11. niedziela zwykła 12.06.2016 roku

fatima3*** Przeżywamy 11. niedzielę zwykłą.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (13.06) — św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

— wtorek (14.06) — bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

— środa (15.06) — bł. Jolanty, zakonnicy

— piątek (17.06) — św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych – w niedziele po sumie parafialnej, w tygodniu po mszach św.

*** W dniu wczorajszym odbył się kolejny, 7 Festyn Dziecięcy, którego przesłaniem były słowa: „Wszystkie dzieci nasze są”. Dziękuję Rodzicom dzieci komunijnych i rocznicowych, którzy wsparli organizację spotkania oraz… samym dzieciakom, które stworzyły piękną, pełną radości i dynamiki atmosferę spotkania.

*** Jutro, 13.06, kolejne nabożeństwo fatimskie – po mszy św. o godz. 18:00.

*** W piątek, 17.06 odbędzie się na plebanii sesja robocza Rady Parafialnej – będzie poświęcona m.in. ostatecznej decyzji w sprawie Festynu Parafialnego oraz inicjatywom z okazji ogłoszenia św. Marii Magdaleny patronką naszego miasta. Rozpoczęcie sesji o godz. 18:30.

*** W sobotę będziemy przeżywali – w godzinach 10:00-17:00 – całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Program czuwania został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej.

*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA. Za tydzień odbędzie się także kolejny koncert Scholi parafialnej „Dzieciaki z Bożej Paki”, będący podsumowaniem kolejnego roku pracy. Koncert odbędzie się po mszy św. o godz. 10:00.

*** Parafian zachęcam do zapoznania się z projektem ustawy „Stop aborcji” (projekt oraz lista poparcia znajduje się przy konfesjonale).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” [którego tematem jest „Mocni wiarą”] przeczytamy m.in. o 20. Spotkaniu Młodych w Lednicy; O GOTYCKICH KATEDRACH Francji; ; o planie Morawieckiego; o zbliżającym się szczycie NATO w Warszawie; o „Kolbianum” w Niepokalanowie. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o promocji ŚDM w ZSB w Legnicy; o 47. edycji Legnica Cantant; o Rubinowym Jubileuszu zespołu „Podgórzanie”; o rodzinnym festynie w parafii MB Częstochowskiej w Legnicy i 28. Święcie Matki w Jeleniej Górze-Cieplicach; o 2. Krzeszowskiej Nocy Muzeów; o 28. Rocznicy święceń rocznika 1988 oraz o ostatnio zmarłych kapłanach. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o tym, jak powstaje miasteczko w Brzegach, które pod koniec lipca przyjmie 2 miliony pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży; kim jest nowy ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej; o nowym filmie o Bożym Miłosierdziu, który trafi do uczestników ŚDM. Najmłodszym Parafianom dedykuję nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym można znaleźć specjalną pocztówkę, którą można wysłać do papieża Franciszka oraz mistrzowski dodatek – plakat=terminarz z wszystkimi meczami Euro 2016.

PIERWSZE CZYTANIE
2 Sm 12,1. 7-10.13

Dawid uznaje swoją winę i otrzymuje przebaczenie

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: ”To mówi Pan, Bóg Izraela: »Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z mocy Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej.

Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę«”.

Dawid rzekł do Natana: ”Zgrzeszyłem wobec Pana”. Natan odrzekł Dawidowi: ”Pan odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 32,1-2.5.7 i 11

Refren: Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.

Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: ”Wyznaję mą nieprawość Panu”,
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku,
otoczysz mnie radością z mego ocalenia.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 2,16.19-21

Jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.

Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 J 4,10b

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 7,36-8,3

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.

Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: ”Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”.

Na to Jezus rzekł do niego: ”Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”.
On rzekł: ”Powiedz, Nauczycielu”.

”Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”.

Szymon odpowiedział: ”Sądzę, że ten, któremu więcej darował”.
On mu rzekł: ”Słusznie osądziłeś”.

Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: ”Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”. Do niej zaś rzekł: ”Twoje grzechy są odpuszczone”.

Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: ”Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?”. On zaś rzekł do kobiety: ”Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.

Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: