3 niedziela Adwentu 13.12.2015 roku

GAUDETE*** Przeżywamy 3 niedzielę Adwentu – niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu „niedzielą radości”.
*** Dzisiaj także przeżywamy rocznicę ogłoszenia stanu wojennego – Dzień Modlitwy za Ofiary Stanu Wojennego. Pamiętajmy w modlitwie o jego ofiarach.
*** Dzisiaj rozpoczęliśmy tegoroczne rekolekcje adwentowe, których prowadzenia podjął się wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca w Olszynie, ks. Marcin Bryłkowski. Gorąco witam naszego Gościa i życzę wielu owocnych spotkań w naszej wspólnocie.
*** PROGRAM REKOLEKCJI… Zapraszam do zapoznania się z programem rekolekcji – wystarczy wcisnąć TEN NAPIS. Msze św. o godz. 9:00 i 18:00.
*** Po sumie parafialnej zapraszam Rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii św. na krótkie spotkanie organizacyjne.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (14.12) – św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Msze św. roratnie w tygodniu: poniedziałek i wtorek (rekolekcje) – godz. 18:00; środa i czwartek – godz. 17:00; w piątek (z racji spowiedzi wyjazdowej) mszy nie będzie; w sobotę (spowiedź wyjazdowa) – godz. 18:00.
*** Od czwartku (17.12) rozpoczynamy czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W tym czasie w liturgii obowiązują teksty własne.
*** Także w czwartek (17.12) odbędzie się w Gimnazjum nr 1 w Lubaniu Świąteczny Koncert Życzeń, na który zaprasza Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie wspomnianej szkoły. Rozpoczęcie spotkania o godz. 16:30. Odnośny plakat został umieszczony w gablocie.
*** Kandydatów do Bierzmowania zapraszam do zapoznania się z informatorem zawierającym ustalenia z naszych ostatnich spotkań. GRUPA STARSZA – wystarczy wcisnąć TEN NAPIS. GRUPA MŁODSZA – wystarczy wcisnąć TEN NAPIS.
*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** Przy wejściu głównym są do nabycia opłatki (z listem do Parafian) i kartki świąteczne.
*** Przygotowanie kościoła na obchód Świąt Narodzenia Pańskiego odbędzie się w poniedziałek (21.12) od godz. 15:00 i we wtorek (22.12) po mszy św. – sprzątnięcie kościoła. Już teraz zwracam się z prośbą o Waszą pomoc – także do młodzieży i dzieci (ubieranie choinek).
*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin, śp. Stanisław Wolniak. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Niedzieli” [którego tematem jest „Dobroczynność”] przeczytamy m.in. o 24. rocznicy powstania Radia Maryja; o Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia; o św. Janie od Krzyża; o krakowskim kongresie „W obronie chrześcijan”; o wydarzeniach Grudnia’70 i strajkach studenckich 1981. W „Niedzieli Legnickiej” m.in. o mszy dziękczynnej za beatyfikację polskich franciszkanów w Legnicy; o ekskomunice dla sprawców profanacji w Kawicach; o przygotowaniach do Światowego Dnia Młodzieży; o dniu dobroci w WSD w Legnicy i zaprzysiężeniu Rady Kapłańskiej oraz o dniu skupienia ministrantów w Legnicy. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, który otwiera szeroko drzwi do uzyskiwania odpustów oraz o samych odpustach; o fenomenie Kursów Alpha, bardzo popularnej metodzie ewangelizacji; o tym, jak wprowadzić spokój i porządek do polskich szkół.


PIERWSZE CZYTANIE

Bóg jest wśród swojego ludu

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

So 3,14–18a

Wyśpiewuj, Córo Syjońska,
podnieś radosny okrzyk, Izraelu!
Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem!
Pan oddalił wyroki na ciebie,
usunął twego nieprzyjaciela;
Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
już nie będziesz bała się złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
„Nie bój się, Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce!”.
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,
Mocarz, który daje zbawienie.
On uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłość,
wzniesie okrzyk radości,
jak w dniu uroczystego święta.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Iz 12,2–3,4bcd,5–6

Refren: Głośmy z weselem, Bóg jest między nami.

Oto Bóg jest moim zbawieniem,
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
niech to będzie wiadome po całej ziemi.
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu
bo wielki jest pośród ciebie, Święty Izraela.

DRUGIE CZYTANIE

Pan jest blisko

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Flp 4,4–7

Bracia:

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 3,10–18

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: