4 niedziela Wielkiego Postu 06.03.2016 roku

*** Przeżywamy 4 niedzielę Wielkiego Postu. Od pierwszych słów introitu, antyfony na wejście nazywana jest „Laetare” – „niedzielą radości”. Odstępujemy od wielkopostnej zadumy, aby radować się tym, czego źródłem jest Bóg i Jego wierna miłość.
*** Zapraszam po każdej mszy św. do zakrystii osoby, które chciałyby wesprzeć organizację i przebieg liturgii Triduum Paschalnego.

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Tydzień temu odbyły się wybory do Rady Parafialnej. Składam gorące „Bóg zapłać” za poważne podejście do tego wydarzenia. Lista wybranych Radnych została wywieszona w gablocie; została także umieszczona w aktualnościach na stronie parafialnej. Wspomnianych kandydatów proszę o spotkanie ze mną w zakrystii po każdej mszy św.
*** Dzisiaj o godz. 15:00 odbędzie się na plebanii pierwsza sesja nowej Rady Parafialnej. Gorąco zapraszam wszystkich Radnych.
*** W tym tygodniu spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. odbędzie się w poniedziałek (07.08) o godz. 16:00. Po próbie, o godz. 18:00 zapraszam na kolejną mszę św. trzeźwościową.
*** Wtorek to tradycyjnie święto wszystkich Pań. Naszym Parafiankom składam z tej okazji najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, asystencji Ducha Świętego oraz ludzkiej miłości i życzliwości. Drogie Panie! Msza św. w Waszej intencji odbędzie się w czwartek (10.03) o godz. 17:00.
*** W tym tygodniu rozpoczynają się spowiedzi wielkopostne w parafiach. Z tej racji ulegnie zmianom porządek liturgii: msze św. we wtorek i środę o godz. 16:00, zaś w sobotę – o godz. 18:30.
*** W czwartek zapraszam na spotkanie kandydatów do Bierzmowania – obie grupy. Zapraszam także Rodziców grupy starszej kandydatów.
*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (piątek po mszy św.) w tym tygodniu poprowadzi Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej.
*** Za tydzień, w niedzielę 13.03 rozpoczynamy tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Piotr Winczakiewicz. Trwać będą do 16.03. Program rekolekcji został umieszczony w gablocie, przy wejściu głównym oraz na stronie parafialnej.
*** Trwa zbiórka funduszów na kwiaty do Bożego Grobu.
*** Składam gorące „Bóg zapłać” Panu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta Lubań za pomoc w realizacji inicjatywy  montażu lustra drogowego przy głównym wjeździe.
*** Obok regału prasowego zostały umieszczone informatory dotyczące przekazania 1% za 2015 rok dla Caritas. Zachęcam do zapoznania się z nimi.
*** OGŁOSZENIE PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY: W dniach 08-09.03.2016 roku w parafii Świętej Trójcy w Lubaniu będą gościć symbole Światowych Dni Młodzieży. Dlatego też zapraszamy wszystkich, a w szczególny sposób młodzież, do wspólnej modlitwy przy symbolach Krzyża Świętego oraz Jana Pawła II. Wspólna modlitwa dla młodzieży (szczególnie przygotowującej się do sakramentu bierzmowania) we wtorek o godz. 19:00. Szczegółowe informacje są umieszczone na odnośnym plakacie umieszczonym w gablocie.
*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

*** Kierownictwo kina „Wawel” zaprasza do obejrzenia filmu „Bernadetta – cud w Lourdes” – dzisiaj o godz. 18:10; we wtorek, środę i czwartek o godz. 19:00.

PIERWSZE CZYTANIE
Joz 5,9a.10-12

Naród wybrany obchodzi pierwszą Paschę w ziemi obiecanej

Czytanie z Księgi Jozuego

Pan rzekł do Jozuego: 'Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską’. Rozłożyli się obozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na równinie Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i kłosy prażone tego samego dnia.

Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi.

Nie mieli już więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34,2-3.4-5.6-7

Refren: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 5,17-21

Bóg pojednał nas z sobą w Chrystusie

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień.

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 15,18

Chwała Tobie, Królu wieków

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:
'Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie’.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA
Łk 15,1-3.11-32

Przypowieść o synu marnotrawnym

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: »Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: »Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników«. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: »Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem«.

Lecz ojciec rzekł do swoich sług: »Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«. I zaczęli się bawić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: »Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego«.

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: »Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę«.

Lecz on mu odpowiedział: »Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: