Zesłanie Ducha Świętego 15.05.2016 roku

zesłanie dsw*** Przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą obchód liturgicznego okresu Paschy Chrystusa. Z tej racji można dzisiaj uzyskać odpust zupełny za pobożne odśpiewanie bądź recytację hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź”. Jest to jednocześnie NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na ŚDM w Krakowie.

*** Radnych parafialnych proszę o kontakt ze mną po każdej mszy św., Parafian zaś zachęcam do zapoznania się z projektem ustawy „Stop aborcji” (projekt oraz lista poparcia znajduje się przy konfesjonale).

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych – w niedziele po sumie parafialnej; w tygodniu – po mszy św.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (16.05) — NMP Matki Kościoła

— czwartek (19.05) — Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto)

— niedziela (22.05) – uroczystość Najświętszej Trójcy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. we wtorek (17.05) i piątek (20.05) o godz. 16:00.

*** W czwartek zapraszam na godz. 16:00 tegoroczne dzieci rocznicowe.

*** W piątek zapraszam o godz. 18:40 członków Rady Parafialnej na krótką sesję roboczą. Spotkanie odbędzie się na plebanii.

*** Zbliża się uroczystość Bożego Ciała. Bardzo proszę o zgłoszenia w zakrystii osób, które mogą wesprzeć organizację i przebieg uroczystości – do 22.05. Jednocześnie przypominam, że za przygotowanie kolejnych ołtarzy odpowiadają: Żywy Różaniec (ołtarz 1 – ul. Stawowa); Rycerstwo Niepokalanej (ołtarz 2 – Aleja Niepodległości); rodzice dzieci I-komunijnych i rocznicowych oraz mieszkańcy okolicy (ołtarz 3 – koło krzyża milenijnego); ołtarz 4 (ul. Leśna 25).

*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Leśnej 47-57 (16.05.2015).

*** Z przyjemnością informuję, że najbliższa msza św. z modlitwą o uzdrowienie, którą będzie sprawował O. Andrzej Smołka ss.cc odbędzie się w sobotę (04.06.2016 r.) o godz. 17:00.

*** Ks.Piotr Winczakiewicz z parafii Świętej Trójcy organizuje wypoczynek wakacyjny w Chorwacji. Szczegóły zostały podane w plakacie umieszczonym w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Zesłanie Ducha Świętego”] przeczytamy m.in. o jasnogórskim dziękczynieniu za Chrzest Polski; o kościele Nostra Signora di Czestochowa – żywym pomniku 1000-lecia Chrztu Polski; o SDM we Francji (1997 r.); o s. Michaeli, nagrodzonej przez władze litewskie nagrodą Człowieka Roku; o apostolstwie przez rzeźbę ks. Ludwika Nikodema. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o obchodach 775. rocznicy bitwy na Legnickich Polach; o mszy św. za Ojczyznę w 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (Bolesławiec); o finale diecezjalnego etapu XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej; o 2. Marszu Papieskim w Łagowie; o 23. Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”, w której można znaleźć sporo informacji o XX Spotkaniu Młodych w Lednicy (04.06). Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. dodatek o zamachu na Jana Pawła II; dlaczego warto wysłać swoje dziecko na spotkanie młodych w Lednicy; rozmowa z siostrą zakonną, która założyła dwa hospicja – w Polsce i na Litwie.. Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdą praktyczny dodatek – dekorację okna na Boże Ciało oraz informacje o tym jak i gdzie robi się witraże.

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2,1–11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,3b–7.12–13

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,
Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 20,19–23

Jezus daje Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: