2 niedziela po Narodzeniu Pańskim 03.01.2016 roku

3 królowie*** Przeżywamy 2 niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po sumie parafialnej kolejne spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
*** Wspomnienia tygodnia:
— środa (06.01) – Objawienie Pańskie (uroczystość)
— niedziela (10.01) – niedziela Chrztu Pańskiego

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:
OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH
PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Trwa wizyta duszpasterska A.D.2016. Jej porządek został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej. W dni powszednie (poniedziałek-piątek) kolęda rozpoczyna się o godz. 15:30; w soboty – o godz. 14:00. W przypadku kolizji wyznaczonego terminu z Państwa obowiązkami, można w zakrystii zgłosić chęć spotkania w ostatnim dniu kolędy. Bardzo proszę o uszanowanie religijnego charakteru spotkania kolędowego (świeca, krzyż, Pismo św., wyłączone RTV). W przypadku zatrzymania zeszytów przedmiotowych religii przez katechetów proszę o przygotowanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka za lekcje religii.
*** Porządek kolędy w tym tygodniu:
— poniedziałek (04.01) – Aleja Niepodległości 8b-1 [15:30]
— wtorek (05.01) – ul. Bema (od końca), ul. Prusa [15:30]
— czwartek (07.01) – ul. Leśna 9-16 [15:30]
— piątek (08.01) – ul. Chopina, ul. Ogrodowa, ul. Energetyczna, ul. Kościuszki 11 [15:30]
— sobota (09.01) – ul. Skalnicza 17-1, ul. Moniuszki 1-8, ul. Kościuszki 22-24,10,9,8,7b [14:00]
*** W środę, z racji uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Podczas mszy św. zostaną poświęcone kadzidło i kreda oraz woda.
*** W sobotę próba Scholi po mszy św. – o godz. 10:30.
*** Za tydzień, w niedzielę Chrztu Pańskiego, kończymy liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego. Z tej racji, po mszy św. o godz. 11:00 odbędzie się IV edycja Parafialnego Koncertu Kolęd i Pastorałek, którego przesłaniem są słowa „Gore gwiazda Jezusowi”. Z racji Koncertu msze św. za tydzień o godz. 8:30 i 11:00.
*** W przyszłą niedzielę, o godz. 16:00 odbędzie się także tradycyjne spotkanie opłatkowe wszystkich wspólnot formacyjnych działających w naszej parafii. Zapraszamy na nie do naszego Gimnazjum nr 1.
*** 06.01.2016 r. odbędzie się IV Lubański Orszak Trzech Króli. Program i trasa Orszaku zostały podane na (umieszczonym w gablocie) plakacie. Zapraszam do wzięcia udziału w tym pięknym spotkaniu.
*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” (którego tematem jest „Objawienie Pańskie”) przeczytamy m.in. o ingresie nowego biskupa zielonogórsko-gorzowskiego; o Orszakach Trzech Króli; o istocie Dnia Pomocy Misjom (06.01); o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia; o aktualnym stanie polskiej polityki historycznej; o istocie wizyty duszpasterskiej. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o uroczystym otworzeniu Bramy Miłosierdzia w legnickiej katedrze oraz z wybranych kościołach diecezji; o dziękczynieniu młodzieży diecezji legnickiej za dar beatyfikacji ojców franciszkanów – Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego; o bolesławieckich obchodach wspomnienia św. Barbary. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o reformie papieża Franciszka dotyczącej procesów o nieważność małżeństwa; o zmarłym Ojcu Janie Górze; o św. Gabrielu Possenti. Najmłodszym Parafianom dedykuję styczniowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

PIERWSZE CZYTANIE

Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Czytanie z Księgi Syracydesa

Syr 24,1-2.8-12

Mądrość wychwala sama siebie,
chlubi się pośród swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
i rzekł: „W Jakubie rozbij namiot
i w Izraelu obejmij dziedzictwo”.
Przed wiekami, na samym początku mię stworzył
i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym przybytku, w Jego obecności,
zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 147,12-13,14-15,19-20

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi
i szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów.
Nie oznajmił im swoich wyroków.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 1,3-6.15-18

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
który napełnił nas
wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli,
ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
Przeto i ja usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. 1 Tm 3,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 1,1-18

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: