22. niedziela zwykła 28.08.2016 roku

d1*** Przeżywamy 22. niedzielę zwykłą. Podczas mszy św. o godz. 11:00, zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne. W czasie sumy wysłuchamy także świadectwa trzeźwościowego.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…

*** Odpust i Festyn Parafialny – sprawozdanie…

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (29.08) — Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

— czwartek (01.09) — bł. Bronisławy, dziewicy

— sobota (27.08) — św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W tym tygodniu przeżywamy rocznice: jutro przypada rocznica zalegalizowania „Solidarności” – Ogólnopolski Dzień Solidarności; w czwartek zaś – 77. Rocznicę wybuchu II wojny światowej.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej.

*** W czwartek rozpoczynamy rok szkolny i katechetyczny 2016/2017. Dzieciom i młodzieży, a także Nauczycielom, Wychowawcom i Katechetom życzę owocnej współpracy i pięknych owoców rocznej pracy.

*** W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne w altanie. Serdecznie zapraszam.

*** Na dawnym stoliku prasowym zostały wystawione książeczki spowiedzi I-piątkowej.

*** Pierwsze powakacyjne spotkanie Scholi parafialnej w sobotę o godz. 11:00.

*** W przyszłą niedzielę powracamy do stałego porządku liturgii niedzielnej i świątecznej – msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2016/2017. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Polityka historyczna”] przeczytamy m.in. o zbliżającej się kanonizacji bł. Matki Teresy z Kalkuty; o treściach podkreślonych przez papieża Franciszka podczas czuwania w Campus Misericordiae 30.07.2016 r.; o bohaterach września 1939 r.; o fałszowaniu przez światowe media prawdy o holokauście; o zmianach wprowadzanych w nowym roku szkolnym przez MEN oraz o oczekiwaniach uczniów, rodziców i nauczycieli; . W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o (wyznaczonej na 3 września) pielgrzymce osób niepełnosprawnych do Krzeszowa; o pielgrzymce przez trzy Bramy Miłosierdzia z Legnicy do Krzeszowa; o ekstremalnej Drodze Krzyżowej w Krzeszowie i odpuście krzeszowskim; o odpuście w sanktuarium św. Jacka. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, czy wiara w piekło jest warunkiem miłości do Boga?; czym fascynuje Danuta Siedzikówna „Inka”, która dopiero 70 lat po śmierci zostanie godnie pogrzebana; czy marihuana może być skutecznym lekarstwem?

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg miłuje pokornych

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 3,17-18.20.28-29

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony.

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 68,4-7.10-11

Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,
i rozkoszują radością.
Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.

Ojcem sierot i wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Deszcz obfity zesłałeś, Boże,
Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie,
które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

DRUGIE CZYTANIE

Stare i nowe przymierze

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Hbr 12,18-19.22-24a

Bracia:

Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił.
Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11,29ab

Alleluja, alleluja, alleluja

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 14,1.7-14

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp temu miejsca«; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź się wyżej«; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: