Październikowe resume

Z przyjemnością informuję, że w Galerii Foto można znaleźć zapis fotograficzny przebiegu spotkania. Aby przekierować się do Galerii Foto, wystarczy wcisnąć TEN NAPIS. Górna ikonka daje możliwość pobrania fotografii, niżej została umieszczona prezentacja. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

Niedzielna Eucharystia z udziałem dzieci i młodzieży (01.11.2015 r.) stała się okazją do podsumowania tegorocznych nabożeństw październikowych oraz parafialnego konkursu na najoryginalniejszy różaniec. W obu przypadkach bardzo ważną rolę odegrali najmłodsi parafianie – dzieci.
„Bądźcie jak te dzieci” – te słowa Pana Jezusa nie deprecjonują dojrzałej odpowiedzialności i konsekwencji. Dziecko jednak potrafi pociągnąć (także w stronę Boga) nas, dorosłych, swoim entuzjazmem i kreatywnością. Tak właśnie było w tym roku podczas nabożeństw różańcowych w naszej parafii, które szybko zostały nazwane „rozśpiewanym różańcem”. Początkową nieśmiałość bardzo szybko zastąpiła aktywność, wyrażająca się w animowaniu przez dzieci poszczególnych tajemnic oraz ich prowadzeniu. Czyniły to nie tylko z entuzjazmem, ale także powagą i szacunkiem dla miejsca i samej modlitwy.
Mogło by się wydawać, że „zdominowanie” nabożeństw przez dzieci będzie czynnikiem stresującym osoby dorosłe. Nic bardziej mylnego. Podczas modlitwy było widać pozytywne napięcie (zwłaszcza, gdy modlitwie przewodniczyły najmłodsze dzieci), a bezpośrednim efektem wspólnej modlitwy z dziećmi stał się swoisty „cud” – dorośli uczestnicy zaczęli animować „rozśpiewany różaniec”. Za odwagę należą się im wyrazy uznania. Dzieciom zaś dziękujemy za to wszystko, co wniosły w tegoroczną modlitwę różańcową.
Podczas wspomnianej wyżej mszy św. mieliśmy także okazję podziwiać kreatywność naszych dzieciaków – jury parafialnego konkursu na najoryginalniejszy różaniec nie potrafiło dokonać selekcji dostarczonych prac. Każdy różaniec był wyjątkowy i jego wykonanie wymagało sporego wysiłku i kreatywności. W związku z tym wszyscy wykonawcy zostali wyróżnieni i nagrodzeni.

Dodaj komentarz: