Kandydaci do Rady Parafialnej

KANDYDACI NA RADNYCH PARAFIALNYCH WYŁONIENI PODCZAS KONSULTACJI PARAFIALNYCH W DNIACH 14-21.02.2016 ROKU

Czerwińska Beata
Czerwiński Edward
Figurska Marta
Glazer Emilia
Grochol Dorota
Kleszczyńska Małgorzata
Kwaśniak Dariusz
Kwaśniak Grażyna
Kwiecińska Alicja
Kwiecińska Beata
Najwer Marcin
Pałka Jadwiga
Pawlak Roman
Piekarski Ryszard
Rutka Andrzej
Skowron Anna
Skowron Irena
Skowron Ryszard
Słabicka Anna
Stawiarski Marian
Strzelińska Katarzyna
Szydło Dominika

Dodaj komentarz: