2 niedziela Wielkiego Postu 21.02.2016 roku

indeks1*** Przeżywamy 2 niedzielę Wielkiego Postu – dzień modlitw w intencjach misji. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** Dzisiaj upływa termin zgłaszania kandydatów do Rady Parafialnej kolejnej kadencji.
*** Wspomnienia liturgiczne w tygodniu:
— poniedziałek (22.02) — Katedry św. Piotra Apostoła (święto)

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W najbliższy wtorek o godz. 16:00 odbędzie się kolejne spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
*** W czwartek (25.02) kolejne spotkanie starszego rocznika kandydatów do Bierzmowania – będzie to spotkanie podsumowujące miniony okres przygotowania.
*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (piątek po mszy św.) w tym tygodniu poprowadzi Parafialna Schola „Dzieciaki z Bożej Paki”, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Przypominam, że za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. Harmonogram prowadzenia nabożeństwa Drogi Krzyżowej został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej.
*** W piątek zapraszam na godz. 19:00 członków Rady Parafialnej II kadencji na spotkanie podsumowujące. Proszę o obecność wszystkich Radnych.
*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Leśnej 10-16.
*** W przyszłą niedzielę odbędą się wybory do Rady Parafialnej w naszej parafii.
*** Trwają przygotowania do tegorocznej uroczystości odpustowej. Osoby, które mogłyby pomóc w organizacji zapraszam do regału prasowego, gdzie zostały umieszczone deklaracje osób funkcyjnych. Proszę o ich zwrot do końca marca. Można także składać fanty, które zostaną wykorzystane podczas Festynu Parafialnego.
*** Z przyjemnością informuję, że pierwsza w tym roku msza św. z modlitwą o uzdrowienie odbędzie się w sobotę (05.03.2016 r.) o godz. 17:00. Tradycyjnie będzie jej przewodniczył o.Andrzej Smołka ss.cc.
*** Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 13-16.03.2016 roku.
*** W niedzielę (06.03.2016 r.) dwa szczególne znaki Światowych Dni Młodzieży – Krzyż ŚDM oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani [dar św. Jana Pawła II] – zostaną przekazane diecezji legnickiej. W związku z tym wydarzeniem, w przededniu rozpoczęcia peregrynacji (05.03) odbędą się wielkie Rekolekcje Ewangelizacyjne dla młodzieży pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego”. Odbędą się one w parafii św. Jana Bosko w Lubinie, a poprowadzi je ks. Antonello Cadeddu z Brazyli. Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z odnośnym plakatem umieszczonym w gablocie i przy wejściu głównym.
*** Z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia odbędzie się diecezjalna pielgrzymka do Ziemi Świętej w terminie 9-16.04.2016 roku. W programie m.in. Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Jezioro Genezaret oraz kąpiel w Morzu Martwym. Zapisy trwają do 5 marca. Szczegółowe informacje na plakacie oraz umieszczonych przy wyjściu ulotkach.
*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Misjonarze Miłosierdzia”) przeczytamy m.in. o spotkaniu Franciszka z Cyrylem; o pielgrzymce papieskiej do Meksyku; o Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium; o jasnogórskich rekolekcjach bożogrobców; o planowanym X Zjeździe Gnieźnieńskim; o narastającym prześladowaniu chrześcijan. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o legnickich obchodach Środy Popielcowej; o obchodach Dnia Babci i Dnia Dziadka w Olszynie; o rekolekcjach oazowych dla młodzieży w Kamiennej Górze; o możliwości obejrzenia tzw. zasłon wielkopostnych; o spotkaniach karnawałowych w Chobieni i Nowej Wsi Legnickiej; o rejonowym spotkaniu Duszpasterstwa Rodzin. Zachęcam także do zapoznania się ze szczegółami programu „Rodzina 500+”. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. płyta audio „Gorzkie Żale”, przeznaczona szczególnie dla tych, którzy nie mogą przyjść na to nabożeństwo do kościoła; o aktualnych planach wobec polskiej szkoły; reportaż z Wiecznego Miasta o uczczeniu kapucyńskich spowiedników – w tym św. ojca Pio. Najmłodszym dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziemy książeczkę o przygotowaniu do spowiedzi św. oraz rozmowę z Izą Paszkowską, która od 18 lat odpowiada na listy czytelników pisma.


 

PIERWSZE CZYTANIE
Rdz 15,5-12.17-18

Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: „Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić”; a potem dodał: „Tak liczne będzie twoje potomstwo”. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę.

Potem zaś rzekł do niego: „Ja jestem Pan, którym cię wywiódł z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność”.

A na to Abram: „O Panie, o Panie, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?”.
Wtedy Pan rzekł: „Wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę”.

Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędzał. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.

A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc:

„Potomstwu twemu daję ten kraj od Rzeki Egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 27,1.7-8a.8b-9abc.13-14

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.
O Tobie mówi moje serce:
„Szukaj Jego oblicza”.

Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy,
nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

DRUGIE CZYTANIE
Flp 3,17-4 1

Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.

Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu, umiłowani.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mt 17,7

Chwała Tobie, Królu wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

Chwała Tobie, Królu wieków

EWANGELIA
Łk 9,28b-36

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: