17. niedziela zwykła 24.07.2016 roku

wakacje 3

*** Przeżywamy 17. niedzielę zwykłą. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Po każdej mszy św. wspólna modlitwa i pobłogosławienie pojazdów z okazji XVII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa „Niesiemy miłosierdzie drogami świata”. Podczas obrzędu można złożyć ofiary na środki transportu dla misjonarzy oraz jako dziękczynienie za szczęśliwe podróże.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…

*** Składam gorące „Bóg zapłać” ks. Czesławowi Misiewiczowi (który podjął się pełnienia posługi duszpasterskiej) oraz naszym Parafianom, którzy zadbali o funkcjonowanie parafii podczas mojej urlopowej nieobecności.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (25.07) — św. Jakuba Apostoła (święto)

— wtorek (26.07) — św. Joachima i Anny, rodziców NMP

— piątek (29.07) — św. Marty

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej. Jednocześnie przypominam, że czas wakacyjno-urlopowy nie zwalnia nas z powinności rozwoju formacyjnego.

*** We wtorek, 26.07.2016 roku, w Krakowie i na terenie całej Polski rozpoczynają się XXXI Światowe Dni Młodzieży. Módlmy się za Ojca Świętego, organizatorów i młodych biorących w nich udział.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2016/2017. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do kontaktu z osobami kontaktowymi – Paniami: Małgorzatą Milewską, Kazimierą Hałajko i Małgorzatą Kleszczyńską.

*** Przy tablicy ogłoszeń znajduje się plakat z zaproszeniem do udziału w uroczystej mszy św. w 72. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Msza św. zostanie odprawiona w parafii św. Jadwigi Śląskiej 01.08.2016 roku o godz. 18:00

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszy numerze tygodnika „Niedziela” [którego przesłaniem są słowa „Abba, Ojcze!”] przeczytamy m.in. o VI Światowym Dniu Młodzieży w 1991 roku; o posłudze śp. ks. abp. Zygmunta Zimowskiego; o 1050. Rocznicy Chrztu Polski; o św. Joachimie i Annie. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o gotowości legnickich pielgrzymów na ŚDM; o legnickich obchodach 73. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej. XXXI Światowym Dniom Młodzieży poświęcona jest także „Niedziela Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie; o zwiększeniu liczby uczestników ŚDM po zamachu w Nicei oraz zaproszenie kard. Stanisława Dziwisza wszystkich do Krakowa.


PIERWSZE CZYTANIE

Abraham wstawia się za Sodomą

Czytanie z Księgi Rodzaju

Rdz 18,20-32

Bóg rzekł do Abrahama: ”Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy też nie; dowiem się”.

Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: ”Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?”.

Pan odpowiedział: ”Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich”.

Rzekł znowu Abraham: ”Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?”.

Pan rzekł: ”Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu”.

Abraham znów odezwał się tymi słowami: ”A może znalazłoby się tam czterdziestu?”. Pan rzekł: ”Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu”.

Wtedy Abraham powiedział: ”Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu!”.

A na to Pan: ”Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu”.

Rzekł Abraham: ”Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?”.

Pan odpowiedział: ”Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu”.

Na to Abraham: ”O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?”. Odpowiedział Pan: ”Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 138,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie,
wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów.

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

DRUGIE CZYTANIE

Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Kol 2,12-14

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.

I was, umarłych na skutek występków i ”nieobrzezania” waszego ciała, razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Rz 8,15

Alleluja, alleluja, alleluja

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: ”Abba, Ojcze”.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chrystus uczy modlitwy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 11,1–13

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”.

A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”.

Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: