18 niedziela zwykła 02.08.2015 r.

wakacje-z-Bogiem
Parafian zainteresowanych pełnym tekstem sierpniowego apelu KEP zapraszam W TO MIEJSCE

*** Przeżywamy 18 niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj także można uzyskać odpust Porcjunkuli.
*** Rozpoczynamy miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego oraz czas wspomnienia heroicznego zrywu mieszkańców Warszawy przeciw okupantom niemieckim.
*** Jutro, z racji I poniedziałku miesiąca, msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00 z udziałem członków Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie oraz sympatyków.
*** Wspomnienia tygodnia:
— wtorek (04.08) – św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, patrona proboszczów
— czwartek (06.08) – Przemienienie Pańskie (święto)
— sobota (08.08) – św. Dominika, prezbitera

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej w Waszej intencji. Jednocześnie przypominam, że czas wakacyjno-urlopowy nie zwalnia nas z powinności rozwoju formacyjnego.
*** W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca – okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00.
*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafiankom z ul. Bema, Prusa, Rzecznej, Żołnierskiej oraz Kościuszki 7B-17 za przygotowanie świątyni i terenu wokół niej na obchód Dnia Pańskiego.
*** Trwają bezpośrednie przygotowania do uroczystości odpustowej, która odbędzie się za 2 tygodnie, 16.08.2015 r. Suma odpustowa rozpocznie się o godz. 13:00. Poprzedzi ją – prowadzony przez „Maksymilianki” – śpiew Litanii do św. Maksymiliana oraz ogłoszenia parafialne.
*** Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek o godz. 18:15.
*** Trwają przygotowania kościoła do tegorocznego odpustu – zwracam się z prośbą o pomoc (jutro) w odświeżeniu malatury górnych parapetów, zaś fachowców w murarce proszę o chwilę spotkania w zakrystii.
*** W zakrystii została umieszczona lista osób podejmujących się przygotowania odpustowych ciast. Proszę o dokonanie wpisów: kto oraz ile i jakie ciasta przygotuje. Przyjmowanie – jak zwykle niesamowicie pysznych – wypieków w sobotę (15.08) w godz. 18:00-20:00.
*** Próba Scholi w sobotę o godz. 11:00.
*** Osoby zainteresowane projektem naszych witraży zapraszam do obejrzenia projektu oraz dodania ewentualnych uwag na jego temat. Przy stoliku prasowym zostały umieszczone kopie projektu do osobistego wglądu.
*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2015/2016. Przy stoliku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.
*** W ostatnim czasie do wieczności odeszli: śp. Wiesław Skolimowski oraz śp. Marianna Stanisława Blomka (której pogrzeb odbędzie się 04.08. Pamiętajmy o nich i o naszych bliskich zmarłych w modlitwach.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” [którego tematem jest „Andrzej Duda – sylwetka”] m.in. o święcie Przemienienia Pańskiego; o rocznicy Powstania Warszawskiego; o słudze Bożym Stefanie Kardynale Wyszyńskim; o 90-dniowej pielgrzymce Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia z obrazem ofiarowanym papieżowi Franciszkowi. W „Niedzieli Legnickiej: przeczytamy m.in. o obozie wakacyjnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”; o 18. Dniu Wspólnoty Apostolstwa Modlitwy; o Bawełnianym Jubileuszu trzeźwości Tomasza Pasiaka (członka regionalnej grupy Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie); o duchowym fitnessie w czasie wakacji nie tylko dla księży (rozmowa z ks. bp. Markiem Mendykiem). Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o cudzie poruszenia ludzkich i serc i pomocy okazanej migrantom do Włoch; o nieznanym szerzej miejscu, w którym za wierność Kościołowi śmierć poniosło wielu angielskich katolików oraz o tym, jak zniszczono dzieło, które mogło otrzeźwić Polskę.

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg daje cudowny pokarm

Czytanie z Księgi Wyjścia

Wj 16,2-4.12-15

Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im: „Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę”.

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: „Oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie”.

„Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: «O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem»”.

Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a kiedy nazajutrz rano warstwa rosy uniosła się ku górze, ujrzano, że na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie: „Manhu?”, to znaczy: „co to jest?”, gdyż nie wiedzieli, co to było.

Wtedy Mojżesz powiedział do nich: „To jest chleb, który Pan wam daje na pokarm”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 78,3 i 4bc.23-24.25 i 54

Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

Co usłyszeliśmy i cośmy poznali,
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
opowiemy przyszłemu pokoleniu,
chwałę Pana i Jego potęgę.

Pan Bóg z góry wydał rozkaz chmurom
i bramy nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia,
podarował im chleb niebieski.

Spożywał człowiek chleb aniołów,
zesłał im jadła do syta.
Wprowadził ich do ziemi swej świętej,
na górę, którą zdobyła Jego prawica.

DRUGIE CZYTANIE

Przyoblec człowieka nowego

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 4,17.20-24

Bracia:

To mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem.

Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście nauczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4,4b

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 6,24-35

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”

Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.

Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”

Jezus odpowiadając rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

Rzekli do Niego: „Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: «Dał im do jedzenia chleb z nieba»”.

Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”.

Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”.

Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: