20 niedziela zwykła ODPUST 16.08.2015 roku

*** Przeżywamy 20 niedzielę zwykłą. Msze św. dzisiaj o godz. 8:30 i 13:00.
*** W naszej parafii jest to dzień Święta Parafialnego – ODPUSTU. Pragniemy podziękować za Boże błogosławieństwo oraz wielką pomoc ludzi otwartego serca w okresie minionego roku. O godz. 13:00 suma odpustowa w intencji całej wspólnoty parafialnej, której przewodniczyć będzie Ks. Piotr Wojcieszek, proboszcz parafii w Henrykowie Lubańskim. Homilię wygłosi ks. Wacław Buryła. Mszę poprzedzi odśpiewanie litanii do św. Maksymiliana o godz. 12:40 i ogłoszenia parafialne. Po zakończeniu liturgii rozpocznie się Festyn Parafialny, na który serdecznie zapraszam wszystkich Parafian i Gości.
*** Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, którzy wsparły organizację dzisiejszej uroczystości. Dzięki Wam odpust na Księginkach to prawdziwe ŚWIĘTO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.
*** Tradycją ostatnich 8 lat stał się – powiązany z odpustem – Festyn Parafialny, pozwalający wspólnie świętować odpustowy czas i zgromadzić fundusze na inwestycje parafialne. Temu ostatniemu służyć będzie sprzedaż „cegiełek”. Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na – realizowaną od roku – inwestycję zakupu i montażu nowych witraży w naszym kościele.
*** Podczas Festynu działać będzie agenda Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej – zachęcam do spotkania z obecnymi tam osobami. Jednocześnie jeszcze raz gorąco dziękuję za fundację trampoliny, która z pewnością będzie dobrze służyła naszym dzieciakom.
*** Na stronie parafialnej oraz w gablocie zostały umieszczone informacje związane z organizacją tegorocznej uroczystości odpustowej.
*** Msze św. niedzielne w okresie wakacyjnym o godz. 8:30 i 11:00.
*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej w Waszej intencji. Jednocześnie przypominam, że czas wakacyjno-urlopowy nie zwalnia nas z powinności rozwoju formacyjnego.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (17.08) – św. Jacka, prezbitera
— czwartek (20.08) – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
— piątek (21.08) – św. Piusa X, papieża
— sobota (22.08) – NMP Królowej

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Trwa miesiąc sierpień – czas modlitw o trzeźwość Polaków.
*** Zostały wystawione parafialne kartki pocztowe (za symboliczną ofiarę) – ofiary prosimy wrzucać do skarbony przy stoliku prasowym.
*** W sobotę po mszy św. zapraszam na spotkanie podsumowujące organizację i przebieg tegorocznej uroczystości odpustowej.
*** W dniach 19-24.08.2015 roku w Legnickim Polu odbędzie się XXII Spotkanie Młodych Diecezji Legnickiej pod hasłem: „Niebostan”. Specjalnymi gośćmi będą m.in. o.Leon Knabit OSB, Jacek Pulikowski, Lech Dokowicz oraz ks. Stanisław Orzechowski. Koncerty zagrają: Arkadio i Porozumienie. Koszt uczestnictwa 60 zł. Szczegóły znajdują się na stronie www.mdl.legnica.pl oraz na umieszczonym w gablocie plakacie. Do udziału w tym wydarzeniu serdecznie zaprasza Zbigniew Kiernikowski, Biskup Legnicki.
*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2015/2016. Przy stoliku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.


PIERWSZE CZYTANIE

Chleb i wino na uczcie Mądrości

Czytanie z Księgi Przysłów

Prz 9,1-6

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: „Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie”.

Do tego, komu brak mądrości, mówiła: „Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 34,2-3.10-11.12-13.14-15

Refren: Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,
ci, co się Jego boją, nie zaznają, biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.

DRUGIE CZYTANIE

Napełniajcie się Duchem

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 5,15-20

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: niejako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.

A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6,56

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto spożywa moje ciało i krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 6,51-58

Jezus powiedział do tłumów:

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata”.

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”

Rzekł do nich Jezus:

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.

To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: