Uroczystość Wszystkich Świętych 01.11.2015 roku

RL01*** Przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych – radosne dziękczynienie Kościoła za dar realizowanej przez człowieka świętości. Msze św. w porządku niedzielnym. Po południu, o godz. 14:00, rozpocznie się w kościele Świętej Trójcy procesja na cmentarz. Serdecznie zapraszam do licznego w niej udziału – przypominam jednak, że sama procesja nie zadośćczyni powinności udziału w tym dniu we mszy św.
*** Dzisiaj o godz. 18:00 zostanie przeprowadzone przez kandydatów do Bierzmowania misterium „Refleksja Listopadowa”. Serdecznie zapraszam Parafian do wzięcia w nim udziału.
*** W dniach 1-8.XI wierni, którzy nawiedzą kościół i cmentarz oraz pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny. Warunki jego uzyskania to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwa „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”, a także w intencjach Ojca Świętego (w łączności z papieżem, a nie za niego).
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (02.11) – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
— środa (04.11) – św. Karola Boromeusza, biskupa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Zakończyliśmy tegoroczne nabożeństwa różańcowe. Gorąco dziękuję uczestnikom (szczególnie dzieciom i młodzieży) za wspaniałą atmosferę wspólnotowej modlitwy.
*** W środę (04.11) odbędzie się kolejne spotkanie z młodszą grupą kandydatów do Bierzmowania. Przypominam – spotkanie rozpoczyna Eucharystia.
*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00 i podczas adoracji. W sobotę, w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.
*** W sobotę zapraszam od godz. 12:00 Parafian, którzy mogliby wesprzeć akcję „Liść” – uporządkowania terenu wokół kościoła. Jednocześnie dziękują Parafianinowi, który w dniu wczorajszym wsparł prace porządkujące teren przy kościele.
*** W przyszłą niedzielę, po sumie parafialnej, spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z Al. Niepodległości 2-12 (06.09.2014 r.) za przygotowanie kościoła na obchód dzisiejszego święta. Dziękuję także grupie dekoratorskiej oraz osobom dbającym o estetykę prezbiterium za wykonane wczoraj prace.
*** 03.11.2015 roku (wtorek) odbędzie się w Sali konferencyjnej Galerii Łużyckiej w Lubaniu (godz. 17:00) wieczór autorski „Wyprawy do Kresowej Atlantydy” z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją. Odnośny plakat został umieszczony w gablocie.
*** Ponownie zwracam się z gorącą prośbą o podjęcie funkcji kościelnego – nawet w ograniczonym zakresie (chodzi głównie o obsługę niedzieli, uroczystości i świąt).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.


PIERWSZE CZYTANIE

Wielki tłum zbawionych

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ap 7,2-4.9-14

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.

Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: „Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi”.

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!”

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?” I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 24,1-6

Refren: Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

DRUGIE CZYTANIE

Ujrzymy Boga takim, jaki jest

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

1 J 3,1-3

Najmilsi:

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11,28

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Osiem błogosławieństw

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Oto słowo Pańskie

Dodaj komentarz: