1 niedziela Adwentu 29.11.2015 roku

rokmiłos1*** Przeżywamy 1 niedzielę Adwentu – czasu pobożnego i radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Syna Bożego oraz przygotowania do przeżycia pamiątki Jego pierwszego przyjścia, Tajemnicy Wcielenia. Msze św. roratnie w tygodniu o godz. 17:00 – zachęcam dzieci do przygotowania lampionów, osoby dorosłe zaś zapraszam do współpracy przy zapełnianiu „koszyka dobroci”.
*** Po mszy św. o godz. 8:30 zostaną poświęcone opłatki i wieńce adwentowe.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (30.11) – św. Andrzeja Apostoła (święto)
— czwartek (03.12) – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera
— piątek (04.12) – św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki górników
— niedziela (06.12) – św. Mikołaja, biskupa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Tydzień temu przeżyliśmy po raz piąty Parafialną Cecyliadę – rozśpiewane spotkanie ku czci św. Cecylii. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” wszystkim uczestnikom oraz osobom, które podjęły się obsługi koncertu.
** W środę (02.12) kolejne spotkanie młodszej grupy kandydatów do Bierzmowania. Przypominam – spotkanie rozpoczyna Eucharystia.
*** W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. O godz. 17:00 msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych i spotkanie formacyjne w świetlicy.
*** W sobotę zapraszam do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Chopina (06.12.2014 r.) i Stawowej od nr 12 do końca (21.06.2014 r.).
*** Przy wejściu głównym są już do nabycia opłatki, kartki świąteczne oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (małe – 6 zł, duże – 12 zł).
*** Ponownie zwracam się z gorącą prośbą o podjęcie funkcji kościelnego – nawet w ograniczonym zakresie (chodzi głównie o obsługę niedzieli, uroczystości i świąt).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Niedzieli” [którego tematem jest „Przez Adwent do Bożego Narodzenia”] przeczytamy m.in. o raporcie jasnogórskim 2016; o filmie „Franciszek” poświęconym obecnemu papieżowi; o przygotowaniach do pielgrzymki papieskiej w Afryce; o terroryzmie w Europie; o globalnej wojnie z Chrześcijaństwem. W „Niedzieli Legnickiej” m.in. o legnickich obchodach uroczystości Chrystusa Króla; o trwających przygotowaniach do SDM w Krakowie; o koncercie ku czci św. Cecylii w Legnicy; o diecezjalnych obchodach Święta Niepodległości (w tym o różańcu za Ojczyznę w naszej parafii); o pogrzebie śp. ks. Prał. Stanisława Książka. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. rozpoczęcie adwentowego cyklu „Gościnny Bóg otwiera Bramy Miłosierdzia”; o tym, jak kolejny muzyk nawrócił się i odkrył Boże miłosierdzie; o tym, w jaki sposób uczeni potrafią przewidzieć przyszłość.


 

PIERWSZE CZYTANIE

Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Jr 33,14-16

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: »Pan naszą sprawiedliwością«”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,
i objawia im swoje przymierze.

DRUGIE CZYTANIE

Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

1 Tes 3,12-4,2

Bracia:

Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 85,8

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 21,25-28.34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: