22 niedziela zwykła 30.08.2015 roku

powolanie07_d*** Przeżywamy 22 niedzielę zwykłą. Msze św. dzisiaj o godz. 8:30 i 11:00 – podczas sumy parafialnej zostaną poświęcone tornistry i przyniesione przybory szkolne.
*** Od przyszłej niedzieli wracamy do stałego porządku liturgii niedzielnej i świątecznej – msze św. o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.
*** Wspomnienia tygodnia:
— wtorek (01.09) – bł. Bronisławy, dziewicy
— czwartek (03.09) – św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Jutro przypada rocznica zalegalizowania „Solidarności” – Ogólnopolski Dzień Solidarności.
*** Pojutrze rozpoczynamy rok szkolny i katechetyczny 2015/2016. Dzieciom i młodzieży, a także Nauczycielom, Wychowawcom i Katechetom życzę owocnej współpracy i pięknych owoców rocznej pracy.
*** Także we wtorek przeżywamy 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o jej ofiarach.
*** W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00 (przy stoliku prasowym zostały wystawione książeczki spowiedzi I-piątkowej). W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne.
*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na Dzień Pański Parafian z ul. Energetycznej, Ogrodowej oraz Moniuszki 1-8.
*** Próba Scholi w sobotę o godz. 11:00.
*** Na stoliku prasowym został wystawiony opis tegorocznej uroczystości odpustowej – dla osób, które nie mogą skorzystać z wersji elektronicznej. Zachęcam do zapoznania się z nim.
*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2015/2016. Przy stoliku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty. Sprawozdanie ze zbiórki zostanie przedstawione na początku września.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” [którego tematem jest 35. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” – zaopatrzonej w dodatek „Niedzielę Młodych”] m.in. o Kanonikach Laterańskich w Mstowie; o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży; o symbolach polskiego września 1939 roku; o rzeczywistości II wojny światowej w Polsce widzianej oczami Zachodu; o uroczystości pogrzebowej śp. ks. prał. Franciszka Ksawerego Sokołowskiego. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o Spotkaniu Młodych w Legnickim Polu; o uroczystości odpustowej w Bolesławcu; o inauguracji szlaku pątniczego Kalwarii krzeszowskiej; o przygotowaniach na XVI Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa (plakat umieszczony w gablocie). W bieżącym numerze „Gościa Niedzielnego” [z dodatkiem – audiobookiem „O naśladowaniu Chrystusa”] m.in. o Fontgombault, wsi, gdzie co czwarty mieszkaniec jest benedyktynem; o historii żytnią pisanej, czyli o granicach reklamowego rozgłosu; o murze przeciw imigrantom (reportaż z granicy serbsko-węgierskiej) i o pakcie Ribbentrop-Mołotow (jak 280 słów zniszczyło życie 50 mln ludzi).

*** PIELGRZYMKA LICHEŃ – KALISZ – TRZEBNICA 26 września 2015 r. SOBOTA
* godz. 3.15 – wyjazd z Lubania (plac przy kościele Najśw. Serca Jezusa)
* Msza św. w Bazylice Licheńskiej.
* modlitwa i zwiedzanie Sanktuarium w Licheniu: wieża, Bazylika, Kaplice,
muzeum, Golgota, Kościół św. Doroty, Cudowne Źródełko itp.) czas wolny
* Droga Krzyżowa w Lasku Grąblińskim (miejsce objawień Matki Bożej).
* modlitwa i zwiedzanie muzeum i Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
* modlitwa i zwiedzanie muzeum i Sanktuarium
św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Cena 100 zł
(zawiera: przejazd, ubezpieczenie, bilety wstępów, przewodników)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY:
Ks. Łukasz Langenfeld, tel. 796 103 756
(Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu, Osiedle Piast)

17.09.1939_6

PIERWSZE CZYTANIE

Zachowywać prawo Boże

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Pwt 4,1-2.6-8

Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego:

„A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam.

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny». Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?”

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 15,1b-3a.3bc-4ab.4c-5

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

DRUGIE CZYTANIE

Wprowadzać słowo w czyn

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła

Jk 1,17-18.21b-22.27

Bracia moi umiłowani:

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Jk 1,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Prawo Boże a zwyczaje

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 7,1-8.14-15.21-23

Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”

Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: