10 niedziela zwykła 05.06.2016 roku

NSPJ*** Przeżywamy 10. niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po sumie parafialnej odbędzie się zmiana tajemnic różańcowych.

*** W dniu dzisiejszym, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10:00, 19-osobowa grupa dzieci, przeżyje uroczystość Rocznicy I Komunii św.

*** Także dzisiaj obchodzimy Święto Dziękczynienia – duchowe wotum wdzięczności za niepodległość i wolność. Jest to okazja do podziękowania tym wszystkim, od których otrzymujemy dobro.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (08.06) — św. Jadwigi Królowej

— piątek (10.06) — bł. Bogumiła, biskupa

— sobota (11.06) — św. Barnaby Apostoła

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych – w niedziele po sumie parafialnej, w tygodniu po mszach św.

*** Wczoraj odbyła się kolejna (już 20-ta) msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Składam gorące „Bóg zapłać” celebrującemu ją O. Andrzejowi Smołce ss.cc, Diakonii muzycznej z Sulikowa, organizatorom poczęstunku na plebanii oraz wszystkim uczestnikom.

*** Jutro, w I poniedziałek miesiąca, o godz. 18:00, tradycyjna msza św. trzeźwościowa z udziałem członków Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej. Serdecznie zapraszam.

*** We wtorek (07.06) obchodzimy 35. rocznicę ukazania się pierwszego numeru reaktywowanego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Redakcji pisma składam najserdeczniejsze życzenia.

*** W związku z nieobecnością młodszej grupy kandydatów do Bierzmowania w dniu 01.06 zapraszam wraz z Rodzicami na spotkanie podsumowujące w dniu 22.06.

*** Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się 17.06 – będzie poświęcone m.in. ostatecznej decyzji w sprawie Festynu Parafialnego oraz inicjatywom z okazji ogłoszenia św. Marii Magdaleny patronką naszego miasta.

*** Parafian zachęcam do zapoznania się z projektem ustawy „Stop aborcji” (projekt oraz lista poparcia znajduje się przy konfesjonale).

*** Tegoroczny Festyn Dziecięcy odbędzie się w najbliższą sobotę (11.06) w godz. 12:00-16:30. Zwracam się z prośbą o pomoc w organizacji spotkania – tak do Rodziców dzieci komunijnych i rocznicowych, jak i do młodzieży, która podjęła by się prowadzenia festynowych zabaw.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” [którego tematem jest „Kanonizacja Ojca Papczyńskiego 5 czerwca 2016”] przeczytamy m.in. o Polskim Papieskim Instytucie Kościelnym w Rzymie; o historii zakonu krzyżackiego; o najnowszej historii parafii Domaszków. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o uroczystości Bożego Ciała w Legnicy; o 10. Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Olszynie; o przygotowaniach do remontu kościoła w Biedrzychowicach; o intronizacji relikwii bł. Imeldy Lambertini w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o tym, czy Polska będzie czarnym koniem mistrzostw Europy; o nowej, rewolucyjnej metodzie budzenia pacjentów ze śpiączki; o tym, dlaczego obrazy Serca Jezusa i Miłosierdzia Bożego są tak bardzo do siebie podobne?


PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 17,17-24

Prorok Eliasz wskrzesza dziecko

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: „Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna?”

Na to Eliasz jej odpowiedział: „Daj mi twego syna”. Następnie wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem wzywając Pana rzekł: „O Panie, Boże mój! Czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna?” Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana rzekł: „O Panie, Boże mój! Błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego!”

Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu, i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: „Patrz, syn twój żyje”.

A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: „Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w twoich ustach jest prawdą”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 30,2-4.5-6ab.11 i 12a i 13b

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił,
Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie.

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament.
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 1,11-19

Paweł otrzymał objawienie od Jezusa Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Oświadczam wam bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.

Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.

Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie trzy lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 7,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 7,11-17

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.

Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: „Nie płacz”. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań”. Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.

A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: „Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: