13. niedziela zwykła 26.06.2016 roku

wakacje-z-Bogiem

*** Przeżywamy 13. niedzielę zwykłą. Za tydzień msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:00.

*** O godz. 13:00 rozpocznie się w kościele Świętej Trójcy uroczystość Złotego Jubileuszu Kapłaństwa ks. Kanonika Jana Lombarskiego. Czcigodnemu Jubilatowi składam najserdeczniejsze życzenia.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (28.06) — św. Ireneusza, biskupa i męczennika

— środa (29.06) — św. Apostołów Piotra i Pawła, głównych patronów Diecezji Legnickiej (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Rozpoczęliśmy czas wakacyjno-urlopowy. Dzieciom i młodzieży życzę udanych, pełnych radości i przeżytych bezpiecznie wakacji. Przypominam jednocześnie, że nie zwalnia nas on od obowiązków sumienia – w tym od udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

*** Dobiega końca czas poświęcony modlitwie do Serca Jezusowego. Nabożeństwa czerwcowe dzisiaj po sumie parafialnej, w tygodniu po mszach św.

*** W środę, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła można uzyskać odpust zupełny za używanie ze czcią przedmiotu pobożności, pobłogosławionego przez Ojca Świętego lub jakiegokolwiek biskupa wraz z wyznaniem wiary.

*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa Eucharystia ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00. Po mszy św. tradycyjne spotkanie formacyjne – w altanie lub świetlicy (zależnie od pogody).

*** Rozpoczynamy zbiórkę funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2016/2017. Przy stoisku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.

*** Przypominam o uszanowaniu sacrum kościoła właściwym strojem.

*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do kontaktu ze mną lub osobami kontaktowymi – Paniami: Kazimierą Hałajko, Małgorzatą Milewską i Małgorzatą Kleszczyńską.

*** 29.06 podwójną uroczystość – 70. rocznicę urodzin i 45. rocznicę święceń prezbiteratu – obchodzi Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski. Pamiętajmy w modlitwach o Dostojnym Jubilacie.

*** 02.07.2016 roku (sobota) odbędzie się w Legnicy uroczystość instalacji Relikwii Wydarzenia Eucharystycznego, o którym zostaliśmy poinformowani w kwietniu br. Szczegółowy program został umieszczony w gablocie.

*** W niedzielę, 10.07.2016 roku, Koło Radia Maryja w Lubaniu przy parafii NSPJ, wspólnie z Kołem Radia Maryja w Zarębie, organizuje wyjazd na pielgrzymkę na Jasną Górę w 25. rocznicę powstania Rodziny Radia Maryja. Informacje szczegółowe dotyczące wyjazdu i zapisów zostały umieszczone w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” [którego tematem jest „65. rocznica sakramentu kapłaństwa Benedykta XVI”] przeczytamy m.in. o Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę; o znaczeniu uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła; o pielgrzymce papieskiej do Armenii; o atmosferze w USA po zamachu w Orlando; o problemach życia w cyberprzestrzeni; o omadlaniu czasu; o istocie akcji „Niedziela bez handlu”. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o przygotowaniach do instalacji relikwii Cudu Eucharystycznego; o spotkaniu wolontariusz ŚDM w Legnicy; o 8. Powiatowym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II w Belosławcu; o pielgrzymce NSZZ „Solidarność” do Krzeszowa. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” [z filmem DVD „Ufam Tobie”, zrealizowanym na ŚDM w Krakowie – cena 5 zł] dzisiaj m.in. rozmowa z abp Berlina Heinerem Kochem o Niemczech jako kraju misyjnym oraz o konsekwencjach „Amoris laetitia”; o liście Kongregacji Nauki Wiary o charyzmatach i ruchach w Kościele; o raporcie Rady Europy nt. sytuacji w Polsce (z kuriozalnym stwierdzeniem, że „Polsce zagraża m.in. zbyt mała liczba aborcji); o znaczeniu „brexitu” dla Polski i Europy.


PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 19,16b.19-21

Powołanie Elizeusza

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Pan rzekł do Eliasza: ”Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie”.
Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: ”Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą”. On mu odpowiedział: ”Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?”.

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16,1-2a i 5.7-8.9-10.11

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: ”Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 5,1.13-18

Postępowanie według ducha daje wolność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: ”Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 Sm 3,9; J 6,68b

Alleluja, alleluja, alleluja

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha;
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 9,51-62

Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”.

Do innego rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”.

Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: