11 niedziela zwykła 14.06.2015 roku

ziarno gorczycy*** Przeżywamy dzisiaj 11 niedzielę zwykłą.
*** Po mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się Koncert „Przeżyj to… jeszcze raz”, będący okazją do podsumowania rocznej pracy Scholi Parafialnej „Dzieciaki z Bożej Paki”.
*** Trwamy w czasie poświęconym modlitwie do Serca Jezusowego. Nabożeństwa czerwcowe w tygodniu po mszach św. (w zależności od pogody – przy grocie lub w kościele), w niedzielę po sumie parafialnej.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (15.06) – bł. Jolanty
— środa (17.06) – św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Jak łatwo zauważyć, nasz główny wjazd został już przygotowany do ostatecznej modernizacji. Składam gorące „Bóg zapłać” grupie Parafian, którzy wykonali – bardzo ciężkie – prace przygotowawcze.
*** W najbliższy czwartek przeżyjemy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie o godz. 10:00, zakończenie nabożeństwem czerwcowym o godz. 17:00 i mszą św. Program adoracji został umieszczony w gablocie i na stronie parafialnej.
*** W piątek (19.06) po mszy św. (ok. godz.18:30)odbędzie się kolejne spotkanie grupy Organizatorów tegorocznej uroczystości odpustowej. Serdecznie zapraszam.
*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na obchód Dnia Pańskiego Parafian z ul. Leśnej 36-41. Z racji wyjazdu ze Scholą w tym dniu nie będzie mszy św. – za zmianę gorąco przepraszam.
*** Przyszła niedziela to NIEDZIELA PARAFIALNA.
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko, Małgorzata Milewska i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Złoty Kapłan – Biskup Antoni Długosz”) m.in. o dyktaturze mniejszości; o prawie do uzewnętrzniania swoich przekonań religijnych; wywiad z Wojciechem Cejrowskim; o Ruchu Światło-Życie. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o legnickich obchodach Bożego Ciała; o mszy św. z modlitwą o uzdrowienie w Krzeszowie (21.06); o obchodach Dnia Dziecka z Legnicką Caritas; o 60-leciu kapłaństwa ks. prał. Franciszka Krosmana i 2. Marszu dla Życia i Rodziny w Bolesławcu. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o potrzebie obrony średniowiecza; o młodych, dobrze wykształconych mężczyznach, którzy w Parlamencie Europejskim bronią każdego poczętego życia; o tym, jak drużyna z liczącej zaledwie 750 mieszkańców wsi Nieciecza awansowała do najwyższej ligi piłkarskiej.
*** W minionym tygodniu odeszła do wieczności śp. Stanisława Pańko. Pamiętajmy o niej i naszych bliskich zmarłych w modlitwie.

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Ez 17,22-24

To mówi Pan Bóg:

„Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, u najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej.

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi.

I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Panem, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 92,2-3.13-14.15-16

Refren: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże.

Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
z rana głosić Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Nawet i w starości wydadzą owoc,
zawsze pełni życiodajnych soków,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.

DRUGIE CZYTANIE

Staramy się podobać Bogu

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

2 Kor 5,6-10

Bracia:

Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.

Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim jesteśmy, czy gdy z daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Przypowieść o ziarnku gorczycy

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 4,26-34

Jezus powiedział do tłumów:

„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”.

Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”.

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: