ODPUST 16.08.2015 roku

kolbe8RAMOWY PROGRAM UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWEJ

*** 13:00-14:30 — uroczysta suma odpustowa, celebrowana przez ks. Kazimierza Gębarowskiego, wicedziekana i proboszcza parafii Pisarzowice. Homilię wygłosi ks. Wacław Buryła.
*** po mszy – wspólna agapa.
*** 14:30 [do 19:30] — otwarcie „Zamku skoków” i trampoliny (podczas mszy św. zablokować).
*** 15:30 — występ Zespołu „Polne Kwiaty” [Zaręba]. Rozpoczynamy gry i zabawy „trawnikowe” i sportowe.
*** po w/w występie — występ Scholi „Dzieciaki z Bożej Paki”.
*** 16:40 — pokaz tańca towarzyskiego (JUNIORZY)
*** ok.17:00 — występ Grupy „Maksymilianki” (część I – ok. 20 minut).
*** „Walka o stołek” – zabawa zręcznościowo-integracyjna.
*** ok. 17:30 — licytacja odpustowych tortów
*** po licytacji — występ Zespołu „Złote Nutki”.
*** ok. 18:30 — występ grupy „Maksymilianki” (część II).
*** 19:00 — losowanie nagrody głównej.
*** 20:00 — planowane zakończenie Festynu.

LITURGIA SŁOWA

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości Mdr 3,1-9

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”.
I zalękniony wołałem:
„Każdy człowiek jest kłamcą”.

Czym się Bogu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

O Panie, jestem Twoim sługą,
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana.

 

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła 1 J 3,13-16

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana J 15,12-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”.

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA WIERNYCH

Celebrans: Przez wstawiennictwo Świętego Maksymiliana, który miał odwagę miłować i nie cofnął się przed ofiarą z życia, prośmy Pana o potrzebne łaski:
1. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby doznając opieki i wstawiennictwa św. Maksymiliana głosił całemu światu Ewangelię miłości i miłosierdzia.
2. Módlmy się za papieża Franciszka, Biskupa Legnickiego Zbigniewa oraz Biskupa Pomocniczego Marka; za Biskupów Seniorów Tadeusza i Stefana (który obchodzi dzisiaj swoje święto patronalne) – aby swoim oddaniem i poświęceniem byli czytelnymi świadkami Miłości.
3. Pamiętając słowa Prymasa Tysiąclecia o potrzebie „zagospodarowania wolności” wywalczonej kosztem tylu ofiar módlmy się za naszą Ojczyznę, aby odpowiedzialność rządzących oraz każdego z nas tworzyły klimat harmonijnego wzrostu na każdej płaszczyźnie jej codziennego istnienia.
4. Módlmy się za wszystkie dzieci na świecie. Niech będą pełne radości i pomagają odkrywać piękno życia w przyjaźni z Bogiem.
5. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Dobrodziejów, wspierających parafialne inicjatywy i inwestycje – tak duchowe, jak i materialne. Jego łaska niech towarzyszy obficie tym, których „otwarte serca” pozostawiają widoczny ślad w codziennym życiu naszej wspólnoty.
6. Módlmy się w intencji naszej wspólnoty parafialnej, przeżywającej uroczystość odpustową, a także za przybyłych Pielgrzymów i Gości, którym patronuje św. Maksymilian, aby przykład Męczennika Miłości mobilizował do służby człowiekowi poprzez dar jedności i praktykowanej na co dzień miłości.
7. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za tych z naszej wspólnoty parafialnej, którzy odeszli do Domu Ojca w okresie minionego roku – aby przeżywali już radość oglądania oblicza Bożego twarzą w twarz.
8. Módlmy się za nas samych, abyśmy, współpracując na co dzień z łaską Bożą, skutecznie zwyciężali zło dobrem, nienawiść miłością.
Celebrans: Dobry Jezu, Ty przypominasz, że „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Daj nam ufność w moc Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

***12:40 – Litania do św. Maksymiliana (Maksymilianki) [01]
*** 12:50 – ogłoszenia duszpasterskie
*** Wejście: „Świętemu Ojcu Kolbe” (Maksymilianki) [02]
*** Okadzenie: celebrans + Służba Liturgiczna
*** Powitanie Gości: ks. Proboszcz
*** Akt pokuty: Schola (prowadzą: Sandra, Nadia, Małgosia)
*** Chwała na wysokości Bogu: [03]
*** Czytanie 1: Irena Skowron [Mdr 3,1-9]
*** Psalm: Halina Rybowicz
*** Czytanie 2: Dominika Szydło [1 J 3,13-16]
*** Alleluja: Schola „Dzieciaki z Bożej Paki” (aklamację czyta  Martyna Kołacz)
*** Ewangelia + kazanie: ks. Wacław Buryła
*** Wyznanie wiary [04]
*** Modlitwa wiernych: 1.Jadwiga Pałka; 2.Weronika Skowron; 3.Anna Koncka; 4.Nadia Szydło; 5.Julia Strzelińska; 6. Sandra Czarnomorska; 7.Martyna Kołacz; 8.Jan Koncki. Każde wezwanie kończy „Wysłuchaj nas Panie” (Schola) [05]
*** Procesja z darami: świeca (Piotr Gauden /?/) – chleb (Karolina Najwer /?/) – owoce (Nikola Szymko) – ampułki (Emilia Glazer) – puszka (Stanisław Czajkowski) – patena z hostią (Ryszard Piekarski) /Podczas procesji śpiew „Gdy klęczę przed Tobą” (Maksymilianki) [06]
*** Taca: Jan Piskozub – Ryszard Piekarski
*** Sanctus: Maria Janda
*** Baranku Boży: Schola
*** Komunia (2 księży przy stopniu; 1 ksiądz przy wejściu głównym)
—  „Ja wiem, w kogo ja wierzę” (Maria Janda) [07]
—  „Być bliżej Ciebie chcę” (Maksymilianki) [08]
—  „Dzisiaj spojrzał na mnie Pan” (Schola) [09]
*** Dziękczynienie: „Uwielbiam Imię Twoje” x3 (Schola) – [10]
*** Podziękowanie ks. proboszcza
*** Wystawienie – „O zbawcza Hostio” [11]
*** Pieśni podczas procesji: p.Maria Janda (Bądźże pozdrowiona [12]; Jezusa ukrytego; Panie dobry jak chleb)
*** Asysta kapłana: Kamil Glazer – Marian Sokołowski
*** Krzyż: …………………
*** Ceroferariusze: kandydaci do Bierzmowania
*** SZTANDARY:
— ŻYWY RÓŻANIEC
— RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
— MŁODZIEŻ:
*** „Te Deum”: (po wejściu do kościoła) [13]
*** Błogosławieństwo
*** Zakończenie procesji: „Boże coś Polskę” [14]

WIELKA PROŚBA O POZOSTAWIENIE ZAZNACZONYCH PIERWSZYCH ŁAWEK DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI
PO MSZY ZAPRASZAMY NA FESTYN PARAFIALNY

Dodaj komentarz: