21 niedziela zwykła 23.08.2015 roku

2608-jasnagora_4*** Przeżywamy 21 niedzielę zwykłą. Msze św. dzisiaj o godz. 8:30 i 11:00.
*** W minioną niedzielę przeżyliśmy uroczystość odpustową, połączoną z 8 Festynem Parafialnym – mieliśmy okazję przeżyć piękno wspólnotowej modlitwy oraz radość festynowego relaksu i zabawy.  SPRAWOZDANIE…
*** Pragnę złożyć płynące z serca „Bóg zapłać” osobom, które wsparły organizację i przebieg uroczystości. Dziękuję:
— Organizatorom oraz osobom, które włączyły się w organizację i przebieg obu odsłon Święta Parafii;
— Dobrodziejom (indywidualnym oraz instytucjom) naszego święta;
— osobom, które zaangażowały się w liturgię naszego święta [asysta osób świeckich, tak zgodna z nauczanie papieża Franciszka i poprzedników wciąż budzi podziw u naszych gości];
— naszym Gościom: ks. Piotrowi Wojcieszkowi [przewodniczącemu odpustowej liturgii] oraz ks. Wacławowi Buryle [za porywającą homilię] oraz kapłanom dekanatu Lubań, uczestniczącym w sumie parafialnej;
— Kamilowi i Jakubowi, za podjęcie zadań asysty podczas sumy parafialnej;
— Panu Janowi za podjęcie funkcji kościelnego;
— grupom i osobom, które podjęły się animacji śpiewu: Chórowi „Maksymilianki”, Scholi „Dzieciaki z Bożej Paki” oraz pani Marii Janda;
— naszym Paniom za wspaniałe wypieki [w tym roku skonsumowano 100% Waszych „arcydzieł”];
— osobom kierującym ruchem na placu; właścicielom „Zamku mega-zjazdów” oraz członkom regionalnej grupy Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie [fundatorom trampoliny] – za zapewnienie dzieciakom wspaniałej i bezpiecznej zabawy;
— osobom pełniącym odpowiedzialne funkcje obsługi „Kawiarenki pod Lipami”; obsłudze punktu dystrybucji cegiełek; malarkom twarzy naszych najmłodszych;
— Joasi i Martynce – za zadbanie o bogaty program sportowy dla najmłodszych uczestników Festynu;
— obsłudze foto naszej uroczystości;
— Właścicielom i obsłudze restauracji „Golden Time” – za fachową obsługę naszych Gości;
— Dziękuję wreszcie wszystkim uczestnikom obu odsłon naszej uroczystości.
WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO – SERDECZNE „BÓG ZAPŁAĆ”.
*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej w Waszej intencji. Jednocześnie przypominam, że czas wakacyjno-urlopowy nie zwalnia nas z powinności rozwoju formacyjnego.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (24.08) – św. Bartłomieja, apostoła (święto)
— środa (26.08) – NMP Częstochowskiej (uroczystość)
— czwartek (27.08) – św. Moniki
— piątek (28.08) – św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
— sobota (29.08) – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W sobotę (29.08) o godz. 11:00 próba Scholi – proszę o obecność wszystkie „Dzieciaki”. Po mszy św. zapraszam na spotkanie podsumowujące organizację i przebieg tegorocznej uroczystości odpustowej. Z racji ślubu msza w tym dniu o godz.16:00.
*** W niedzielę (30.08) podczas mszy św. o godz. 11:00 zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne – zapraszam wszystkich uczniów z „osprzętem”.
*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2015/2016. Przy stoliku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty. Sprawozdanie ze zbiórki zostanie przedstawione na początku września.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

PIERWSZE CZYTANIE

Przypomnienie powołania narodu

Czytanie z Księgi Jozuego

Joz 24,1-2a.15-17.18b

Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i przełożonych, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: „Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”.

Naród wówczas odrzekł tymi słowami: „Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć obcym bóstwom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 34,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23

Refren: Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.

Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia.
On czuwa nad każdą jego kością
i żadna z nich nie zostanie złamana.

Zło sprowadza śmierć grzesznika,
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan odkupi dusze sług swoich,
nie zazna kary, kto się doń ucieka.

DRUGIE CZYTANIE

Miłość małżeńska naśladowaniem miłości Chrystusa i Kościoła

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 5,21-32

Bracia:

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus Głową Kościoła: On Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim.

Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała.

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to jest wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6,63b.68b

Alleluja, alleluja, alleluja

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa życia wiecznego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 6,54.60-69

Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?”

Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: „To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać.

Rzekł więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca”.

Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodzili.

Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?”

Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: