14 niedziela zwykła 05.07.2015 roku

wakacje-z-Bogiem

 

*** Przeżywamy 14 niedzielę zwykłą – jest to I niedziela miesiąca. Po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:00.
*** Jutro, w I poniedziałek miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa z udziałem członków Duszpasterstwa Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie oraz sympatyków ruchu. Msza tradycyjnie o godz. 18:00.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (06.07) – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
— środa (08.07) – św. Jana z Dukli, prezbitera
— sobota (11.07) – św. Benedykta, opata, patrona Europy (święto)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów i miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej w Waszej intencji.
*** W sobotę, z racji ślubu, msza św. o godz. 15:00.
*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2015/2016. Przy stoliku prasowym zostały wyłożone okolicznościowe koperty.
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko, Małgorzata Milewska i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „III wojna światowa „w kawałkach””) m.in. istocie uchwalenia ustawy in vitro; o oczekiwaniach związanych z papieską pielgrzymką do Boliwii; o przygotowaniu projektu obywatelskiej ustawy zakazującej aborcji w Polsce; o śmierci i przebaczeniu zabójcy przez św. Marię Goretti; o 34. Ogólnopolskiej pielgrzymce Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o uroczystej intronizacji relikwii św. Jana Pawła II w polkowickiej parafii św. Michała Archanioła; o pielgrzymowaniu osób niepełnosprawnych z Legnicy do Nowogródka; o Nocy Kościołów w Krzeszowie; o zasadzeniu dębu pokoju w Wieży Dolnej; o uroczystościach 70. rocznicy objęcia przez Wojsko Polskie ochrony granicy w Szklarskiej Porębie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, na jakie niegodziwe praktyki pozwala uchwalona ustawa in vitro oraz o motywach wczesnego wstępowania do stanu konsekrowanego.

PIERWSZE CZYTANIE

Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Ez 2,2-5

Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi:

„Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: «Tak mówi Pan Bóg». A oni czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 123,1-2a.2bcd.3-4

Refren: Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy.

Do Ciebie wznoszę oczy,
który mieszkasz w niebie.
Jak oczy sług są zwrócone
na ręce ich panów.

Jak oczy służebnicy
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki nie zmiłuje się nad nami.

Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się, Panie,
bo mamy już dosyć pogardy.
Ponad miarę nasza dusza jest nasycona
szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych.

DRUGIE CZYTANIE

Paweł chełpi się ze swoich słabości

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

2 Kor 12,7-10

Bracia:

Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”.

Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja

Duch Pański spoczywa na Mnie,
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezus nieprzyjęty w Nazarecie

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 6,1-6

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.

A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: