1 niedziela Wielkiego Postu 14.02.2016 roku

popielec4*** Przeżywamy 1 niedzielę Wielkiego Postu. Rozpoczynamy dzisiaj cykl katechez niedzielnych w Roku Miłosierdzia (trwających do 22.05.2016 roku).

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W ubiegłym tygodniu przeżyliśmy uroczystą Eucharystię w Środę Popielcową oraz Światowy Dzień Chorego. Składam gorące „Bóg zapłać” za Wasze liczne uczestnictwo (Sakrament Namaszczenia Chorych przyjęło 48 osób).
*** Dzisiaj swoje święto przeżywają wszyscy zakochani. Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia – pięknej i dojrzałej miłości pobłogosławionej przez Boga.
*** W najbliższy wtorek o godz. 16:00 odbędzie się pierwsze spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
*** W środę (17.02) swoje święto patronalne obchodzi Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski, Biskup Legnicki. Pamiętajmy o Solenizancie w naszych modlitwach.
*** W czwartek (18.02) odbędzie się kolejne spotkanie starszej grupy kandydatów do Bierzmowania. Przypominam – spotkanie rozpoczyna Eucharystia.
*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (piątek po mszy św.) w tym tygodniu poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej i Rada Parafialna, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Przypominam, że za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. Harmonogram prowadzenia nabożeństwa Drogi Krzyżowej został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej.
*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Leśnej 10-16 (03.01.2015 r.).
*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA – w zakrystii można już nabyć paschaliki (5 zł).
*** Trwają przygotowania do tegorocznej uroczystości odpustowej. Osoby, które mogłyby pomóc w organizacji zapraszam do regału prasowego, gdzie zostały umieszczone deklaracje osób funkcyjnych. Proszę o ich zwrot do końca marca. Można także składać fanty, które zostaną wykorzystane podczas Festynu Parafialnego.
*** W niedzielę (06.03.2016 r.) dwa szczególne znaki Światowych Dni Młodzieży – Krzyż ŚDM oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani [dar św. Jana Pawła II] – zostaną przekazane diecezji legnickiej. W związku z tym wydarzeniem, w przededniu rozpoczęcia peregrynacji (05.03) odbędą się wielkie Rekolekcje Ewangelizacyjne dla młodzieży pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego”. Odbędą się one w parafii św. Jana Bosko w Lubinie, a poprowadzi je ks. Antonello Cadeddu z Brazyli. Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z odnośnym plakatem umieszczonym w gablocie i przy wejściu głównym.
*** Informacja dla narzeczonych: dzisiaj o godz. 16:00 rozpocznie się w parafii św. Jadwigi Śląskiej cykl nauk przedmałżeńskich.
*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Wielki Post – Miłosierdzie”) przeczytamy m.in. o Gibraltarskiej Patronce Europy; o sprawach Europy i Polski w rozmowie z niemieckim politykiem Hansem-Olafem Henkelem; o tym, czy Ameryka zniesie nam wizy; o planach związanych ze zmianami w TVP Historia; o istocie kultu św. Walentego. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o legnickich obchodach święta Ofiarowania Pańskiego; o nabożeństwie ekumenicznych w Karpaczu i rekolekcjach w Osłej; o balu charytatywnym w Bolesławcu; o oczekiwaniach wobec nowych Rad Parafialnych; o spotkaniu integracyjnym z niepełnosprawnymi w Bolesławcu. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. książeczka z rachunkiem sumienia przed spowiedzią wielkopostną; o pierwszym w historii spotkaniu papieża z patriarchą moskiewskim oraz o lekarzu, który bez kontraktu z NFZ założył i prowadzi hospicjum domowe. Najmłodszym dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziemy książeczkę o przygotowaniu do spowiedzi św. oraz rozmowę z Izą Paszkowską, która od 18 lat odpowiada na listy czytelników pisma.

Liturgia Słowa wg lekcjonarza z 2015 roku

PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 26, 4-10

Wyznanie wiary ludu wybranego

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:

«Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego:

„Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód.

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”.

Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 91 (90), 1-2. 10-11. 12-13. 14-15(R.: por. 15b)

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam».

Refren.

Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Refren.

Będą cię nosili na rękach, *
abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.

Refren.

«Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę».

Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 10, 8-13

Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony».

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4, 4b

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA
Łk 4, 1-13

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».

Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».

Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».

Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».

Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».

Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

Oto słowo Pańskie.

Liturgia Słowa według starego lekcjonarza

PIERWSZE CZYTANIE
Pwt 26,4-10

Wyznanie wiary ludu wybranego

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

„Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego:

»Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny.

Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga przodków naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód.

Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie«.
Rozłożysz je przed Panem Bogiem swoim i oddasz pokłon Panu Bogu swemu”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 91,1-2.10-11,12-13.14-15

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam”.

Nie przystąpi do ciebie niedola,
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Będą cię nosili na rękach,
abyś nie uraził stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka podepczesz.

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 10,8-13

Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Cóż mówi Pismo? „Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”.

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4,4b

Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA
Łk 4,1-13

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”.

Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek«.

Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”.

Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”.

Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli«, i »na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”.

Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”.

Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: