5 niedziela wielkanocna 24.04.2016 roku

 • przyk.miłościPrzeżywamy 5. Niedzielę Wielkanocną.
 • NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…
 • Wspomnienia tygodnia:
 • poniedziałek (25.04) — św. Marka Ewangelisty (święto)
 • piątek (29.04) — św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

 • W poniedziałek swoje święto patronalne – Imieniny – obchodzi ks. Biskup Marek Mendyk. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Dostojnym Solenizancie.
 • Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. we wtorek (25.04) o godz. 16:00.
 • W środę (27.04) przypada Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka. To zachęta do modlitwy o Boże Miłosierdzie dla całego narodu w rocznicę uchwalenia w 1956 roku ustawy dopuszczającej aborcję.
 • W czwartek (28.04) odbędzie się spotkanie starszej grupy kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna msza św.
 • W piątek (29.04) przypada Dzień Pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej.
 • Za tydzień rozpoczynamy nabożeństwa majowe – w niedziele po sumie parafialnej; w tygodniu – po mszy św.
 • W minionym tygodniu odszedł do wieczności wieloletni kościelny w naszej parafii, śp. Franciszek Sęk.
 • W sobotę (07.05) odbędzie się pierwsze spotkanie Ks. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego z przedstawicielami nowo wybranych Rad Parafialnych. Spotkanie odbędzie się w Legnicy.
 • Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „1050. Rocznica Chrztu Polski”] przeczytamy m.in. o obchodach Jubileuszu Chrztu Polski; o milczeniu świata wobec tragedii pedofilii; o adhortacji apostolskiej o rodzinie „Amoris laetitia”; o cudzie eucharystycznym w Legnicy; o grzechach przeciwko życiu. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o złożeniu wieczystej profesji przez s. Katarzynę Nowicką w kościele Świętej Trójcy w Lubaniu; o Jubileuszu Osób Świeckich; o dniu skupienia Służby Liturgicznej w Legnicy; o warsztatach metodycznych dla katechetów, które odbyły się w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy; o Kościołach Jubileuszowych w naszej diecezji. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”, poruszającą szerzej problematykę zbliżających się ŚDM. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o milczeniu o współczesnych męczennikach; nieznany do tej pory list kard. Stefana Wyszyńskiego; relacje bezpośrednich świadków katastrofy w Czernobylu w 30 lat po wydarzeniu oraz szeroki opis obchodów rocznicy Chrztu Polski.


PIERWSZE CZYTANIE
Dz 14,21-27

Bóg działa przez ludzi

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 145,8-9.10-11.12-13ab

Refren: Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią. Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię ”błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

DRUGIE CZYTANIE
Ap 21,1-5a

Bóg otrze wszelką łzę

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.

I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:

”Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie »Bogiem z nimi«. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”.

I rzekł Siedzący na tronie: ”Oto czynię wszystko nowe”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 13,34

Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 13,31-33a.34.35

Przykazanie nowe

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:
”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.

Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

Oto słowo Pańskie.

A teraz dedykacja dla naszej Scholi – nawiązująca do dzisiejszej Ewangelii:

Dodaj komentarz: