19 niedziela zwykła 09.08.2015 roku

kolbe8*** Przeżywamy 19 niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej w Waszej intencji. Jednocześnie przypominam, że czas wakacyjno-urlopowy nie zwalnia nas z powinności rozwoju formacyjnego.
— Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (10.08) – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (święto)
— wtorek (11.08) – św. Klary, dziewicy
— piątek (14.08) – św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
— sobota (15.08) – Wniebowzięcie NMP (uroczystość)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH I ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Trwa miesiąc sierpień – czas modlitw o trzeźwość Polaków.
*** W czwartek zapraszam na kolejne Nabożeństwo Fatimskie. Msza św. W tym dniu o godz. 18:00, po mszy nabożeństwo.
*** W sobotę (15.08) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP – uroczystość odpustową parafii w Zarębie. Jest to jednocześnie święto Wojska Polskiego. Porządek mszy św. – o godz. 8:30 i 11:00. Podczas mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów.
*** W tym tygodniu nasileniu ulegną  przygotowania: do uroczystości odpustowej. Stąd też bardzo gorąco proszę o zrozumienie i życzliwość w odbiorze prośby o większe zaangażowanie z Państwa strony. Osoby czytające teksty zapraszam do zakrystii po ich odbiór. Kalendarium przygotowań wygląda następująco:
— od wtorku rozpoczynamy  przygotowanie posesji parafii do odpustu – zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w wykoszeniu części trawników;
— w piątek (14.08) przygotowanie kościoła i posesji do uroczystości odpustowej od godz. 8:00 i po mszy św.;
— także w piątek zapraszam na godz. 11:00 Scholę, a po mszy św. Służbę Liturgiczną i osoby, które chciałyby ją wesprzeć podczas odpustowej Eucharystii;
— w sobotę (w godz. 18:00-20:00) zapraszam ofiarodawców festynowych wypieków
*** W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość odpustową. Msze św. o godz. 8:30 i 13:00. Uroczysta suma odpustowa, której będzie przewodniczył Wicedziekan Dekanatu Lubań, ks. Kanonik Kazimierz Gębarowski, proboszcz parafii w Pisarzowicach, rozpocznie się o godz. 13:00. Poprzedzi ją – prowadzony przez „Maksymilianki” – śpiew Litanii do św. Maksymiliana oraz ogłoszenia parafialne. Homilię wygłosi ks. Wacław Buryła.
*** Podczas Festynu będzie można nabyć „cegiełki” (od 5 zł). Będziemy w ten sposób mogli wesprzeć inicjatywę zamówienia i montażu witraży.
*** Już dzisiaj zostały wystawione parafialne kartki pocztowe (za symboliczną ofiarę) – ofiary prosimy wrzucać do skarbony przy stoliku prasowym.
*** Podczas Festynu działać będzie agenda Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie – zachęcam do spotkania z dyżurującymi tam osobami. Jednocześnie pragnę gorąco podziękować całej grupie za fundację trampoliny, która na pewno będzie dobrze służyć naszym dzieciakom.
*** Na stronie parafialnej oraz w gablocie zostały umieszczone informacje związane z organizacją tegorocznej uroczystości odpustowej.
*** W minionym tygodniu zostały wykonane prace poprawiające estetykę kościoła, plebanii i placu kościelnego. Za wielką pomoc i życzliwość dziękuję firmie Pana Remeza, Kamilowi Glazer oraz osobom opiekującym się naszą parafialną zielenią.
*** W dniach 19-24.08.2015 roku w Legnickim Polu odbędzie się XXII Spotkanie Młodych Diecezji Legnickiej pod hasłem: „Niebostan”. Specjalnymi gośćmi będą m.in. o.Leon Knabit OSB, Jacek Pulikowski, Lech Dokowicz oraz ks. Stanisław Orzechowski. Koncerty zagrają: Arkadio i Porozumienie. Koszt uczestnictwa 60 zł. Szczegóły znajdują się na stronie www.mdl.legnica.pl oraz na umieszczonym w gablocie plakacie. Do udziału w tym wydarzeniu serdecznie zaprasza Zbigniew Kiernikowski, Biskup Legnicki.
*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2015/2016. Przy stoliku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.


PIERWSZE CZYTANIE

Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

1 Krl 19,4-8

Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: „Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków!” Po czym położył się tam i zasnął.

A oto anioł, trącając go, powiedział mu: „Wstań i jedz!” Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Podniósł się więc, zjadł i wypił, i znowu się położył.

Powtórnie anioł Pana wrócił i trącając go, powiedział: „Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga!” Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej góry Horeb.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9

Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

DRUGIE CZYTANIE

Naśladować Boga, który objawił swoją miłość w Chrystusie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 4,30-5,2

Bracia:

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.

Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 6,51

Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 6,41-51

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”, i mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może On teraz mówić: «Z nieba zstąpiłem»?”

Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: «Oni wszyscy będą uczniami Boga». Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: