4 niedziela Wielkanocy 17.04.2016 roku

*** Przeżywamy 4. Niedzielę Wielkanocną rozpoczchrzest4ynającą Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Wspomnienia tygodnia:

— sobota (23.04) — św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 *** Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. we wtorek (19.04) o godz. 16:00.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom ul. Zamkowej, Górnej, Groblowej, Fortowej, Lipowej, Krótkiej i Skalniczej za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Niedziela Dobrego Pasterza”] przeczytamy m.in. o pielgrzymce na 90-lecie „Niedzieli”; o obchodach 360. rocznicy ślubów Jana Kazimierza we Lwowie; o odsłonięciu tablicy poświęconej śp. Lechowi Kaczyńskiemu; o św. Wojciechu. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o prezentacji wczesnogotyckiej chrzcielnicy z kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Legnicy na wystawie w Poznaniu; o diecezjalnych obchodach 1050. rocznicy Chrztu Polski; o rekolekcjach przygotowujących do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w Bolesławcu; o modlitwie w intencji śp. ks. Jana Kaczkowskiego w Legnicy. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o znaczeniu chrztu Mieszka I dla niego i Polski; o tym, co zawiera długo oczekiwana adhortacja papieża Franciszka o rodzinie oraz rozmowa z Piotrem Beczałą – niedoszłym spawaczem, który został jednym z najlepszych tenorów świata. Najmłodszym Parafianom dedykuję najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdą m.in. magnes z jubileuszowym napisem „Jezus w Polsce mieszka” oraz materiały o zmianach granic Polski przez minione 1050 lat.

 

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 13,14.43-52

Apostołowie zwracają się do pogan

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli.

A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: ”Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ”Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”.
Poganie, słysząc to, radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 100,1-2.3,4b-5ab

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem,
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska,

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki.

DRUGIE CZYTANIE
Ap 7,9.14b-17

Baranek będzie ich pasł i prowadzał ich do źródeł wód życia

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.

I rzekł do mnie jeden ze starców: ”To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 10,27-30

Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:
”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: