12 niedziela zwykła 21.06.2015 roku

5.1.2

*** Przeżywamy 12 niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** Po mszy św. zapraszam dzieci I-komunijne do zakrystii.
*** Dzisiaj rozpoczynamy zbiórkę funduszów na zakup opału na sezon grzewczy 2015/2016.
*** Trwamy w czasie poświęconym modlitwie do Serca Jezusowego. Nabożeństwa czerwcowe w tygodniu po mszach św. (w zależności od pogody – przy grocie lub w kościele), w niedzielę po sumie parafialnej.
*** Wspomnienia tygodnia:
— środa (24.06) – narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Tydzień temu przeżyliśmy koncert podsumowujący pierwszy rok pracy naszej Scholi Parafialnej. Serdecznie dziękuję Wykonawcom – naszym Gościom oraz Gospodarzom spotkania – oraz Państwu, uczestniczącym w nich za wspaniałą atmosferę „rozśpiewanej modlitwy”.
*** We wtorek będziemy przeżywali DZIEŃ OJCA. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach; okażmy też pamięć i szczególną serdeczność. Wszystkim Ojcom naszej parafii składam najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych, nieustannej asystencji wzoru prawdziwego ojca, św. Józefa oraz codziennej miłości Waszych dzieci.
*** W środę przypada rocznica święceń Ks. Biskupa Tadeusza Rybaka (24.06.1977 r.). Pamiętajmy w modlitwach o Dostojnym Jubilacie.
*** W czwartek (25.06) odbędzie się spotkanie podsumowujące pierwszy rok przygotowań do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Proszę o obecność wszystkich kandydatów.
*** Składam gorące „Bóg zapłać” Parafianom z ul. Leśnej 36-41 za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.
*** Z radością informuję o dużych zmianach na stronie naszej parafii w zakładce GALERIA FOTO. Na dzień dzisiejszy zmiany objęły zakładki WYDARZENIA PARAFIALNE oraz ŻYWY RÓŻANIEC (rok 2007 i 2008). Serdecznie zapraszam do obejrzenia umieszczonych materiałów (wiele z nich było dotąd niepublikowanych) – gwarantuję ciekawe emocje po odnalezieniu siebie na zdjęciach z tamtych lat.
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko, Małgorzata Milewska i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Ks. Franciszek Blachnicki – Oaza”) m.in. o aferach naszej rzeczywistości; o IV Krajowym Kongresie Misyjnym; o Całunie Turyńskim; o nowym rzeczniku Konferencji Episkopatu Polski; o związkach niesakramentalnych w Kościele; o jubileuszach Kard. Henryka Gulbinowicza; o św. Janie Chrzcicielu. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o spotkaniu dyrektorów wydziałów katechetycznych w sanktuarium krzeszowskim; o spotkaniu Kresowian w Nowej Wsi Legnickiej; o 10. Pieszej Pielgrzymce z Polkowic do Grodowca oraz o kilku festynach rodzinnych i z okazji Dnia Dziecka. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. poradnik dobrego ojca; o książce o Jezusie napisanej przez przestępcę oraz dlaczego posłowie katoliccy nie mogą zagłosować za rządowym projektem ustawy o in vitro? Naszym najmłodszym dedykują „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym przeczytamy m.in. o blogu ojca Leona Knabita oraz znajdziemy dziennik do zapisywania najważniejszych chwil z wakacji.

 

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg jest władcą morza

Czytanie z Księgi Joba

Job 38,1.8-11

Z wichru Pan powiedział Jobowi te słowa: „Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: «Aż dotąd, nie dalej. Tu zapora dla twoich nadętych fal»”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 107,23-24.25-26.28-29.30-31

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.

Ci, którzy statkami ruszyli na morze,
by handlować na wodach ogromnych,
widzieli dzieła Pana
i Jego cuda wśród głębin. Refren.

Rzekł i zerwał się wicher
burzliwie piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań,
ich dusza truchlała w nieszczęściu. Refren.

Wołali w niedoli do Pana,
a On ich uwolnił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny,
umilkły morskie fale.

Radowali się w ciszy, która nastała,
przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niechaj dziękują Panu za Jego miłosierdzie,
za Jego cuda wobec synów ludzkich.

DRUGIE CZYTANIE

Wszystko stało się nowe

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

2 Kor 5,14-17

Bracia :

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 7,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Uciszenie burzy na jeziorze

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 4,35-41

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.

Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.

Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: