2 niedziela Adwentu 06.05.2015 roku

Adw2013*** Przeżywamy 2 niedzielę Adwentu – Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą ekspiacyjną za profanację Najświętszego Sakramentu w kościele w Kawicach.
*** Także dzisiaj, po mszy św. o godz. 10:00 przeżyjemy kolejną edycję „Spotkania ze Świętym” – już teraz dziękuję Organizatorom za wysiłek organizacji spotkania oraz Dobrodziejom za wielkie serce.
*** Msze św. roratnie w tygodniu: jutro o godz. 18:00 (msza św. trzeźwościowa); od wtorku do piątku o godz. 17:00 – zachęcam dzieci do przygotowania lampionów i serduszek, osoby dorosłe zaś zapraszam do współpracy przy zapełnianiu „koszyka dobroci”.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (07.12) – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
— wtorek (08.12) – Niepokalane Poczęcie NMP (uroczystość)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** We wtorek zapraszam na czuwanie modlitewne – Godzina Łaski (12:00-13:00).
*** W czwartek odbędzie się kolejne spotkanie starszej grupy kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna msza św.
*** W sobotę z racji ślubu msza św. o godz. 15:30.
*** W najbliższą niedzielę (13.12) rozpoczniemy tegoroczne rekolekcje adwentowe, które przeprowadzi wikariusz parafii św. Józefa Oblubieńca, ks. Marcin Bryłkowski. Program rekolekcji został umieszczony w gablocie, przy wejściu głównym oraz na stronie parafialnej.
*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z Stawowej i ul. Chopina za przygotowanie świątyni na obchód Dnia Pańskiego.
*** Przy wejściu głównym są do nabycia opłatki (z listem do Parafian), kartki świąteczne oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (małe – 6 zł, duże – 12 zł).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Niedzieli” [którego tematem jest „Otwarcie Roku Świętego Miłosierdzia”] przeczytamy m.in. o Kościele w Afryce; o beatyfikacji polskich franciszkanów; o istocie dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie; o kolejnej edycji „Szlachetnej Paczki”; o istotnych zagadnieniach związanych z Rokiem Świętego Miłosierdzia [„Niedziela Młodych”]. W „Niedzieli Legnickiej” m.in. o inauguracji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w Legnicy; o ogłoszeniu kościołów jubileuszowych w naszej diecezji; o gali jubileuszowej Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Legnicy; o warsztatach „Jak być dobrym tatą” w Lubinie; o obchodach 70. rocznicy Szkoły Podstawowej w Lubomierzu i święcie Eucharystycznego Ruchu Młodych w Chojnowie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o dwóch polskich franciszkanach, którzy w sobotę br. zostali beatyfikowani; historia potomka zięcia Mahometa, który po dokładnej lekturze Koranu zaczął podążać za Chrystusem; o tym, czy Mieszko I przyjął chrzest z powodu kalkulacji politycznych czy osobistego nawrócenia.

PIERWSZE CZYTANIE

W drodze do nowego Jeruzalem

Czytanie z Księgi proroka Barucha

Ba 5,1-9

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego,
a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana.
Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga,
włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego!

Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość
wszystkiemu, co jest pod niebem.
Imię twe u Boga, na wieki będzie nazwane:
„Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!”.

Podnieś się, Jeruzalem!
Stań na miejscu wysokim,
spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci,
zgromadzone na słowo Świętego
od wschodu słońca aż do zachodu,
rozradowane, że Bóg o nich pamiętał.

Wyszli od ciebie pieszo,
pędzeni przez wrogów,
a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą,
jakby na tronie królewskim.

Albowiem postanowił Bóg zniżyć
każdą górę wysoką, pagórki odwieczne,
doły zasypać do zrównania z ziemią,
aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael
w chwale Pana.
Na rozkaz Pana
lasy i drzewa pachnące
ocieniać będą Izraela.
Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela
do światła swej chwały
z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 126,1-2ab,2cd-4,5-6

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,
Lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

DRUGIE CZYTANIE

Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Flp 1,4-6.8-11

Bracia:

Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.

Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 3,4.6

Alleluja, alleluja, alleluja

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 3,1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:

„Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: