3 niedziela Wielkiego Postu 28.02.2016 roku

d1*** Przeżywamy 3 niedzielę Wielkiego Postu.
*** Dzisiaj po każdej mszy św. odbędą się wybory do Rady Parafialnej. Lista kandydatów została wywieszona w kilku punktach wokół kościoła. Zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu wszystkich pełnoletnich uczestników liturgii.
*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…
*** Wspomnienia liturgiczne w tygodniu:
— piątek (04.03) — św. Kazimierza królewicza (święto)

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W ubiegłym tygodniu zostały zakończone prace przy montażu systemu monitorującego teren wokół kościoła. Składam gorące podziękowanie panu Grzegorzowi Wąs i pracownikom firmy ALERT – wykonawcom instalacji.
*** W najbliższy wtorek o godz. 16:00 odbędzie się kolejne spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
*** Ten dzień to także Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (piątek po mszy św.) w tym tygodniu poprowadzi Parafialny Chór „Maksymilianki”, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej.
*** !!! Zapowiadana na najbliższą sobotę msza św. z modlitwą o uzdrowienie niestety nie odbędzie się – z powodów niezależnych od nas. Za zmianę gorąco przepraszam.
*** W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej ze zmianą tajemnic różańcowych. Po mszy św. spotkanie formacyjne w świetlicy.
*** Rozpoczynamy zbiórkę funduszów na kwiaty do Bożego Grobu.
*** Trwają przygotowania do tegorocznej uroczystości odpustowej. Osoby, które mogłyby pomóc w organizacji zapraszam do regału prasowego, gdzie zostały umieszczone deklaracje osób funkcyjnych. Proszę o ich zwrot do końca marca. Można także składać fanty, które zostaną wykorzystane podczas Festynu Parafialnego.
*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 13-16.03.2016 roku.
*** W niedzielę (06.03.2016 r.) dwa szczególne znaki Światowych Dni Młodzieży – Krzyż ŚDM oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani [dar św. Jana Pawła II] – zostaną przekazane diecezji legnickiej. W związku z tym wydarzeniem, w przededniu rozpoczęcia peregrynacji (05.03) odbędą się wielkie Rekolekcje Ewangelizacyjne dla młodzieży pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego”. Odbędą się one w parafii św. Jana Bosko w Lubinie, a poprowadzi je ks. Antonello Cadeddu z Brazyli. Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z odnośnym plakatem umieszczonym w gablocie i przy wejściu głównym.
*** OGŁOSZENIE PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY: W dniach 08-09.03.2016 roku w parafii Świętej Trójcy w Lubaniu będą gościć symbole Światowych Dni Młodzieży. Dlatego też zapraszamy wszystkich, a w szczególny sposób młodzież, do wspólnej modlitwy przy symbolach Krzyża Świętego oraz Jana Pawła II. Wspólna modlitwa dla młodzieży (szczególnie przygotowującej się do sakramentu bierzmowania) we wtorek o godz. 19:00. Szczegółowe informacje są umieszczone na odnośnym plakacie umieszczonym w gablocie.
***  Z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia odbędzie się diecezjalna pielgrzymka do Ziemi Świętej w terminie 9-16.04.2016 roku. W programie m.in. Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Jezioro Genezaret oraz kąpiel w Morzu Martwym. Zapisy trwają do 5 marca. Szczegółowe informacje na plakacie oraz umieszczonych przy wyjściu ulotkach.
*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Andrzej Owczarek. Msza św. w 30 dzień po pogrzebie zostanie odprawiona 23.03.2016 roku.
*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Sakrament Pojednania”) przeczytamy m.in. o pielgrzymce papieskiej do Meksyku; o okolicznościach i skutkach chrztu Polski; o ks. Franciszku Blachnickim; o podsumowaniu 100 dni rządów Beaty Szydło. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o pierwszej ekumenicznej konferencji poświęconej świętowaniu niedzieli w Legnicy; o wystawie antyaborcyjnej w Legnicy; o dniu skupienia członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej w Zgorzelcu; o drodze krzyżowej w intencji trzeźwości w Kamiennej Górze oraz o zimowisku dla dzieci w Zawoi. Zachęcam także do sięgnięcia po wspomnienia o Niezłomnych Wyklętych. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o postanowieniu poprawy czyli o trzecim warunku dobrej spowiedzi św.; o okolicznościach i postawie Mieszka I przyjmującego chrzest; dlaczego w Polsce kończy się „paliwo” rozwoju gospodarczego i co przez ostatnie 25 lat było tym „paliwem”?


PIERWSZE CZYTANIE
Wj 3,1-8a.13-15

Powołanie Mojżesza

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów; zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.

Rzekł wtedy Mojżesz: ”Zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się nie spala”. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: ”Mojżeszu, Mojżeszu!”.

On zaś odpowiedział: ”Oto jestem”.

Rzekł mu: ”Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. Powiedział jeszcze Pan: ”Jestem Bogiem ojca twego. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”.

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga.

Pan mówił: ”Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód”.
Mojżesz zaś rzekł Bogu: ”Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: »Bóg ojców naszych posłał mię do was«. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?”. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: ”Ja jestem, który jestem”. I dodał: ”Tak powiesz synom Izraela: »Ja jestem posłał mię do was«”. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: ”Tak powiesz synom Izraela: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103,1-4.6-8.11

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby
i obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Dzieła Pana są sprawiedliwe,
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 10,1-6.10-12

Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.

A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4,17

Chwała Tobie, Słowo Boże

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
Łk 13,1-9

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.

I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika:

»Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: