3 niedziela zwykła 24.01.2016 roku

piotr_pawel_1*** Przeżywamy 3 niedzielę zwykłą – wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona pracowników mediów.
*** NIEDZIELA PARAFIALNA – protokół….
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (25.01) — nawrócenie św. Pawła (święto)
— wtorek (26.01) — św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów
— środa (27.01) — bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
— czwartek (28.01) — św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Dobiega końca tegoroczna wizyta duszpasterska. Osoby i rodziny, które nie mogły przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie, a pragną to uczynić, proszę o zapis w zakrystii. Kolęda u tych osób odbędzie się we wtorek (26.01), po zakończeniu wizyty na ul. Krótkiej.
*** Porządek kolędy w tym tygodniu:
— poniedziałek (25.01) – ul. Górna 1A-7A [15:30]
— wtorek (26.01) – ul. Krótka + zgłoszenia indywidualne [15:30]
*** W związku z zakończeniem kolędy od środy powracamy do stałego układu liturgii. Także w środę (27.01) zapraszam członków Rady Parafialnej oraz osoby zaangażowane w inwestycję zakupu i montażu witraży na kolędę na plebanii. Rozpocznie się ona o godz. 18:00.
*** 30.01 zapraszam na godz. 11:00 osoby, które mogłyby pomóc w rozebraniu dekoracji świątecznej – szczególnie Panów oraz grupę dekoratorską. Liczę także na udział dzieci i młodzieży.
*** W sobotę (30.01.2016 r.) odbędzie się w MDK w Lubaniu Koncert Charytatywny na rzecz wsparcia leczenia i dalszej walki z chorobą nowotworową oka, którą toczy 2,5-letni mieszkaniec Lubania – Olek Szymański. W Koncercie wezmą udział: Dariusz Czarny, Rafał Nosal, „Stare Dobre Małżeństwo”, grupa „Bohema” duet „Czarny Nosal” oraz zespół „Bez nazwy lirycznie”. Rozpoczęcie o godz. 17:00. Wstęp wolny. Szczegóły na afiszu w gablocie.
*** W przyszłą niedzielę 7. rocznicę święceń obchodzi Ks. Biskup Marek Mendyk.
*** Informacja dla narzeczonych: w 1 niedzielę Wielkiego Postu (14.02) o godz. 16:00 rozpocznie się w parafii św. Jadwigi Śląskiej cykl nauk przedmałżeńskich.
*** Zapraszamy do udziału w krucjacie modlitewnej 40 Dni dla Życia. Aby przyłączyć się do niej, wystarczy zadeklarować jedną godzinę osobistej bądź rodzinnej modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci. Modlitwa może odbywać się w domu lub w kościele. Zapisy są przyjmowane w dni robocze pod numerem telefonu widocznym na plakacie w gablocie. Modlitwa rozpocznie się w Środę Popielcową i będzie trwac do Niedzieli Palmowej.
*** Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza do przeżycia Rekolekcji Młodych w Domu Chleba w Osłej k.Bolesławca w terminie 29-31.01.2016 r. Rekolekcje prowadzi ks. Mirosław „Malina” Maliński – duszpasterz akademicki z Wrocławia. Szczegóły na plakacie umieszczonym w gablocie.
*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Dzień patrona dziennikarzy”) przeczytamy m.in. o Kościele w Egipcie; o 19. Dniu Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce; o nadziejach przed Kongresem Eucharystycznym na Filipinach; o ogłoszeniu heroiczności cnót s. Emanueli Kalb CSS; o uczynkach miłosierdzia względem duszy i ciała (cykl związany z Rokiem Świętym Miłosierdzia). W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o inicjatywach Duszpasterstwa Młodzieży, o jasełkowych spotkaniach w Olszynie i Świerzawie; o Orszakach 3 Króli w Kliczkowie, Karpaczu i Rząsinach. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o zaletach stałego konfesjonału, gdzie można spokojnie i bez pośpiechu porozmawiać i szczerze wyznać grzechy; o polskim księdzu, który założył największy dziś szpital okulistyczny w Chinach oraz specjalny dodatek „Gest na miarę epoki”, poświęcony wymianie listów pomiędzy episkopatami Polski i Niemiec w 1965 roku. Najmłodszym Parafianom dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdą m.in. wyjątkową ramkę na obrazek lub zdjęcie, którą własnoręcznie można ozdobić oraz plakat z Lionelem Messim, zwycięzcą plebiscytu Złota Piłka 2016.


 

PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie Prawa Bożego

Czytanie z Księgi Nehemiasza

Ne 8,1-4a.5-6.8-10

Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga; a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: „Amen! Amen!”. Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi.

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!”. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: „Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 19,8-9.10 i 15

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą
słowa ust moich i myśli mego serca,
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

DRUGIE CZYTANIE

Mistyczne Ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 12,12-14.27

Bracia:

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni.

Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Początek Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 1,1-4;4,14-21

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.

W owym czasie:

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”.

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: