18. niedziela zwykła 31.07.2016 roku

*** Przeżywamy 18. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.6-swiatowe-dni-mlodziezy-krakow-2016

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (01.08) — św. Alfonsa Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

— czwartek (04.08) — św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

— piątek (06.08) — Przemienienie Pańskie (święto)

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej. Jednocześnie przypominam, że czas wakacyjno-urlopowy nie zwalnia nas z powinności rozwoju formacyjnego.

*** Jutro rozpoczynamy miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego – przypomina o tym odnośny plakat umieszczony w gablocie. Z racji I poniedziałku miesiąca msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00.

*** Także jutro przypada 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W gablocie zostało umieszczone zaproszenie na uroczystą mszę św., która zostanie odprawiona w parafii św. Jadwigi Śląskiej 01.08.2016 roku o godz. 18:00.

*** W nadchodzącym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00, po czym spotkanie formacyjne.

*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Leśnej 18-25a (19.09.2015 r.).

*** Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowania do uroczystości odpustowej, która odbędzie się za 2 tygodnie, w niedzielę (14.08). Uroczysta suma odpustowa, której będzie przewodniczył ks. Jan Dochniak zostanie odprawiona o godz. 13:00. Szczegółowy program (z osobami funkcyjnymi) został umieszczony na stronie parafialnej oraz w gablocie. Zachęcam do zapoznania się z nim.

*** Z racji przygotowań zapraszam nasze Scholistki na spotkanie w sobotę o godz. 11:00.

*** W minionym tygodniu została wyremontowana furtka boczna. Za wykonaną pracę składam gorące podziękowanie panu Januszowi Bagińskiemu. Trwają także prace modernizacyjne przy naszej parafialnej Piecie – za pomysł i zaangażowanie składam gorące „Bóg zapłać” panu Zdzisławowi Trawniczkowi.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2016/2017. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszy numerze tygodnika „Niedziela” [którego przesłaniem są słowa „Kierunek – Polska. 31. Światowe Dni Młodzieży, narodowe dziękczynienie za chrzest”] przeczytamy m.in. o Światowych Dniach Młodzieży; o postawie samarytanina XXI wieku; o bilansie 1050 lat Chrześcijaństwa w Polsce; o ważnych wydarzeniach naszej historii, związanych z Chrztem Polski; o niektórych mniej znanych faktach związanych z uroczystościami Millenium Chrztu Polski; o zbliżającej się rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego; o historiach rodem z Auschwitz; o idei i oczekiwaniach pielgrzymów na Jasną Górę; o śp. abp. Zygmuncie Zimowskim. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o diecezjalnych obchodach Światowych Dni Młodzieży; ; o katechezie na Dni w Diecezji; o rozpoczynającej ŚDM mszy św. w parafii św. Jacka; o wizycie uczestników ŚDM w Krzeszowie; o nowych historycznych tablicach w Olszynie. Młodym czytelnikom dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie; o tym, jakim młodzieńcem był papież Franciszek; o tym, jak kochać terrorystów, którzy chcą nas zabić?


PIERWSZE CZYTANIE

Marność doczesnych osiągnięć

Czytanie z Księgi Koheleta

Koh 1,2;2,21-23

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, wszystko marność.
Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, w której mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
”Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

DRUGIE CZYTANIE

Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 3,1-5.9-11

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.

Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5,3

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Marność dóbr doczesnych

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 12,13-21

Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: ”Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”.

Lecz On mu odpowiedział: ”Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”.

Powiedział też do nich: ”Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.

I powiedział im przypowieść:

”Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: »Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów«. I rzekł: »Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj«”.

Lecz Bóg rzekł do niego: ”Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”.

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: