Niedziela Chrztu Pańskiego 10.01.2016 roku

chrzest_1*** Przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczynamy liturgiczny okres zwykły, trwający do wtorku (09.02) przed Środą Popielcową. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00.
*** W dniu dzisiejszym, po mszy św. o godz. 11:00, odbędzie się IV edycja Parafialnego Koncertu Kolęd i Pastorałek, którego przesłaniem są słowa „Gore gwiazda Jezusowi”. Gorąco witam wykonawców – zaproszonych Gości oraz reprezentantów naszej wspólnoty parafialnej. Jednocześnie serdecznie zapraszam Parafian do wzięcia udziału w naszym „kolędowym spotkaniu”.
*** Także dzisiaj o godz. 16:00 rozpocznie się [w gmachu Gimnazjum nr 1] spotkanie opłatkowe wszystkich parafialnych grup formacyjnych. Już teraz składam gorące „Bóg zapłać” Organizatorom.

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Trwa wizyta duszpasterska A.D.2016. Jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. W dni powszednie (poniedziałek-piątek) kolęda rozpoczyna się o godz. 15:30; w soboty – o godz. 14:00. W przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy. W przypadku zatrzymania zeszytów przedmiotowych/ćwiczeń do religii przez katechetów proszę o przygotowanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka za lekcje religii.
*** Porządek kolędy w tym tygodniu:
— poniedziałek (11.01) – ul. Leśna 25a-19 [15:30]
— wtorek (12.01) – ul. Leśna 26-36 [15:30]
— środa (13.01) – ul. Leśna 37-41 [15:30]
— czwartek (14.01) – ul. Leśna 42-44c [15:30]
— piątek (15.01) – ul. Zamkowa 1-5 [15:30]
— sobota (16.01) – ul. Rzeczna, ul. Fortowa, ul. Żołnierska, ul. Groblowa [14:00]
*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** „Moje spotkania z Jezusem” – kalendarzyki udziału w niedzielnej mszy św.
*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Chrzest Polski”) przeczytamy m.in. pomocy chrześcijanom w Ziemi Świętej; o śp. Ojcu Janie Góra OP i jego dziele – spotkaniach w Lednicy; o monastycznych Wspólnotach Jerozolimskich. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o pasterce w Katedrze Legnickiej; o hip-hopowej ewangelizacji w Bolesławcu; o Misterium Miłosierdzia w Jeleniej Górze; o zimowo-świątecznym przeglądzie artystycznym w Chobieni; o jubileuszu 35-lecia istnienia Chóru Górniczego z Lubina; o pogrzebie śp. ks. Rudolfa Zioły; o obłóczynach w legnickim WSD. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” [z dodatkiem specjalnym – filmem „Faustyna” – cena 5 zł] m.in. o rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego za pontyfikatu św. Jana Pawła II; o tym, w jaki sposób Jordan – rzeka symbol – łączy wiarę żydów i chrześcijan; w jaki sposób polska konstytucja dobrze chroni prawa ludzi wierzących i Kościoła?

rokmiłos1

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 42,1-4.6-7

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.

DRUGIE CZYTANIE

Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 10,34-38

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mk 9,6

Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 3,15-16.21-22

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: