23. niedziela zwykła 04.09.2016 roku

blog_yf_4799764_7526553_sz_jezus_uwalnia_od_zlyhch_duchow*** Przeżywamy 23. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Jest to I niedziela miesiąca. Po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Wspomnienia tygodnia:

— czwartek (08.09) — Narodzenie NMP [Matki Bożej Siewnej] (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 *** Jutro, z racji I poniedziałku miesiąca, msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00. Serdecznie na nią zapraszam.

*** W środę (07.09.2016 r.) zapraszam na pierwsze spotkanie powakacyjne Rodziców i kandydatów do Bierzmowania rozpoczynających drugi rok przygotowania. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W sobotę (10.09.2016 r.) zostanie odprawiona kolejna msza św. z modlitwą o uzdrowienie, której będzie przewodniczył o. Teodor Knapczyk OFM. Serdecznie na nią zapraszam.

*** Wspomniana wyżej msza św. wpisuje się w klimat tych dni. Organizatorzy (Urząd Miasta Lubań, Zgromadzenie Sióstr Magdalenek od Pokuty i Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt) serdecznie zapraszają do udziału w akcji „Lubań zatopiony w Miłosierdziu Bożym”, która odbędzie się w dniach 09-10.09.2016 r. Odnośny plakat został umieszczony w gablocie.

*** W związku z pytaniami Parafian przekazuję kilka informacji związanych z tegorocznym kalendarium wydarzeń parafialnych. Pierwsze spotkanie z Rodzicami dzieci, które przyjmą I komunię św. w przyszłym roku odbędzie się 02.10; przygotowanie do Bierzmowania rocznik pierwszy rozpocznie 06.10; uroczystość I Komunii św. odbędzie się w ostatnią niedzielę maja (28.05.2017 r.).

*** Chłopców z grupy I-komunijnej i rocznicowej zapraszam do włączenia się w spotkania grupy ministrantów. Zachęcam także do włączenia się w spotkania wszystkich grup działających w naszej parafii: Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej, Chóru „Maksymilianki”, Scholi „Dzieciaki z Bożej Paki” oraz diakonii Słowa Bożego i grupy dekoratorskiej. W przypadku zainteresowania z Państwa strony zostaną podjęte kroki w celu reaktywowania działalności świetlicy parafialnej (w tej sprawie proszę o kontakt osobisty ze mną).

*** W rozpoczynającym się roku szkolnym przypominamy wszystkim wierzącym rodzicom o katolickim wychowaniu swoich dzieci w domu i poza nim, np. w szkole. Według Prawa Kanonicznego wypisanie dziecka z lekcji religii jest złamaniem zobowiązań podjętych w sakramencie małżeństwa oraz publicznym wyparciem się wiary. Prosimy więc o zapisywanie dzieci na lekcje religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dyrektorzy placówek oświatowych, przedszkoli i szkół wszystkich typów są zobowiązani do organizowania lekcji religii dla swoich wychowanków i uczniów.

Chrześcijańscy rodzice mają obowiązek zapisywania swoich dzieci na katechezę i prawo żądania zorganizowania lekcji religii we wszystkich przedszkolach i szkołach.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło wszelkie potrzebne środki finansowe na ten cel, więc rodzice nie ponoszą żadnych kosztów, a każda informacja mówiąca o jakiejś opłacie rodziców za lekcje religii jest nadużyciem i próbą wyłudzenia.

Jeśli w jakimś przedszkolu czy jakiejś szkole na terenie Lubania katecheza nie jest zorganizowana lub dyrekcja odmawia zorganizowania lekcji religii dla Państwa dzieci, prosimy o zgłoszenie tego faktu w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

*** Na dawnym stoliku prasowym zostały wystawione książeczki spowiedzi I-piątkowej.

*** Na regale prasowym zostały wystawione wstępne deklaracje udziału w zimowisku. Osoby zainteresowane proszę o ich zwrot do 30.09.2016 r.

*** W miniony piątek odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu imienia patronalnego Stefana Drzewieckiego, połączona z aktem poświęcenia nowego sztandaru. Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Uczniom Zespołu gratuluję pięknej uroczystości.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2016/2017. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „św. Matka Teresa z Kalkuty”] przeczytamy m.in. tragedii we Włoszech; o zawierzeniu Narodu Królowej Polski; o echach ŚDM w Krakowie; o filmie „Smoleńsk”; o pierwszych dniach II wojny światowej; o amerykańskiej kampanii wyborczej; o kandydacie na ołtarze, o. Alberto Beretta. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o spotkaniu katechetów w Krzeszowie; o odpuście w Nowej Wsi Legnickiej; o 23. Spotkaniu Młodych Diecezji Legnickiej w Legnickim Polu; o triduum odpustowym ku czci Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP w Bolesławcu. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. Marta Kwaśnicka mówi o polskich świętych i odkrywaniu śladów przodków; na czym polega Modlitwa Jezusowa i dlaczego warto ją praktykować; historie ludzi, którzy przeżyli trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech. Najmłodszym Parafianom dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego” z ciekawą i edukacyjną grą planszową.


PIERWSZE CZYTANIE

Prawdziwa mądrość

Czytanie z Księgi Mądrości

Mdr 9,13-18b

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł.

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich Mądrość.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: ”Wracajcie, synowie ludzcy”.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest
jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca,
wieczorem więdnie i usycha.

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami!
wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj.

DRUGIE CZYTANIE

Wszyscy są braćmi

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filemona

Flm 9b-10.12-17

Najdroższy:

Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 119,135

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 14,25-33

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć«.

Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: