4 niedziela zwykła 31.01.2016 roku

bpmendyk2*** Przeżywamy 4 niedzielę zwykłą. Dzisiaj przypada 7 rocznica święceń Ks. Biskupa Marka Mendyka. Czcigodnemu Księdzu Biskupowi składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych, asystencji Ducha Świętego oraz ludzkiej życzliwości w codzienności posługi biskupiej.
*** Dzieci i młodzież rozpoczęły czas ferii zimowych. Życzę aktywnego i owocnego wypoczynku oraz zapraszam do spotkań z Panem Jezusem.
*** Wspomnienia tygodnia:
— wtorek (02.02) — Ofiarowanie Pańskie (święto)
— piątek (05.02) — św. Agaty, dziewicy i męczennicy
— sobota (06.02) — św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** PODSUMOWANIE KOLĘDOWE… [zapraszam do zakładki „Aktualności”]
*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom, którzy w dniu wczorajszym zdemontowali dekorację świąteczną oraz przygotowali kościół do obchodu Dnia Pańskiego.
*** Dzisiaj rozpoczynamy przygotowania do wyborów do Rad Parafialnych. Propozycje kandydatur proszę składać do 21.02. 28.02 odbędą się wybory.
*** Jak zauważyli Państwo, przy chrzcielnicy znajduje się miejsce związane z przeżywanym w tym roku Jubileuszem 1050. rocznicy Chrztu Polski. Zachęcam do dokonania pamiątkowych wpisów w naszej kronice, na stronie: „W roku Jubileuszu Chrztu Polski – wracam do swoich źródeł”. Przy ich dokonywaniu warto przypomnieć sobie datę i miejsce swojego chrztu. Dziękując za przygotowanie dekoracji pragnę jednocześnie pogratulować kreatywności naszej grupie dekoratorskiej – paniom: Becie Kwiecińskiej i Małgorzacie Milewskiej.
*** W poniedziałek, pierwszy miesiąca, zapraszam na tradycyjną mszę św. trzeźwościową o godz. 18:00.
*** We wtorek przypada święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. W dniu tym Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu msza św. o godz. 18:00.
*** W środę zapraszam na spotkanie formacyjne kandydatów do Bierzmowania rocznika pierwszego. Przypominam – spotkanie rozpoczyna msza św.
*** W tym tygodniu przypadają pierwsze czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej, po czym spotkanie formacyjne w świetlicy.
*** W przyszłą niedzielę po sumie parafialnej ostatnie spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
*** Rozpoczynamy pierwsze przygotowania do tegorocznej uroczystości odpustowej. Osoby, które mogłyby pomóc w organizacji zapraszam do zakrystii.
*** Informacja dla narzeczonych: w 1 niedzielę Wielkiego Postu (14.02) o godz. 16:00 rozpocznie się w parafii św. Jadwigi Śląskiej cykl nauk przedmałżeńskich.
*** Zapraszamy do udziału w krucjacie modlitewnej 40 Dni dla Życia. Aby przyłączyć się do niej, wystarczy zadeklarować jedną godzinę osobistej bądź rodzinnej modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci. Modlitwa może odbywać się w domu lub w kościele. Zapisy są przyjmowane w dni robocze pod numerem telefonu widocznym na plakacie w gablocie. Modlitwa rozpocznie się w Środę Popielcową i będzie trwać do Niedzieli Palmowej.
*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego”) przeczytamy m.in. o przygotowaniach i oczekiwaniach związanych z 1050. rocznicą Chrztu Polski; o debacie o stanie Polski w Parlamencie Europejskim; o premierze filmu „Bernadetta. Cud w Lourdes”; o misjach w Arktyce; o zagrożeniach islamskim terroryzmem. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o nabożeństwie ekumenicznym w Legnicy i Lubinie; o Parafialnym Koncercie Kolęd i Pastorałek w naszej parafii; o balu karnawałowym w Bolesławcu i „warsztatach na stole” w Olszynie; o festiwalu jasełkowym i kolędniczym w Krzeszowie; o spotkaniach opłatkowych w Olszynie i Mysłakowicach. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. pierwszy wywiad z szefem radiowej Jedynki; o chrześcijańskich korzeniach Unii Europejskiej oraz o tajemnicach Zamku Królewskiego. Osobom pełniącym funkcje lektorskie dedykuję najnowszy numer „KNC”.

PIERWSZE CZYTANIE
Jr 1,4-5.17-19

Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów.

Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi.

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab i 17

Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

W Tobie, Panie, ucieczka moja,
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej
sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.

Bądź dla mnie skałą schronienia
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
od łona matki moim opiekunem.

Moje usta będą głosiły Twoją
sprawiedliwość
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 12,31-13,13

Hymn o miłości

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 4,21-30

Jezus odrzucony w Nazarecie

Początek Ewangelii według świętego Łukasza

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”.

Wtedy rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum«”.

I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: