10 niedziela zwykła 07.06.2015 roku

Lourdes0*** Przeżywamy dzisiaj 10 niedzielę zwykłą. W Kościele jest to Dzień Dziękczynienia – duchowe wotum, za niepodległość i wolność. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
*** W dniu dzisiejszym, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10:00 8-osobowa grupa dzieci przeżyje uroczystość Rocznicy I Komunii św.
*** Trwamy w czasie poświęconym modlitwie do Serca Jezusowego. Nabożeństwa czerwcowe w tygodniu po mszach św. (w zależności od pogody – przy grocie lub w kościele), w niedzielę po sumie parafialnej.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (08.06) – św. Jadwigi, Królowej
— środa (10.06) – bł. Bogumiła, biskupa
— czwartek (11.06) – św. Barnaby Apostoła
— piątek (12.06) – Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)
— sobota (13.06) – Niepokalanego Serca NMP

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH i ZDROWIA,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W dniu wczorajszym odbył się kolejny Festyn Dziecięcy, którego obchody miały podkreślić rangę zaangażowania naszych dzieciaków i ich rolę w codzienności naszej wspólnoty parafialnej. Składam gorące „Bóg zapłać” Organizatorom uroczystości oraz samych dzieciakom… za piękną atmosferę zabawy i spontaniczności jej przeżywania.
*** Jutro rozpoczynamy prace przygotowujące do pokrycia asfaltem nasz główny wjazd na plac kościelny. Prace rozpoczynamy o godz. 8:00 – kontynuacja po popołudniu. Kieruję gorącą prośbę o pomoc do osób, które mogą wziąć w nich udział.
*** Jednocześnie gorąco dziękuję Panom, którzy w piątek podjęli prace przy uporządkowaniu terenu wokół kościoła.
*** W piątek, w uroczystość NSPJ przypada Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
*** W najbliższą sobotę odbędzie się kolejne Nabożeństwo Fatimskie – msza św. o godz., po czym nabożeństwo i procesja.
*** W najbliższą niedzielę (14.06) odbędzie się Koncert, będący okazją do podsumowania prawie rocznej pracy naszej Scholi „Dzieciaki z Bożej Paki”. Odbędzie się on po mszy św. o godz. 10:00. Serdecznie zapraszam do wzięcia w nim udziału.
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko, Małgorzata Milewska i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Nasi kapłani”) m.in. o reakcjach powyborczych; o wizycie papieskiej (06.06) w Sarajewie; o 250 rocznicy ustanowienia święta Serca Jezusowego. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o prymicjach Neoprezbiterów w Seminarium; o pracach przygotowujących ŚDM w Bolesławcu; o Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Olszynie; o formacyjnym zjeździe kapłanów w Szklarskiej Porębie i 27 rocznicy święceń kapłańskich naszego księdza proboszcza. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o bezbożności – współczesnej chorobie Europy; o odejściu Irlandczyków od Kościoła oraz o spotkaniu lednickim.

*********************************

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Rodzaju      Rdz 3,9-15

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”

On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.

Rzekł Pan Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”

Adam odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?”

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 130,1-2.3-4.5-7a.7bc-8

Refren: U Pana łaska oraz odkupienie.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby ze czcią Ci służono.

Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian     2 Kor 4,13-5,1

Bracia:

Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 12,31b-32

Alleluja, alleluja, alleluja

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Szatan został pokonany

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Mk 3,20-35

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem : „Odszedł od zmysłów”.

Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”.

Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: