24 niedziela zwykła 13.09.2015 r.

Lourdes0*** Przeżywamy 24 niedzielę zwykłą. Z racji Nabożeństwa Fatimskiego porządek mszy św.: o godz. : 8:30, 10:00 i 18:00.
*** Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Wychowania – dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Inicjatywa ta ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (14.09) – Podwyższenie Krzyża Świętego (święto)
— wtorek (15.09) – NMP Bolesnej
— środa (16.09) – św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa
— piątek (18.09) – św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski (święto)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W czwartek (17.09) będziemy przeżywać Dzień Golgoty Wchodu.
*** Ponownie zwracam się z gorącą prośbą o podjęcie funkcji kościelnego – nawet w ograniczonym zakresie (chodzi głównie o obsługę niedzieli, uroczystości i świąt).
*** Składam gorące „Bóg zapłać” panu Mariuszowi Nowak za wielką pomoc w pracach remontowych na plebanii.
*** W czwartek (17.09) po mszy św. spotkanie starszej grupy kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rocznika pierwszego odbędzie się w czwartek (01.10).
*** W sobotę zapraszam do przygotowania na Dzień Pański (na godz. 10:00) Parafian z ul. Leśnej 18-25A.
*** Z radością informuję, że został zamówiony kolejny witraż – Ojca Pio. Aktualny stan zamówień został umieszczony przy wejściu głównym.
*** Przyszła niedziela to Niedziela Parafialna.
*** W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Karol Piwowarski i śp. Zofia Gudaniec. Pamiętajmy o nich i o naszych bliskich zmarłych w modlitwie.
*** Ogłoszenie parafii NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu: PIELGRZYMKA LICHEŃ – KALISZ – TRZEBNICA 26 września 2015 r. SOBOTA
* godz. 3.15 – wyjazd z Lubania (plac przy kościele Najśw. Serca Jezusa)
* Msza św. w Bazylice Licheńskiej.
* modlitwa i zwiedzanie Sanktuarium w Licheniu: wieża, Bazylika, Kaplice,
muzeum, Golgota, Kościół św. Doroty, Cudowne Źródełko itp.) czas wolny
* Droga Krzyżowa w Lasku Grąblińskim (miejsce objawień Matki Bożej).
* modlitwa i zwiedzanie muzeum i Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
* modlitwa i zwiedzanie muzeum i Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Cena 100 zł (zawiera: przejazd, ubezpieczenie, bilety wstępów, przewodników)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY:
Ks. Łukasz Langenfeld, tel. 796 103 756 (Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu, Osiedle Piast)
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” [którego tematem jest „Krzyż Chrystusowy”] m.in. o przygotowaniach do papieskiej pielgrzymki na Kubę: o zakończeniu pierwszej fazy procesu bł. Ks. Popiełuszki. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o 16. Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa; o 8. Pieszej Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” nieprawdopodobna historia człowieka, który osiem lat spędził w łagrach, a potem ratował życie swoim oprawcom; o papieskiej zachęcie do spotkania z Bogiem w spowiedzi z racji Roku Miłosierdzia; druga katecheza o cnocie czystości.

JezusPIERWSZE CZYTANIE

Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Iz 50,5-9a

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi?

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 116A,1-2.3-4.5-6.8-9

Refren: W krainie życia będę widział Boga.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
bo skłonił ku mnie swe ucho
w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta otchłani,
ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana:
„O Panie, ratuj me życie!”

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,
oczy moje od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana
w krainie żyjących.

DRUGIE CZYTANIE

Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jk 2,14-18

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda?

Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ga 6,14

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego,
jak tylko z Krzyża Chrystusa,
dzięki któremu świat stal się ukrzyżowany dla mnie,
a ja dla świata.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Zapowiedź męki Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 8,27-35

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”

Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.

On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: