17 niedziela zwykła 26.07.2015 roku

wakacje 2

*** Przeżywamy 17 niedzielę zwykłą. Z racji ubiegłotygodniowego wspomnienia św. Krzysztofa dzisiaj po każdej mszy św. zapraszam do wzięcia udziału w poświęceniu pojazdów 0 w tym także jednośladów.
*** Składam gorące „Bóg zapłać” ks. Czesławowi Misiewiczowi, proboszczowi parafii w Kościelniku za podjęcie funkcji duszpasterskich w czasie mojej nieobecności.
*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie.
*** Wspomnienia tygodnia:
— środa (29.07) – św. Marty
— piątek (31.07) – św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
— sobota (01.08) – św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej w Waszej intencji. Jednocześnie przypominam, że czas wakacyjno-urlopowy nie zwalnia nas z powinności rozwoju formacyjnego.
*** W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca – w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie w altanie.
*** W sobotę, na godz. 10:00, zapraszam do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Bema, Prusa, Rzecznej, Żołnierskiej oraz Kościuszki 7B-17.
*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2015/2016. Przy stoliku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniku „Niedziela” [którego tematem są przygotowania do Synodu Biskupów o Rodzinie] m.in. o obrazie pontyfikatu papieża Franciszka; o obowiązkach i uprawnieniach głowy państwa; o kard. Kazimierzu Świątku (w 4 rocznicę jego śmierci); o 2-letniej działalności kliniki BUDZIK. W „Niedzieli Legnickiej: przeczytamy m.in. o przygotowaniach pielgrzymki na Jasną Górę; o obchodach odpustu w Biedrzychowicach i Chobieni; o Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus i diamentowym jubileuszu ks. Tadeusza Kisińskiego. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, czy mamy prawo wybierać sobie imigrantów tylko spośród prześladowanych chrześcijan; o postrzeganiu komunii dla osób rozwiedzionych żyjących w powtórnym związku; o tym, dlaczego dawniej nikt nie zażywał dopalaczy?

spiewnik kierowcyPIERWSZE CZYTANIE

Elizeusz rozmnaża chleb

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

2 Krl 4,42-44

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dziesięć chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: „Podaj ludziom i niech jedzą”. Lecz sługa jego odrzekł: „Jakże to rozdzielę między stu ludzi?”

A on odpowiedział: „Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: «Nasycą się i pozostawią resztki»”. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa Pańskiego.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 145,10-11.15-16.17-18

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę
i karmisz do syta wszystko, co żyje.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

DRUGIE CZYTANIE

Usiłujcie zachować jedność

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 4,1-6

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 7,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezus rozmnaża chleb

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 6,1-15

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.

Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”.

Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”

Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”.

Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: