12. niedziela zwykła 19.06.2016 roku

NSPJ*** Przeżywamy 12. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Dzisiaj, po mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się koncert podsumowujący kolejny rok pracy naszej Scholi „Dzieciaki z Bożej Paki”.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (21.06) — św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

— piątek (24.06) — Narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych – w niedziele po sumie parafialnej, w tygodniu po mszach św.

*** W dniu wczorajszym odbyła się całodzienna parafialna adoracja Najświętszego Sakramentu. Dziękuję Parafianom, którzy włączyli się w nasze wspólnotowe czuwanie.

*** W środę (22.06) odbędzie się spotkanie podsumowujące młodszej grupy kandydatów do Bierzmowania. Na spotkanie, które rozpoczyna Eucharystia, zapraszam także Rodziców.

*** W czwartek obchodzimy Dzień Ojca. Wszystkim Ojcom naszej parafii składam najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych oraz ludzkiej miłości.

*** Parafian zachęcam do zapoznania się z projektem ustawy „Stop aborcji” (projekt oraz lista poparcia znajduje się przy konfesjonale).

*** 07.2016 roku (sobota) odbędzie się w Legnicy uroczystość instalacji Relikwii Wydarzenia Eucharystycznego, o którym zostaliśmy poinformowani w kwietniu br. Szczegółowy program został umieszczony w gablocie.

*** W niedzielę, 10.07.2016 roku, Koło Radia Maryja w Lubaniu przy parafii NSPJ, wspólnie z Kołem Radia Maryja w Zarębie, organizuje wyjazd na pielgrzymkę na Jasną Górę w 25. rocznicę powstania Rodziny Radia Maryja. Informacje szczegółowe dotyczące wyjazdu i zapisów zostały umieszczone w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” [którego tematem jest „Ludzie w drodze”] przeczytamy m.in. o pielgrzymce papieskiej do Armenii; o Jubileuszu Młodych w 2000 roku; o potrzebie i treściach obchodu Dnia Ojca; . W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. konferencji z cyklu „Poznaj prawdę o uzależnieniach XXI wieku” w Legnicy; o Bierzmowaniu w Kamiennej Górze i obchodach Dnia Dziecka zorganizowanych przez Caritas Diecezji Legnickiej; o uroczystości 50-lecia święceń prezbiteratu ks. prałata Stefa Świdronia w Ścięgnach i 25-lecia kapłaństwa ks. Ryszarda Pity w parafii Olszanica; o srebrnym jubileuszu istnienia parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. rozmowa z Kubą Blycharzem, który napisał hymn na ŚDM w Krakowie; lista poparcia ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele oraz relacja z największych manewrów wojskowych w najnowszej historii Polski „Anakonda”.

https://youtu.be/S88tTVTaSc8

PIERWSZE CZYTANIE
Za 12,10-11

Będą patrzeć na tego, którego przebili

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

To mówi Pan:
”Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.

W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 63,2.3-4.5-6.8-9

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie,
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 3,26-29

Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Łk 9,23

Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 9,18-24

Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”.

Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.

Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: