Niedziela Zesłania Ducha Świętego 24.05.2015 roku

zesłanie dsw*** Przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą obchód liturgicznego okresu Paschy Chrystusa. Jednocześnie dobiegł końca czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. Z racji uroczystości można dzisiaj zyskać odpust zupełny za pobożne odśpiewanie bądź recytację hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź”.
*** Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka przeznaczona na wsparcie przygotowań Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku.
*** Od jutra wkraczamy w okres liturgiczny czasu zwykłego.
*** Nabożeństwa majowe w tygodniu po mszach św. (w zależności od pogody – przy grocie lub w kościele), w niedzielę po sumie parafialnej. W środę i piątek w „majówce” biorą udział dzieci I-komunijne.
*** Wspomnienia tygodnia:
— poniedziałek (25.05) – NMP Matki Kościoła (święto)
— wtorek (26.05) – św. Filipa Nereusza, prezbitera
— czwartek (28.05) – Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto)
— piątek (29.05) – św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
— niedziela (31.05) – Najświętszej Trójcy (uroczystość)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
A SZCZEGÓLNIE WSZYSTKIM MAMOM
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W tym tygodniu dobiega końca czas przygotowań do uroczystości I Komunii św. Ostatnie spotkania dzieci odbędą się w środę (27.05) i piątek (29.05) o godz. 15:00.
*** Dzieci Komunijne i Rocznicowe oraz Rodziców zapraszam do skorzystania ze spowiedzi św. w sobotę o godz. 10:00.
*** Z racji przygotowań w najbliższy piątek nie odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Za zmianę gorąco przepraszam.
*** Trwają także przygotowania do uroczystości Rocznicy I Komunii św., która odbędzie się w niedzielę (07.06) o godz. 10:00. Dzieci rocznicowe zapraszam w czwartek (28.05) na godz. 15:30. Po mszy św. zapraszam do odbioru pozostałych tekstów.
*** W tym tygodniu, we wtorek, swoje święto obchodzą wszystkie Mamy. Wszystkim Mamom składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych wypraszanych przez Waszą Patronkę, NMP, daru zdrowia oraz codziennej miłości Waszych dzieci. Wraz z życzeniami zapraszam na mszę św. w Waszej intencji we wtorek o godz. 17:00. Pamiętajmy też w naszych modlitwach o Mamach, które odeszły już do wieczności.
*** W przyszłą niedzielę – z racji uroczystości I Komunii św. – ulegnie zmianie układ liturgii dnia. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Nabożeństwo majowe o godz. 16:00.
*** Zbliża się uroczystość Bożego Ciała (04.06). Proszę o zgłaszanie osób, które podjęłyby funkcje podczas procesji – na razie swoją pomoc zgłosiły 2 osoby. Przypominam i proszę o pomoc w przygotowaniu poszczególnych ołtarzy: I (ul. Stawowa) – Żywy Różaniec; II (Al.Niepodległości) – Rycerstwo Niepokalanej; III (ul. Leśna – przy krzyżu milenijnym) – rodzice dzieci I-komunijnych i rocznicowych oraz mieszkańcy nowej części parafii; IV – ul. Leśna 25.
*** Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu serdecznie zapraszam na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w piątek (29.05) w godz. 16:30-19:00. Szczegółowe informacje oraz plakat zostały umieszczone a gablocie – zachęcam do udziału.
*** Tegoroczny Festyn Dziecięcy odbędzie się w sobotę (06.06). Już teraz zapraszam naszych najmłodszych Parafian oraz zwracam się do młodzieży i osób dorosłych o pomoc w organizacji imprezy.
*** Powoli zbliża się zakończenie roku szkolnego. Jest to okazja do podsumowania prawie rocznej pracy naszej Scholi „Dzieciaki z Bożej Paki”. Rozwój i zaangażowanie naszych małych Scholistek pragniemy podsumować podczas uroczystego koncertu, który odbędzie się w niedzielę (14.06) po mszy św. o godz. 10:00. Tradycyjnie zapraszamy i liczymy na obecność Gości Honorowych – innych wykonawców. Zgłoszenia prosimy składać do niedzieli (07.06) na adres: janbarx@gmail.com. Szczegółowe informacje dotyczące Koncertu oraz  zapisów można znaleźć W TYM MIEJSCU
*** Osoby chcące wesprzeć tegoroczną uroczystość odpustową zapraszam do składania fantów na loterię festynową w zakrystii. Liczymy także na wsparcie finansowe – osobami kontaktowymi są Panie: Kazimiera Hałajko, Małgorzata Milewska i Małgorzata Kleszczyńska.
*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Zesłanie Ducha Świętego” m.in. homilia ks. Abp Józefa Michalika wygłoszona w Krakowie-Skałce 10.05.2015 r.; zapowiedź kolejnego spotkania w Lednicy; o święcie NMP Matki Kościoła; o Kongresie Nowej Ewangelizacji; o pomocy niesionej Żydom przez Polaków w czasie Holocaustu; o pielgrzymowaniu maturzystów na Jasną Górę. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o pielgrzymce osób konsekrowanych do Krzeszowa (09.05); o pogrzebie śp. ks. kan. Ryszarda Dąbrowskiego; o przebiegu III Kongresu Rodzin w Krzeszowie; o relikwiach bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – darze archidiecezji warszawskiej dla parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. obrazek z modlitwą do św. Rity (świętej od spraw beznadziejnych, której kult cieszy się ogromną popularnością); czy Polska powinna przyjmować imigrantów z Afryki oraz jak wymodlić dobrego męża i dobrą żonę. Najmłodszym dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego”, w którym znajdziemy m.in. wyjątkową dekorację na Boże Ciało.

*** W dniach 29-30.05.2015 roku odbędzie się pielgrzymka do Częstochowy organizowana przez parafię św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. Koszt – 115 zł. Są jeszcze wolne miejsca.

MSZA W DZIEŃ

PIERWSZE CZYTANIE

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Dz 2,1–11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

DRUGIE CZYTANIE

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 12,3b–7.12–13

Bracia:

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

SEKWENCJA

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,
Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Jezus daje Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

J 20,19–23

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: