Wizyta duszpasterska A.D.2016

Sugestie kolędowe:
*** Z racji braków w Służbie Liturgicznej w tym roku nie będą Państwo powiadamiani dzień wcześniej. Zgodnie z ustaleniami na niektórych ulicach ministrantów zastąpią Parafianie z danego rejonu.
*** Kolęda rozpoczyna się w dni powszednie (wtorek-piątek) o godz.15:30, w soboty – o godz. 14:00. Przebiega zgodnie z harmonogramem podanym w ogłoszeniach parafialnych.
*** Kolęda jest spotkanie o charakterze religijnym – niech nasze mieszkanie będzie na to przygotowane (krzyż, zapalona świeca, Pismo św.).
*** W związku z wystawianiem dzieciom i młodzieży ocen śródrocznych, w przypadku pozostawienia zeszytów przedmiotowych do religii u katechety, proszę zaopatrzyć się w zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka na katechezę [był to znaczący problem ubiegłorocznej kolędy].
*** Kolęda nie trwa długo – w miarę możności proszę na ten czas o umieszczenie zwierząt w osobnym pomieszczeniu.

 

1. 02.01.2016 r. — Sobota /14:00/— msza św. 10:00 — Aleja Niepodległości 27-9
2. 04.01.2016 r. — Poniedziałek /15:30/ ———– Aleja Niepodległości 8b-1
3. 05.01.2016 r. — Wtorek /15:30/— msza św. 8:00 — ul. Bema, ul. Prusa
4. 07.01.2016 r. — Czwartek /15:30/ — msza św. 8:00 — ul. Leśna 9-16
5. 08.01.2016 r.— Piątek /15:30/ — msza św. 8:00 — ul. Chopina, ul. Ogrodowa, ul. Energetyczna, ul. Kościuszki 11
6. 09.01.2016 r. — Sobota /14:00/ — msza św. 10:00 — ul. Skalnicza 17-1, ul. Moniuszki 1-8, ul. Kościuszki 22-24, 10, 9, 8, 7b
7. 11.01.2016 r. — Poniedziałek /15:30/ ———– ul. Leśna 25 a-19
8. 12.01.2016 r. — Wtorek /15:30/— msza św.  8:00 — ul. Leśna 26-36
9. 13.01.2016 r. — Środa /15:30/ — msza św. 8:00 — ul. Leśna 37-41
10. 14.01.2016 r. — Czwartek /15:30/ — msza św. 8:00 — ul. Leśna 42-44c
11. 15.01.2016 r. — Piątek /15:30/ — msza św. 8:00 — ul. Zamkowa 1-5
12. 16.01.2016 r. — Sobota /14:00/ — msza św. 10:00 — ul. Rzeczna, ul. Fortowa, ul. Żołnierska, ul. Groblowa
13. 18.01.2016 r. — Poniedziałek /15:30/ ———– ul. Zamkowa 6a-6
14. 19.01.2016 r. — Wtorek /15:30/ — msza św. 8:00 — ul. Stawowa 1-10 (bez nr 6 i 7A)
15. 20.01.2016 r. — Środa /15:30/ — msza św. 8:00 — ul. Stawowa 17-11 (Pp Czarnomorscy + nr 6 + nr 7A)
16. 21.01.2016 r. — Czwartek /15:30/ — msza św. 8:00 — ul. Leśna 61-52 (od końca)
17. 22.01.2016 r. — Piątek /15:30/ — msza św. 8:00 — ul. Leśna 51 f-44 d (od końca)
18. 23.01.2016 r. — Sobota /14:00/ — msza św. 10:00 — ul. Lipowa (k. Stawowej), ul. Kościuszki 21-12 (bez nr 11)
19. 25.01.2016 r. — Poniedziałek /15:30/ ———– ul. Górna 1a-7a
20. 26.01.2016 r. — Wtorek /15:30/ — msza św. 8:00 — ul. Krótka, Indywidualne zgłoszenia

21. 27.01.2016 r. — Środa /18:00/ — msza św. 17:00 — Kolęda na plebanii [zapraszam osoby wspierające przebieg wizyty duszpasterskiej]

Dodaj komentarz: