15 niedziela zwykła 12.07.2015 roku

wakacje 3

*** Przeżywamy 15 niedzielę zwykłą.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (13.07) – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
— środa (15.07) – św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
— czwartek (16.07) – NMP z Góry Karmel

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej w Waszej intencji. Jednocześnie przypominam, że czas wakacyjno-urlopowy nie zwalnia nas z powinności rozwoju formacyjnego.
*** W dniu jutrzejszym rozpoczynam czas urlopu, który będzie trwać do 25.07. W tym czasie wsparciem duszpasterskim będzie służył ks. Czesław Misiewicz, któremu już teraz składam gorące „Bóg zapłać” za zrozumienie i pomoc. W związku z wyjazdem ulegnie zmianom porządek mszy św. w tygodniu – układ mszy św. został wywieszony w gablocie oraz przy obu wejściach do kościoła. Został także umieszczony na stronie parafialnej.
*** Także jutro odbędzie się – po mszy św. o godz. 19:00 – kolejne Nabożeństwo Fatimskie. Serdecznie zapraszam do wzięcia w nim udziału.
*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2015/2016. Przy stoliku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko, Małgorzata Milewska i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Z Papieżem na koniec świata”) m.in. o pielgrzymce Ojca Świętego Franciszka (5-13.7); o bł. Józefie Toniolo; o zapomnianej cnocie męstwa; o produkcji filmu „Smoleńsk”; o pielgrzymach Bożego Miłosierdzia; o tym, jak zdobyć szkaplerz. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o pielgrzymce do Jablonne wspólnoty Domowego Kościoła z diecezji legnickiej; o konferencji historycznej w Gryfowie Śląskim; o 2. Zjeździe Kresowian w Nowej Wsi Legnickiej; o Małym Spotkaniu Młodych w Zgorzelcu i strażackim święcie w Bolesławcu. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, że tam, gdzie króluje chrześcijaństwo łatwe i przyjemne, nie ma żadnego ożywienia wiary i praktyk religijnych; o tym, dlaczego posłowie katoliccy popierając ustawę o in vitro popełnili grzech oraz o Grekach, którzy potrafią świętować nawet własne bankructwo.

PIERWSZE CZYTANIE

Misja proroka

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Am 7,12-15

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „«Widzący», idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”.

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: «Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego»”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 85,9ab-10.11-12.13-14

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy się Go boją,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,
a śladami Jego kroków zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE
DRUGIE CZYTANIE KRÓTSZE

Bóg wybrał nas w Chrystusie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Ef 1,3-14
Ef 1,3-10

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli świeci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

Koniec krótszej perykopy.

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na ostateczne odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Ef 1,17-18

Alleluja, alleluja, alleluja

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 6,7-13

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.

I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”.

I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”.

Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: