25 niedziela zwykła 20.09.2015 roku

dziecko*** Przeżywamy 25 niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** Przeżywamy dzisiaj Dzień Środków Społecznego Przekazu. Polecajmy w modlitwach pracowników mediów, by byli strażnikami prawdy i chrześcijańskiej miłości.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (21.09) – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)
— środa (23.09) – św. Pio z Pietrelciny, prezbitera
— piątek (25.09) – bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W przyszłą sobotę o godz. 10:00 zapraszam na spotkanie ministrantów i lektorów oraz chłopców, którzy rozpoczęli lub chcą rozpocząć okres kandydatury.
*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z ul. Leśnej 18-25A za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.
*** W minionym tygodniu została zmieniona lokalizacja „miejsca prasowego” – wraz ze skarboną znajduje się obecnie przy wejściu głównym, po prawej stronie (patrząc w stronę ołtarza).
*** Rozpoczynamy przygotowania dalsze do przyszłorocznego zimowiska, które odbędzie się podczas ferii zimowych. Na regale prasowym zostały umieszczone wstępne deklaracje (umieszczone także na stronie parafialnej – http://swmaksymilian.luban.pl/grupy-parafialne/wyjazdy-zorganizowane/zimowisko-2016/deklaracja-wstepna-rodzicow/ ). Proszę o ich pobranie przez zainteresowanych Rodziców i zwrot części górnej do 1 października.
*** Kandydatów do Bierzmowania rocznik 2013-2016 zapraszam W TO MIEJSCE . Rocznik młodszy (2015-2018) zapraszam W TO MIEJSCE
*** Zostały zakończone prace remontowe na plebanii. Dziękując osobom wspierającym pragnę zaprosić na spotkanie podsumowujące w sobotę po mszy św.
*** Na regale prasowym został umieszczony Biuletyn Poradni Rodzinnych Diecezji Legnickiej z terminarzem spotkań dla osób, małżeństw i rodzin potrzebujących fachowego wsparcia. Zachęcam do zapoznania się z nim.
*** Ponownie zwracam się z gorącą prośbą o podjęcie funkcji kościelnego – nawet w ograniczonym zakresie (chodzi głównie o obsługę niedzieli, uroczystości i świąt).
*** W minionym tygodniu do wieczności odeszła śp. Leokadia Kłusek.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” [którego tematem jest „Dzień Środków Społecznego Przekazu”] m.in. o koronacji obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia; o problemie uchodźców i specyfice islamu;; o rozpoczętej wczoraj pielgrzymce papieża Franciszka na Kubę i do USA; o sejmowej akceptacji dalszego zabijania dzieci nienarodzonych; o Kongresie Akcji Katolickiej; o św. Ojcu Pio. Młodzież zapraszam do sięgnięcia po dodatek: „Niedziela Młodych”. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o konferencji „Dopalacze uzależniają. Stop dopalaczom” w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy; o historii i jubileuszu Katedry Legnickiej; o obchodach święta celników w Legnicy; o spotkaniu abp Henryka Hosera z duchowieństwem Diecezji Legnickiej; o dniu skupienia katechetów w Krzeszowie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o nowych zasadach orzekania o nieważności małżeństwa ogłoszonych przez papieża Franciszka; o uzależnionej fizycznie od innych i pracującej jako dziennikarka pani Magdalenie; jak rozumieć słowa, że żony mają być poddane mężom.

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości

Mdr 2,12.17-20

Bezbożni mówili:

„Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu.

Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo — jak mówił — będzie ocalony”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 54,3-4.5.6 i 8

Refren: Pan podtrzymuje całe moje życie.

Wybaw mnie, Boże, w imię swoje,
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, wysłuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bo powstają przeciwko mnie pyszni,
gwałtownicy czyhają na me życie,
nie mają oni Boga
przed swymi oczyma.

Oto mi Bóg dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę
i sławić Twe dobre imię.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jk 3,16-4,3

Najmilsi:

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie
swych żądz.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Tes 2,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 9,30-37

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozmawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”.

Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: