29 niedziela zwykła 18.11.2015 roku

smołka*** Przeżywamy 29 niedzielę zwykłą – jest to Niedziela Misyjna.
*** Gościmy dzisiaj O. Andrzeja Smołkę ss.cc, który będzie przewodniczył mszy św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 11:30.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (19.10) – bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika
— wtorek (20.10) – św. Jana Kantego, prezbitera
— środa (21.10) – bł. Jakuba Strzemię, biskupa
— czwartek (22.10) – św. Jana Pawła II, papieża
— niedziela (25.10) – rocznica poświęcenia własnego kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Trwa parafialny konkurs na najoryginalniejszy różaniec. Podpisane prace można składać w zakrystii. Podsumowanie konkursu nastąpi pod koniec miesiąca.
*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych – od wtorku do piątku – o godz. 16:30.
*** W sobotę, z racji wyjazdu integracyjnego ze Scholą, nie będzie mszy św. Za zmianę gorąco przepraszam.
*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** W przyszłą niedzielę przechodzimy na czas zimowy – przesuwamy zegarki o godzinę do tyłu.
*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z ul. Leśnej 42-44A za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.
*** Ogłoszenie dotyczące indywidualnych anonimowych ofiar na witraże.
*** Ponownie zwracam się z gorącą prośbą o podjęcie funkcji kościelnego – nawet w ograniczonym zakresie (chodzi głównie o obsługę niedzieli, uroczystości i świąt).
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

PIERWSZE CZYTANIE

Cena zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 53,10-11

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 33,4-5.18-19.20 i 22

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE

Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

Hbr 4,14-16

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:

Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mk 10,45

Alleluja, alleluja, alleluja.

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA

Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 10,35-45

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”.

On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”.

Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”

Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.

Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”.

Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Mk 10,42-45

Jezus przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich:

„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: