ”Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: »Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej«”.

I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: ”Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem”.

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: ”Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: »Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki«”.

Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 51,3-4.12-13.17 i 19

Refren: Wstanę i wrócę do mojego ojca.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

DRUGIE CZYTANIE

Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

1 Tm 1,12-17

Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości, w niewierze. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.

Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego.

A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Kor 5,19

Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Radość z nawrócenia grzesznika

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 15,1-32
Łk 15,1-10

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła».

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam».

Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.

Koniec krótszej perykopy.

Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada».

Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników».

Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem». Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: «Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego».

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę».

Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: