5 niedziela zwykła 07.02.2016 roku

milosierdzie3*** Przeżywamy 5 niedzielę zwykłą, rozpoczynającą Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
*** Po sumie parafialnej odbędzie się ostatnie spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
*** Wspomnienia tygodnia:
— środa (10.02) — Środa Popielcowa
— czwartek (11.02) — NMP z Lourdes

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post – czas przygotowania na przeżycie Paschy. Trwa on od Środy Popielcowej do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej wyłącznie.
*** Najbliższa środa to Środa Popielcowa – dzień, w którym osoby w wieku 18-60 lat obowiązuje wstrzemięźliwość i post ścisły. Dzień ten rozpoczyna także kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. Aby umożliwić osobom pracującym uczestnictwo w liturgii tego dnia, msza św. zostanie odprawiona o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.
*** W czwartek przeżywamy w Kościele Światowy Dzień Chorego. Serdecznie zapraszam na uroczystą mszę św. o godz. 17:00, podczas której zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych.
*** Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbędzie się w najbliższy piątek po mszy św., zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Przypominam, że za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. Harmonogram prowadzenia nabożeństwa Drogi Krzyżowej został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej.
*** Próba Scholi w sobotę o godz. 11:00.
*** Rozpoczynamy pierwsze przygotowania do tegorocznej uroczystości odpustowej. Osoby, które mogłyby pomóc w organizacji zapraszam do regału prasowego, gdzie zostały umieszczone deklaracje. Proszę o ich zwrot do końca marca. Można także składać fanty, które zostaną wykorzystane podczas Festynu Parafialnego.
*** Informacja dla narzeczonych: w 1 niedzielę Wielkiego Postu (14.02) o godz. 16:00 rozpocznie się w parafii św. Jadwigi Śląskiej cykl nauk przedmałżeńskich.
*** Zapraszamy do udziału w krucjacie modlitewnej 40 Dni dla Życia. Aby przyłączyć się do niej, wystarczy zadeklarować jedną godzinę osobistej bądź rodzinnej modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci. Modlitwa może odbywać się w domu lub w kościele. Zapisy są przyjmowane w dni robocze pod numerem telefonu widocznym na plakacie w gablocie. Modlitwa rozpocznie się w Środę Popielcową i będzie trwać do Niedzieli Palmowej.
*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).
*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Zygmunt Zastawny.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Wielki Post”) przeczytamy m.in. o przygotowaniach i oczekiwaniach związanych z 1050. rocznicą Chrztu Polski; o przesłaniu Światowego Dnia Chorego; o strażaku z WTC; o słudze Bożym bp Piotrze Gołębiowskim; o posłudze sióstr Albertynek. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o diecezjalnych obchodach Światowego Dnia Chorego; o rekolekcjach ewangelizacyjnych w Polkowicach i Lubinie; o spotkaniu KSM-owiczów z Ks. Biskupem Zbigniewem Kiernikowskim oraz spotkaniu Rodziny Radia Maryja w Krzeszowie. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, dlaczego na krzyżach misyjnych wypisywano słowa: „Ratuj duszę swoją”?; o ukrywanej szkodliwości pigułek antykoncepcyjnych oraz poradnik dla ojców.

WPost2

PIERWSZE CZYTANIE

Powołanie Proroka

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 6, 1-2a.3-8

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł.

I wołał jeden do drugiego: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały”. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem.

I powiedziałem: „Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów”.

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: „Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech”.

I usłyszałem głos Pana mówiącego: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?”. Odpowiedziałem: „Oto ja, poślij mnie!”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 138,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność,
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś pomoc mojej duszy.

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie,
gdy usłyszą słowa ust Twoich,
i będą opiewać drogi Pana:
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”.

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

DRUGIE CZYTANIE

Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 15,1-11

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem. Chyba żebyście uwierzyli na próżno.

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim Apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi.

Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną.

Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,19

Alleluja, alleluja, alleluja

Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 5,1-11

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.

Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: