33 niedziela zwykła 15.11.2015 roku

*** Przeżywamy 33 niedzielę zwykłą – jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** Dzisiaj przeżywamy także Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. To zachęta do modlitwy za tych, którzy zginęli na drogach lub zostali poszkodowani, oraz za ich bliskich, przeżywających z tego powodu tragedie rodzinne i osobiste.
*** Po każdej mszy św. odmówimy jedną tajemnicę różańca w intencji zmarłych polecanych Bogu w tegorocznych wypominkach. Zostanie także przeprowadzona zbiórka do puszek z przeznaczeniem na wsparcie organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków’2016.
*** Wspomnienia tygodnia:
— wtorek (17.11) – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
— środa (18.11) – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki KSM-u i młodzieży polskiej
— czwartek (19.11) – bł. Salomei, dziewicy
— piątek (20.11) – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
— sobota (21.11) – Ofiarowanie NMP
— niedziela (22.11) – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W dniu wczorajszym zakończyliśmy tegoroczną modlitwę wypominkową.
*** Za tydzień, w niedzielę (22.11) odbędzie się po mszy św. o godz. 9:30 kolejny – już siódmy – koncert Parafialnej Scholi „Dzieciaki z Bożej Paki”. Dzisiaj upływa termin ewentualnych zgłoszeń uczestnictwa w nim. Z racji koncertu msze św. za tydzień w porządku: 8:30, 9:30 i 11:30.
*** Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, które w minioną środę przeprowadziły „Różaniec Niepodległościowy” oraz wszystkim jego uczestnikom.
*** Dziękuję także Parafianom, którzy zaangażowali się w prace porządkowe na terenie posesji wokół kościoła.
*** W najbliższą sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z Al. Niepodległości 13-27 (18.10.2014) i ul. Kościuszki 18-24 (15.03.2014)
*** Ponownie zwracam się z gorącą prośbą o podjęcie funkcji kościelnego – nawet w ograniczonym zakresie (chodzi głównie o obsługę niedzieli, uroczystości i świąt).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Niedzieli” [którego tematem jest „50. rocznica orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich”] przeczytamy m.in. relację końcową z synodu o rodzinie; o modlitwie za prześladowanych chrześcijan; o św. Rafale Kalinowskim; o wielkich Polakach za granicą. W „Niedzieli Legnickiej” m.in. spotkaniu rejonowych dla duchowieństwa w Legnicy; o spotkaniu Diecezjalnej Rady Powołaniowej w WSD w Legnicy; o modlitwie w duchu Taize w Legnickim Polu oraz o 2. Krzeszowskiej Nocy Wszystkich Świętych i Balu Świętych w Bolesławcu. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. Apokalipsie – księdze, która kojarzona z klęskami niesie pociechę; o walkach na Ukrainie; o Kompanii Reprezentacyjnej WP widzianej od środka.


PIERWSZE CZYTANIE

Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Dn 12,1-3

W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze.

Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 16,518.9-10.11

Refren: Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz
po Twojej prawicy.

DRUGIE CZYTANIE

Skuteczność ofiary Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Hbr 10,11-14.18

W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego”.

Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 21,36

Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Sąd ostateczny

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 13,24-32

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.

Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: