List do Parafian 2015

Drodzy Parafianie !!!
Stało się już tradycją, że w ostatnich dniach Starego Roku, podczas adwentowego przygotowania do pięknych i pełnych radości Świąt Narodzenia Pańskiego, zwracam się do Was w ten sposób – kierując w Waszą stronę słowa podsumowujące kolejny rok naszej współpracy. Pragnę nie tylko podsumować mijający czas, ale także zachęcić do włączenia się w działalność poszczególnych grup i wspólnoty parafialnej – stąd załączone terminy spotkań i zakres prac. Kieruję więc ten list w Waszą stronę licząc na jego pozytywny odbiór.
Uroczystościami miesiąca grudnia rozpoczęliśmy liturgiczny rok 2016, który ma charakter wyjątkowy – jest czasem Roku Miłosierdzia Bożego i Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Te dwa obchody, połączone z mającymi się odbyć w lipcu 2016 roku Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie czynią nadchodzący rok ważnym i zobowiązującym nas do większej aktywności duchowej.

JAKI BYŁ ROK 2015?
Z pewnością bogaty w wydarzenia i inicjatywy, które świadczą o ciągłym rozwoju naszej wspólnoty i jej dynamice:
*** Już od kilku lat do kalendarium wydarzeń parafialnych zostały włączone, odprawiane regularnie, msze św. z modlitwą o uzdrowienie, którym przewodniczył tradycyjnie O.Andrzej Smołka ss.cc [zapoczątkowane przez O. dr. Bogdana Kocańdę OFMConv]. O ich stronę muzyczną od samego początku dbali nasi przyjaciele z Diakonii Muzycznej z Sulikowa. Staraliśmy się dotąd utrzymać kwartalny rytm tych spotkań. W tym roku jednak, z powodów od nas niezależnych, odbyły się tylko dwie takie msze św. [12.02 i 18.10]. Oczywiście liczymy, że w Roku Jubileuszu Miłosierdzia tych spotkań będzie więcej.
*** Kolejnym ważnym elementem rozwoju parafii były w mijającym roku msze św. w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – „żywego skarbu wspólnoty” – sprawowane w każdą 3 środę miesiąca. Ich podsumowaniem i podkreśleniem stały się parafialne obchody Światowego Dnia Chorego (11.02), w których wzięła udział 36-osobowa grupa Parafian, z których 20 osób przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych.
*** Tę jedność – na płaszczyźnie modlitwy – podkreślał także liczny udział Parafian w pięknych Nabożeństwach Fatimskich (wprowadzonych dzięki inicjatywie grupy Parafian w 2013 roku). Ustalona forma ich przeprowadzenia oraz zaangażowanie osób świeckich dawało możliwość przeżycia pięknego czasu wspólnotowej modlitwy.
*** Nie tak dawno usłyszałem komplement, iż jesteśmy jedną z najbardziej rozśpiewanych parafii w rejonie. Z pewnością świadczą o tym niedzielne i świąteczne msze św. z udziałem dzieci i młodzieży (podczas których do animującej śpiew Scholi Parafialnej aktywnie dołączają osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież – to swoisty „cud rozśpiewanej modlitwy”). Okazją zaś do podkreślenia tej cechy naszej wspólnoty stały się [wpisane już w kalendarium wydarzeń parafialnych] kolejne koncerty – tak parafialne, jak i na szerszym forum: 3 Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek [11.01]; koncert kolęd i pastorałek w Henrykowie Lubańskim [grupa „Maksymilianki” – 25.01]; II Parafialny Koncert Pieśni Wielkanocnej: „Jezus Chrystus moim Panem jest!!! Alleluja!!!” [19.04]; 8 Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów w MDK w Lubaniu [tu „Maksymilianki” zajęły I miejsce – 28.05]; koncert Scholi „Dzieciaki z Bożej Paki” na Festynie Rodzinnym w parafii św. Jadwigi w Lubaniu [07.06]; koncert podsumowujący pierwszy rok działalności Scholi Parafialnej [14.06]; koncert parafialnych grup wokalno-instrumentalnych podczas VIII Festynu Parafialnego (16.08) oraz tradycyjna Cecyliada [koncert grup i osób muzykujących z okazji wspomnienia św. Cecylii – 22.11]. Towarzyszyło im zawsze duże zainteresowanie społeczności parafialnej i regionu oraz wyjątkowa, bardzo spontaniczna atmosfera.
*** Fakt rozśpiewania był także widoczny podczas nabożeństw różańcowych A.D.2015 – w tym roku naszą modlitwę animowały muzycznie nie tylko dzieci, ale także… osoby dorosłe [!!!].
*** Wskazane wyżej imprezy ukazały bogactwo i kreatywność tak grup, jak i pojedynczych osób – różnorodność potwierdzającą jednak wzajemne uzupełnianie się. Po raz kolejny podkreśliło to spotkanie opłatkowe wszystkich parafialnych grup formacyjnych [11.01.2015 r.] – miejscem spotkania było (jak od wielu lat) gościnne Gimnazjum nr 1. Niezmienną była też atmosfera – pełna radości, serdeczności i zrozumienia, choć nie wolna od refleksji o tych, którzy odeszli.
*** Obok rozśpiewania charakterystyczną cechą naszej wspólnoty jest także podkreślanie roli dzieci w jej codzienności. To stało u podstaw, organizowanych od 8 lat, Festynów Dziecięcych, których tegoroczna edycja odbyła się 06.06.2015 roku), a w jej organizacji partycypowało Duszpasterstwo i grupa bardzo aktywnych Rodziców dzieci I-komunijnych. Dzieciaków może trochę ubyło, ale – widząc frajdę, jaką przeżywały – dochodzimy do wniosku, że „nadal warto”…
*** Także po raz ósmy przeżywaliśmy pięknie uroczystość odpustową w nowej konwencji (połączoną z Festynem Parafialnym) [16.08.2015 r.]. Tym razem (podobnie jak w roku 2013) przy ołtarzu stanęło dwóch kapłanów: celebrujący sumę ks. Piotr Wojcieszek w asyście ks. Wacława Buryły (który wygłosił przepiękną homilię). Nadzieją napełnia nas fakt większej niż ostatnio liczby uczestników uroczystości oraz oczywiście… super-atmosfera festynowa – za jej stworzenie wielkie podziękowanie należy się grupie Organizatorów.
*** Tradycyjnie, w piękny sposób, przeżyliśmy po raz kolejny uroczystość I Komunii św. [31.05.2015 r.] i Rocznicy I Komunii św. [07.06.2015 r.] – podkreślające nie tylko ten ważny dla dziecka moment życia wiary, ale także ogromne znaczenie zaangażowania naszych dzieciaków w życie wspólnoty parafialnej (m.in. włączyły się one w pracę Scholi Parafialnej; tworzą także piękną atmosferę „radosnej modlitwy” podczas niedzielnych mszy św. z ich udziałem).
*** Tradycją parafii stało się przygotowanie i przeprowadzenie przez kandydatów do Bierzmowania pierwszolistopadowego misterium „Refleksja Listopadowa”, zaś po kilkuletniej przerwie (od 2009 roku) wznowiliśmy „Różaniec za Ojczyznę” [modlitwę za poległych i pomordowanych w obronie Ojczyzny, przygotowaną i przeprowadzoną 11.11.2015 r. przez bardzo zróżnicowaną wiekowo grupę: Scholę Parafialną, Młodzież oraz przedstawicieli Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej].

Powyższym wydarzeniom towarzyszyły także inicjatywy o charakterze gospodarczym. Oto one (w dużym skrócie):
— W kwietniu 2015 roku został poszerzony wjazd na posesję parafii – została także wymieniona brama główna (poprawiając estetykę i bezpieczeństwo wjazdu).
— Przygotowując się do pokrycia asfaltem alei wjazdowej, w czerwcu br. nasi Parafianie przygotowali ją, wyrównując teren, ustawiając nadproża oraz odprowadzające wodę korytka.
— Na przełomie czerwca i lipca została wymieniona brama garażowa na plebanii.
— W sierpniu, podczas przygotowań do uroczystości odpustowej i towarzyszącego jej Festynu Parafialnego, członkowie regionalnej grupy Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej ufundowali trampolinę (która z pewnością będzie dobrze służyła podczas kolejnych uroczystości parafialnych z udziałem dzieci).
— W tym czasie trwały także dalsze prace modernizacyjne i restauracyjne. W kościele została odnowiona malatura drzwi głównych, bocznych i wejść do pomieszczeń gospodarczych oraz parapetów. Prace objęły także plebanię (odnowienie malatury balkonu i obrzeży okien) oraz wjazd główny (zabezpieczenie bramy i odnowienie malatury).
— Ważną inicjatywą (na której realizację czekaliśmy prawie 2 lata) był montaż nowych witraży. Po uzyskaniu zgody Legnickiej Kurii Biskupiej (w maju br.) 13.08.2015 roku zostały zamontowane cztery pierwsze witraże, a na przełomie listopada-grudnia kolejne. Inicjatywa ta znacząca poprawiła estetykę naszej świątyni – podkreślali to liczni goście uroczystości odpustowej oraz mszy św. z modlitwą o uzdrowienie.
— Końcowy okres to głównie aktywność gospodarcza na plebanii. Na przełomie sierpnia i września zostały przeprowadzone gruntowne prace modernizacyjne centralnego pomieszczenia – refektarza, połączone z wymianą mebli. Podobne prace zostały wykonane w pomieszczeniu na II piętrze (X-XI.2015 r.). Oba kapitalne remonty były związane z – planowaną od 2 lat – wymianą umeblowania.
— Jedną z ostatnich inwestycji bieżącego roku stał się montaż zewnętrznych punktów świetlnych (niezależnych od stałej instalacji oświetleniowej regulowanej zegarowo) i systemu monitorującego. Zostały one „wymuszone” faktem kradzieży w sierpniu i październiku oraz odnotowanym włamaniem w kościele św. Jadwigi w Lubaniu.
— Gospodarczym zwieńczeniem roku 2015 stała się realizacja oczekiwanego od prawie roku pokrycia asfaltem alei dojazdowej (przełom listopada i grudnia). Dzięki temu sam wjazd, jak i wejście do kościoła nabrało elegancji i funkcjonalności XXI wieku.

Nie udało by się tego dokonać – tak na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej – gdyby nie wielki wkład pracy i zaangażowania osób świeckich. Oto oni:
** ŻYWY RÓŻANIEC i RYCERSTWO NIEPOKALANEJ – grupy stanowiące filar większości parafialnych inicjatyw, aktywnie włączające się w organizację festynów, uroczystości odpustowej oraz obchodów okazjonalnych. Żywy Różaniec liczy 38 osób (w roku sprawozdawczym zmarły 2 osoby), Rycerstwo Niepokalanej – 29 osób (w roku 2015 do wieczności odeszła 1 osoba). Spotkania odbywają się w każdą I sobotę miesiąca po mszy św. Obie grupy są otwarte na osoby zainteresowane włączeniem się w ich pracę formacyjną i modlitwę.
** RADA PARAFIALNA II KADENCJI – ustanowiona dekretem Biskupa Legnickiego, mimo spadku liczebności jej członków (liczy obecnie 16 osób), nadal wspiera proboszcza w podejmowaniu inicjatyw i decyzji rzutujących nie tylko na aktualny, ale i przyszły stan naszej parafii.
** PARAFIALNA SCHOLA „DZIECIAKI Z BOŻEJ PAKI” – liczy aktualnie 14 osób (z prowadzącym „szeryfem” i 5 osobami ze Scholi EDEN). Podstawowym zadaniem Scholi jest nadal muzyczna oprawa niedzielnych i świątecznych mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży. O aktywności grupy świadczy bogaty dorobek koncertowy (3 Koncert Kolęd i Pastorałek [11.01]; 2 Koncert Pieśni Wielkanocnej [19.04]; uroczystość Rocznicy I komunii św. [07.06]; koncert na Festynie Rodzinnym w parafii św. Jadwigi [07.06]; koncert podsumowujący pierwszy rok istnienia Scholi [14.06]; koncert podczas Festynu Parafialnego [16.08]; Cecyliada’2015 – koncert z okazji 1. rocznicy powstania [22.11]). Grupa zaistniała także na płaszczyźnie „aktywności górskiej” – mimo młodego wieku nasze „Dzieciaki” (wraz z grupą zaangażowanych Rodziców) wzięły udział w kilku dosyć wymagających wypadach górskich:14.02; 12.04; 26.04; 24.10. Grupa spotyka się w każdą sobotę o godz. 10:00. Zapraszamy chętne dzieciaki (i nie tylko) do włączenia się w jej pracę i spotkania.
** PARAFIALNY CHÓR MAKSYMILIANKI – zawiązana spontanicznie grupa powstała podczas organizacji II Parafialnego Koncertu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 12.01.2014 roku. Liczy obecnie 9 osób i – podobnie jak pozostałe grupy – liczy na wzmocnienie tzw. „świeżą krwią”. W tym roku grupa zaktywizowała swoją działalność artystyczną – wystąpiła podczas Koncertu Bożonarodzeniowego (11.01) i Wielkanocnego (19.04); zachwyciła słuchaczy podczas koncertu kolęd w Henrykowie (25.01); zajęła I miejsce w kategorii CHÓRY podczas 8 Przeglądu Dorobku Artystycznego Seniorów w MDK w Lubaniu (28.05); brawurowo zaprezentowała 2-częściowy zestaw swojego dorobku podczas uroczystości odpustowej (16.08); uzyskała wyróżnienie za udział w „Koncercie Ludzi Złotego Wieku” w MDK w Lubaniu (29.10); wzięła czynny udział w misterium „Różaniec Niepodległościowy” (11.11) i w kolejnej odsłonie Cecyliady (22.11).
** SŁUŻBA LITURGICZNA – niestety, rok 2015 okazał się dla tej grupy „katastrofą”. Z 6-osobowej grupy pozostało na dzień dzisiejszy dwóch ministrantów: Łukasz i Jakub. Nie udało się doprowadzić jedynego kandydata do promocji ministranckiej – stąd też wypada powrócić do propozycji z 2013 roku: utworzenia Służby Ołtarza osób dorosłych. Zachęcam naszych Parafian do przemyślenia tej propozycji.
** PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS – oficjalnie zarejestrowany, od kwietnia 2010 roku bardzo prężnie działający. Nie jest liczny (to zaledwie 4 osoby), ale od chwili powstania z jego stałej pomocy korzysta kilkadziesiąt osób. Wcześniej pomoc ograniczała się do wsparcia przedświątecznego. Obecnie parafia korzysta z pomocy organizowanej przez Caritas Diecezji Legnickiej (w tym w ramach programu PEAD).
** REGIONALNA GRUPA DUSZPASTERSTWA APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI I POMOCY RODZINIE – grupa rozpoczęła działalność w ramach struktur parafii w 2012. Od tej chwili, podejmując liczne inicjatywy na płaszczyźnie diecezjalnej (punkt doradztwa w Krzeszowie; pielgrzymki, etc.), uczestniczy we mszy św. w każdy I poniedziałek miesiąca. Od 2 lat grupa animuje także sierpniowe „świadectwo” (będące dla wielu słuchaczy „błogosławionym” wstrząsem) oraz „trzeźwościową drogę krzyżową” w całym rejonie. W roku 2015 przeżyliśmy dwie uroczystości jubileuszowe – w tym 20. rocznicę trzeźwości lidera grupy, Sylwestra Wojtasa.
** PARAFIALNA GRUPA DEKORATORSKA – nieliczna, zaledwie 2-osobowa ekipa (M.Milewska, B.Kwiecińska), dbająca o aktualny i bardzo estetyczny wystrój naszej świątyni. Dzięki Wam, drogie Panie, nasz kościół zawsze prezentuje się bardzo atrakcyjnie i zachęca do modlitwy!
** GRUPA OBSŁUGI OŁTARZA – grupa licząca obecnie 5 osób (A.Kwiecińska, M.Kleszczyńska, K.Hałajko, E.Glazer, J.Pałka) dba o wystrój ołtarza zgodny z okresem liturgicznym lub obchodzonymi uroczystościami. Dzięki Wam, szanowne Panie, ołtarz w naszym kościele to zawsze centralne miejsce godne sprawowania Ofiary Jezusa Chrystusa.
** PAN KOŚCIELNY – obecnie tę funkcję piastuje tylko p.Zbigniew Kwieciński (od kwietnia 2014 r.) wspierany przez osoby pełniące obowiązki kościelnego w ograniczonym zakresie (tu wielki ukłon w stronę p. Alicji Kwiecińskiej). Trwają poszukiwania osoby, która podjęła by się oficjalnie podjąć współpracę w tym zakresie – niestety, jak dotąd bezskuteczne.
** PARAFIALNY ZESPÓŁ LITURGICZNY – kilkuosobowa grupa Parafian, którzy od pewnego czasu podjęli obsługę liturgii słowa podczas mszy św. (tak niedzielnych i świątecznych, jak i w dni powszednie). Obecnie posługa ta obejmuje zarówno funkcje lektorskie, jak i kantora. Cieszy ich zaangażowanie oraz fakt, że wciąż dołączają nowe osoby. Zapraszam kolejnych „odważnych i chętnych”.

W mijającym roku nie zabrakło także wydarzeń, będących dla nas trudnymi wyzwaniami lub porażkami:
– Mimo oczekiwań nie doszło do reaktywacji Świetlicy Parafialnej im. Jana Pawła II. W roku 2015 była ona wykorzystywana jedynie jako miejsce spotkań grup parafialnych.
– Radykalne zmniejszenie Służby Liturgicznej nie pozwala z nadzieją patrzeć na przyszłość tej grupy.
– Nadal nie znaleźliśmy osoby, która wsparła by p. Zbigniewa w pełnieniu funkcji kościelnego.
– Nasiliło się zjawisko kradzieży (sierpień i październik), zmuszające nas do poniesienia kosztów montażu punktów świetlnych i systemu monitorującego.

Podsumowując kończący się rok 2015 warto także zerknąć na zaplanowane w roku 2016 wydarzenia parafialne: I Komunia święta (29.05.2016 r., godz. 11:00); VII Festyn Dziecięcy (04.06.2016 r.); Rocznica I Komunii św. (05.06.2016 r., godz. 10:00); Boże Ciało (26.05.2016 r.) i Odpust parafialny (14.08.2016 r., godz. 13:00). Pozostałe terminy ważnych wydarzeń będą podawane sukcesywnie w ogłoszeniach duszpasterskich.

Kończąc pragnę przypomnieć o stałych terminach nabożeństw i spotkań w naszej Parafii:
*** Kancelaria parafialna czynna jest w każdą środę w godz. 16:00-16:30 (proszę uwzględnić nabożeństwa okresowe) oraz sobotę w godz. 10:00-11:00 (za wyjątkiem I soboty miesiąca). Sprawy losowe (pogrzeb, namaszczenie chorych) można zgłaszać codziennie – przypominam o możliwości korzystania z kontaktu telefonicznego [+48 792631126].
*** Adoracja Najświętszego Sakramentu – każda I niedziela miesiąca; każdy piątek po mszy św.
*** Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – każda środa, godz. 16:45.
*** Wszystkie nabożeństwa okresowe – godz. 16:30; Droga Krzyżowa – po mszy św.
*** Roraty – godz. 17:00.
*** Spowiedź I-piątkowa – I piątek miesiąca od godz. 16:00 oraz – w razie potrzeby – w trakcie adoracji (do 18:30).
***  Zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie w świetlicy parafialnej grup: Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej – I sobota miesiąca, godz. 17:00.
*** Spotkania Scholi Parafialnej – każda sobota, godz. 10:00.
*** Spotkania Rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – I niedziela miesiąca po mszy św. o godz. 11:30 (od września).
*** Spotkanie kandydatów do Bierzmowania [grupa starsza] – 2 i 4 czwartek miesiąca.
*** Spotkanie kandydatów do Bierzmowania [grupa młodsza] – 1 czwartek miesiąca.
*** Msza św. trzeźwościowa – I poniedziałek miesiąca, godz. 18:00.
*** Msze św. w okresie kolędowym w dni powszednie (wtorek-piątek) – godz. 8:00; sobota – godz. 10:00. Msze św. niedzielne bez zmian.
*** Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej (kolędy) – od poniedziałku do piątku o godz. 15:30; w soboty o godz. 14:00. Z racji problemów z ilością ministrantów proszę o uwagę podczas ogłoszeń o harmonogramie wizyt.
*** Odwiedziny Chorych z Najświętszym Sakramentem  – każda I sobota miesiąca od godz. 8:30.
*** Sprzątanie kościoła – 1 i 3 sobota miesiąca, godz. 10:00 (ponawiam prośbę o większe zaangażowanie Parafian).
*** Niedziela Parafialna – kolekta ze mszy św. w 3 niedzielę miesiąca przeznaczona jest na finansowe wsparcie inicjatyw gospodarczych w naszej parafii.
*** Internetowa strona parafialna [www.swmaksymilian.luban.pl] – zachęcam do korzystania z niej. Umieszczane są na bieżąco ogłoszenia oraz relacje z wydarzeń parafialnych. Zachęcam także do współtworzenia strony [relacje, komentarze, zdjęcia].
*** Ponieważ wzrasta liczba osób czytających lekcje mszalne, podaję adres strony, na której można wcześniej znaleźć teksty czytań: www.wiara.pl

Inwestycje, o których pozwoliłem sobie Państwo poinformować nie byłyby możliwe do zrealizowania bez Waszego, Drodzy, zrozumienia i ofiarności. Mimo wzrastającego ubożenia wielu grup społecznych i zawodowych doznaję z Waszej strony wielkiej ofiarności. To wzmacnia siły i motywuje do dalszej aktywnej posługi w naszej wspólnocie. Dziękując za wszelkie przejawy zrozumienia i ofiarności pozdrawiam kapłańskim

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !!!

proboszcz   ks. Janusz Barski

Dodaj komentarz: