Wniebowstąpienie Pańskie 08.05.2016 roku

*** Przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

*** Gościmy dzisiaj w naszej wspólnocie Siostry Magdalenki – serdecznie witam Czcigodne Siostry i życzę wielu pięknych spotkań z naszymi Parafianami.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach majowych – w niedziele po sumie parafialnej; w tygodniu – po mszy św.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (09.05) — św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)

— piątek (13.05) — NMP z Fatimy

— sobota (14.05) — św. Macieja Apostoła (święto)

— niedziela (15.05) – Zesłanie Ducha Świętego (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 *** Tydzień temu,02.05, nasza Schola Parafialna wzięła udział w 23. Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Krzeszowie. Naszym „Dzieciakom” gratuluję występu i życzę dalszych sukcesów.

*** Jutro o godz. 18:00 tradycyjna msza św. trzeźwościowa. O godz. 17:45 nabożeństwo majowe.

*** Z racji zabiegu medycznego we wtorek mszy św. nie będzie. Za zmianę gorąco przepraszam.

*** Kolejne spotkanie starszej grupy kandydatów do Bierzmowania w czwartek (12.05). Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w poniedziałek (09.05) i piątek (13.05) o godz. 16:00.

*** W piątek (13.05) odbędzie się pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Z tej racji msza św. o godz. 18:00.

*** W sobotę odbędzie się pielgrzymka Diecezji Legnickiej z racji Roku Miłosierdzia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Z powodu wyjazdu również w sobotę nie będzie mszy św.

*** W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na ŚDM w Krakowie. Jest to jednocześnie NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Zbliża się uroczystość Bożego Ciała. Bardzo proszę o zgłoszenia w zakrystii osób, które mogą wesprzeć organizację i przebieg uroczystości. Jednocześnie przypominam, że za przygotowanie kolejnych ołtarzy odpowiadają: Żywy Różaniec (ołtarz 1 – ul. Stawowa); Rycerstwo Niepokalanej (ołtarz 2 – Aleja Niepodległości); rodzice dzieci I-komunijnych i rocznicowych oraz mieszkańcy okolicy (ołtarz 3 – koło krzyża milenijnego); ołtarz 4 (ul. Leśna 25).

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z ul. Leśnej 44B-46 za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** Z przyjemnością informuję, że najbliższa msza św. z modlitwą o uzdrowienie, którą będzie sprawował O. Andrzej Smołka ss.cc odbędzie się w sobotę (04.06.2016 r.) o godz. 17:00.

*** Ks.Piotr Winczakiewicz z parafii Świętej Trójcy organizuje wypoczynek wakacyjny w Chorwacji. Szczegóły zostały podane w plakacie umieszczonym w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Fatima – Jan Paweł II – zamach”] przeczytamy m.in. tekst aktu zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski; o ustaleniach w sprawie zamachu na Jana Pawła II; o s. Alicji Kaszczuk, misjonarce w Afryce; o trzęsieniu ziemi w Ekwadorze; o otwarciu szlaku św. Wojciecha. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o pielgrzymce Rodziny Radia Maryja do Krzeszowa; o zaprzysiężeniu Rady Parafialnej w Biedrzychowicach; o remoncie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Olszynie; o I Przeglądzie Religijnych Zespołów Muzycznych „Kanciołki” w Legnicy; o spływie pontonowym nurtem Bobru dla służby liturgicznej z Bolesławca; o finałowych rozgrywkach piłki halowej ministrantów. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, co naprawdę znaczą biblijne słowa, że żony mają być poddane mężom; o rodzinie uchodźców z Syrii, która przyjechała do Polski i chce u nas zostać, bo jest jej tu dobrze; o ojcu Piotrze Rostworowskim, wieloletnim spowiedniku kardynała Karola Wojtyły. Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

 

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 1,1-11

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 47,2-3.6-7.8-9

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

DRUGIE CZYTANIE
Ef 1,17-23

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 28,19.20

Alleluja, alleluja, alleluja

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 24,46-53

Jezus został uniesiony do nieba

Zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”.

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: